Thursday, January 28, 2016

RIJEČ "AMBAR" (ETIMOLOGIJA)

Ambar
 
         Riječ AMBAR je složenica od dvije proste riječi: AM + BAR. Već smo objasnili da riječ AM znači ZAŠTITNIK, ČUVAR. Sada ćemo pokazati šta znači riječ BAR.
        U gaelik jeziku, jeziku Skota, riječ BAR znači HLJEB*. U velškom jeziku BAR** takođe znači HLJEB, te bi po ovim primjerima AMBAR značilo ZAŠTITNIK HLJEBA, ČUVAR HLJEBA.
 
         Prisustvo riječi BAR u srbskom jeziku zabilježili su i Vuk (vidi: Vuk Steph. Karadschitsch, Lexicon, Serbico – Germanico – Latinum, Belgradi, in Thipographia Regni Jugoslaviae, 1935, str. 16) i Daničić u svojim Rječniku:
 
 
         "1. BAR, m. milii genus, neko žito kao proso. - dolazi kod XVII vijeka između rječnika u Mikaljinu, Belinu, Bjelostijenčevu, Stuličevu (u sva četiri 'panicum'), u Vukovu (,milii genus, 'nekakvo vrlo sitno i žuto žito kao proso; kažu da bi se čovjek mogao u ovo žito udaviti kao u vodu'; tomu se dodaje da se govori po jugozapadnijem krajevima). - a je umetnuto mjesto staroga Ѣ. - Od kor. 'bhar', dizati, nositi, čuvati, hraniti, od koga je i 'brati' i 'brašno'. - Bar, 'setaria Beau'. Šloser-Vukot. flora 1211. 'setaria glauca' i 'setaria italika'. Čas. čes. muz. 1852. 2, 46. B. Šulek, im. 10. Sijala je baba bar, da je babi zauvar. Nar. pos. vuk. 284. Sije se ... proso, pirevina i bar. Zemj. bos. 5. ima ga i u Hercegovini. N. Dučić. Bar bijeli, crljeni. B. Šulek, im. 481. " ***
 
         BAR je ŽITO, a u gaeliku i velškom riječ se odnosi na HLJEB, a to znači da je srbsko BAR u svom porijeklu i značenju starije, jer je u semantičkom smislu preciznije i od gaelika i velškog oblika.
Tako naziv AMBAR znači ZAŠTITNIK ŽITA, ČUVAR ŽITA.
..................................
         *R.A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 51.
 
         **Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg.
 
         ***Đura Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio I, JAZU, Zagreb, 1880-1882, str. 180.


No comments: