Friday, January 8, 2016

SANTA LEDA I SANTA DADA

 
         "sânta (Vuk Karadžić): ploča leda koja plovi po rijeci."
 
Keltsko (gaelik) SAN = OSLOBAĐANJE, OTPUŠTANJE, OTAPANJE.
Keltsko (gaelik) SANADH = OSLOBOĐENI, OTPUŠENI, OTAPAJUĆI.
Sanskritsko SAANU ( सानु ) je VIS, VRH (planine).
 
         Još iz sanskritskih i keltskih (cimerijskih) vremena kod Srba je ostala riječ SANTA (LEDA), jer je SANTA samo VRH OSLOBOĐENOG, OTPUŠTENOG OTAPAJUĆEG LEDA koji viri iz vode.
 
         Sanskritsko DADA ( दद ) je srbsko DAVANJE, POKLANJANJE.
 
SANTA DADA je OTAPAJUĆI DAR, a to je DAR SUNCA DAJBODA, jer krajem zime i početkom proljeća DADNE BOG kroz Sunce da se LED TOPI i tad po rijekama, jezerima i morima plove od velike cjeline OSLOBOĐENE, OTPUŠTENE I OTAPAJUĆE SANTE LEDA.
 
         Vješti trgovci Zapada su kreatori SANTA CLAUS-a, te su smisao izraza SANTA DADA pretvorili u prodaju svoje robe pred rimokatolički Božić, a komunisti su ga preimenovali u DEDA MRAZA, jer su i oni mislili da se radi o SVETOM NIKOLI.
 
         I tako nastadoše novi običaji kupovine poklona, koje čak i neki u SPC prihvataju kao "neki drevni običaj" pred dan Svetog Nikole.

No comments: