Monday, January 11, 2016

TRISKEL I SVETO TROJSTVO


A. Energija, kretanje, materija
B. Prostor, brzina, vrijeme
C. Nebo, nebeska svjetila, Zemlja
D. Sunce, Mjesec, Zemlja
E. Drvo, plod, sjeme
F. Otac, majka, dijete
G. Otac, Sveti Duh, Sin


Bog Otac je Oganj.
Sveti Duh je životvorna zračeća energija Ognja.
Sin je prijemnik Svetog Duha, otjelovnjenje Boga Oca i kreativni stvaralac: Svjetlost.
 
        "U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj beše život, i život beše svjetlost ljudima. I svjetlost se svetli u tami, i tama Ga ne obuze." (Jovan, 1, 1-5)
 
        "Isus im, pak, opet reče: Ja sam svjetlost svetu: ko ide za mnom neće hoditi po tami, nego će imati svjetlost života. Ja sam svjetlo svijeta. Ko mene slijedi, sigurno neće ići po tami, nego će imati svjetlo koje vodi u život." (Jovan, 8, 12)
 
        "Vi ste videlo svetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji. Niti se užiže sveća i meće pod sud nego na svećnjak, te svetli svima koji su u kući. Tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaša dobra dela, i slave Oca vašeg koji je na nebesima." (Matije, 5, 14-16)
 
        "Dok imate svjetlost, vjerujte u svjetlost, da budete sinovi svijetla!" (Jovan, 12, 36).
 
        Postoje tri zlatna pravila kako ljudi da postanu sinovi svjetla:
 
1. "Ljubi Gospoda Boga svojega svijem srcem svojijem, i svom dušom svojom, i svom misli svojom." (Matija, 22, 37)
2. "Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe!" (Matija, 22, 39)
3. "I kako hoćete da čine vama ljudi, činite i vi njima onako." (Luka, 6, 31)
 
        U odnosu na ova tri zlatna pravila sva ostala vjerska pravila svih vjera su sporedna i nespasavajuća (neka i pogubna za dušu). Po ova tri zlatna pravila lako je razlikovati sinove svjetlosti od sinova tame:
 
        “Otac Koji stoji u Meni On tvori dela” (Jovan, 14,10).
 
Djela sinova svjetla su u praktičnom životnom ispunjenju ona tri zlatna pravila, a sinovi tame nemaju ta djela.

No comments: