Saturday, January 2, 2016

VID I BROJEVI VELIKE PIRAMIDE


         VID je najmanja jedinica vremena:

a) 24 vida = 1 sekunda,
b) 1 vid = 0,041666666 sekundi.

Ova jedinica vremena simbolično je kodirana u geometriji broja 1 i broja Pi, a sve ovo povezano je sa brojevima Velike piramide.
 
Prečnik (d) kruga T iznosi = 1 vid.
Obim kruga T = 3,14159 vidova.
Površina kruga T = 0,7853975 "kvadratnih" vidova = površina kvadrata ABCDA.
Jedna strana kvadrata ABCDA = 0,886226551 vidova.
 
        Ugao uspona bočnih strana Velike piramide = 51,85399754°.
Tangens 51,85399754° = 1,273240621
 
0,886226551 x 1,273240621 = 1,128379644
1,128379644² = 1,273240621
 
         Jedna tropska godina = 365,242 dana:
 
1,128379644 x 365,242 = 412,1316378 (dužina Kraljeve odaje u inčima je 412,1316378).
1,128379644 x 3,14159 = 3,544906206 = 4 x 0,886226551 = obim kvadrata ABCDA.
 
Zašto Milankovićev kalendar nikad neće biti uveden kao zvanični kalendar? Zato jer se svojom dužinom godine od 365,25 dana ne slaže sa svetom geometrijom 1 vida, brojem Pi i brojem dužine Kraljeve odaje Velike piramide (412,13116378), kao što se sa ovim brojevima slaže dužina godine od 365,242 dana:
 
365,242 : 412,1316378 = 0,886226551 = AB

No comments: