Wednesday, January 27, 2016

RIJEČI I "NAUČNI" RJEČNICI

Ambar
 
         Pošto su nekad u dalekoj starini svi ljudi na Zemlji bili jedan narod, govorili su jednim jezikom i da je to tačno dokaz su zajedničke stare riječi u jezicima mnogih naroda širom bijela svijeta.
 
        Na jednom primjeru pokazaćemo koliko je zvanična nauka o jeziku nepouzdana i vrlo, vrlo često netačna u nekim svojim tvrdnjama, ali joj neiskusni, neupuceni (i sa njima nuki i glupi) vjeruju kao u apsolutnu istinu.
 
         Evo riječi AMBAR. Nas su naučili i u svoje zvanične knjige napisali da je to turska riječ i to je postalo zakon, amin! Ko se usudi da kaže da to nije turska, već srbska riječ, biće podvrgnut ismijavanju i vrijeđanju. Evo pogledajmo šta o riječi AMBAR piše Skoku svom "Etimologijskom rječniku":
 
         "âmbar (Vuk) = âmbar (Kosmet) = hambar m, sinonim žitnica, potvrđeno od 16.v. Sa istoka prodire na zapad i potiskuje domaću riječ. Također toponim. Odatle su izvedenice: augmentativ ambarına, deminutiv ambar če (Kosmet) i oznaka mjesta, gdje je nekada bio ambar: ambarište (v. sufiks -ište). U igri se upotrebljavaju i glagoli ambàrati impf, i ambarnuti pf. Opći je balkanski turcizam perzijskog podrijetla (perz. änbm jamb- 'šupa', postverbal od glagola änbaštän 'nagomilati', = ambar u turskom izgovoru), potvrđen u bugarskom, rumunjskom, arbanaskom jeziku (K)ambar, novogrčkom αμπάρι (u istom značenju). Korsch ga izvodi od ar. anbãr, pi. oânibr 'spremnica, komora za hljeb'." (Petar Skok, Etimologijski rjecnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971)
 
         Skok tvrdi da je rijec AMBAR balkanski turcizam porijeklom od persijskom "änbm jamb- šupa". I šta je uopšte sintagma "balkanski turcizam"? Ako je turcizam, onda je turski turcizam, ne može biti balkanski turcizam, nego se pod izrazom "balkanski turcizam" sve stare srbske riječi svjesno kradu od Srba i trpaju u turski ambar. Skok navodi kako neki Korsch izvodi tu riječ od arapskog "anbar" što je, kaže, "spremnica, komora za hljeb". Eto, to je zvanična, sveta "naučna" etimologija i etimolozi koji su djelimično i neznalice, ali su najčešće veliki lazovi, naročito kad o Srbina i srbskom jeziku govore (znamo i zašto to rade).
 
        I na kraju pogledajmo riječ AMBARA u jeziku Kanarisa (Kannada, Canarese/Kanarese), dravidskog naroda iz južne Indije: AMBARA* znači GOMILA ŽITA, MJESTO USKLADIŠTENOG ŽITA i to nije Skokov balkanski turcizam, već drevno srbsko AMBAR.
 
         Otkud riječ AMBARA u jeziku naroda južne Indije (po raširenosti njihov jezik je 32. u svijetu)? Da to nije, možda, "indijski turcizam"? Ne, to samo može biti ili riječ nekad zajedničkog ljudskog jezika, ili su tu riječ Dravidi primili od Arijaca koji su u starini vladali dravidskim narodima.
.......................................
*(Rev. W. Reeve, A Dictionary, Canarese and English, Revised, Corrected and Enlarged by Daniel Sanderson, Wesleyan Mission Press, Bangalore, 1858, p. 20)

No comments: