Friday, January 1, 2016

VID, TROPSKA I SIDERALNA GODINA

        VID je 24-ti dio sekunde: 1 sekunda = 24 vida.
 
 

        Prečnik  (d) kruga  T = 1
        Obim kruga T = 3,14159
        Površina kruga T = 0,7853975 = površina kvadrata ABCDA
        Dužina AB = 0,886228551
 
         Dužina Kraljeve odaje Velike piramide = 412,1316378 (inči).
         Tropska godina = 365,252 dana:
 
        365,242 : 412,1316378 = 0,886226551
 
         Uzmimo broj 0,886228551 kao broj vidova. Sada ćemo pokazati šta ta predstavlja dužina AB sa svojih 0,886228551 vida:
        100 x 0,886228551 = 88,62285512 vida = 3,69261063 sekundi = 0,06154351 minuta.

 
         Tropska godina ima 365,242 dana, a 365,242 dana  tropske godine po 0,06154351 minuta daje 22,47828564 minuta (22 minuta, 28,6971384 sekundi). Ovih 22,47828564 minuta vezano je za precesiju ekvinocija. To je vremensko zbivanje kad po tropskom kalendaru Sunce prelazi iz jednog u drugo godišnje doba, a od tog momenta protekne još 22,4782858564 minuta dok i po sideralnom kalendaru uđe iz jednog u drugo godišnje doba (u tropskom kalendaru mjeri se vrijeme određenog položaja Zemlje u odnosu na Sunce, a u sideralnom se mjeri vrijeme određenog položaja Zemlje prema zvijezdama).
 
         22,47828564 minuta = 0,374638094 sati = 0,01560992 dana.
 
Broj 365,242 je broj dana sunčane (tropske) godine. Dodajmo ovoj mjeri 0,01560992 dana:
 
365,242 + 0,01560992 = 365,2576099 dana = 365 dana, 6 sati, 10,9582848 sekundi = dužina sideralne (zvjezdane) julijanske godine, a sve je kodirano u mjerama Kraljeve odaje i u geometriji broja 1 i broja Pi.

No comments: