Saturday, February 13, 2016

BUNAR

Bunar
 
         Državni etimolog zadnje Jugoslavije kaže:
 
        “bùnar, gen. -ara (17. v.) = bunar, gen. -ara m (Vuk) ‘u istočnim stranama sinonim za zdenac < studenac (v.) = klàdenac (v.)’, odatle pridjev na -ski: bunarski (voda), augmentativ na -ina bunàrina f, radna imenica na -džija: bunardžija m = bunardžija (Kosmet) ‘zanatlija koji kopa bunare’. Opći balkanski turcizam (bunar ‘izvor, studenac’): bug., .arb. bunar. Također toponim.” (P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskog...a jezika, JAZU, Zagreb, 1971)
 
I reče Skok i slaga da je riječ BUNAR balkanski turcizam, a Turci za BUNAR kažu PINAR. PINAR i BUNAR nije isto!
 
Buna
 
      Sanskritsko BHU ( भू ) = POSTANJE, POČETAK POSTOJANJA, STVOREN, PROIZVEDEN, NICANJE, IZVORIŠTE, RAST. Sanskritsko BHUNA ( भूना ) = IZDAŠAN, OBILAN. Zar to nisu imena rijeke BUNE i njene pritoke BUNICE kod Mostara?
 
         Pogledajmo i riječi iz keltskog gaelik jezika:
 
BU = pomoćni glagol BITI
BUN = KORIJEN
BUNADAS = ORIGINAL, OSNOVA,
BUNAICH = USTANOVLJEN, OSNOVAN,
BUNAIT = OSNOVA
BUNANTA = SNAGA, DOBRA OSNOVA
BUNACHAR = POVJERENJE
BUNAILTEACH = NEPOMIČAN, FIKSIRAN
 (R. A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 52-57)
 
         Uporedimo li sanskritske riječi BHU i BHUNA sa navedenim keltskim riječima i srbskim riječima BUNAR, BUNA i BUNICA, vidimo da su im korijeni i značenja isti.
 
I kako može riječ BUNAR biti iz turskog jezika od turske riječi PINAR? Lažu psi, sve nam lažu i kroz laži manipulišu i vladaju narodom radi odnarođivanja i zatiranja naroda.

No comments: