Monday, January 11, 2016

LATINI SU LACMANI

 
        “Sinovi Jafetovi: Gomer i Magog i Madaj i Javan i Tovel i Meseh i Tiras.” (1. Moj. 10,2)
 
         Sanskritsko JAVAN ( यावन् , yávan) znači VOŽNJA, PUTOVANJE, OSVAJAČ, UPADAČ, AGRESOR, NEPRIJATELJ, ZLOTVOR. Srbsko JAVA je OVAJ SVIJET. LATINI RIMLJANI otimali su se za OVAJ SVIJET.
 
“A sinovi Javanovi: Elisa i Tarsis, Kitim i Dodanim.” (1. Moj. 10, 4)
 
“And the children of Chittim are the Romim who dwell in the valley of Canopia by the river Tibreu.” (Book of Jasher, 10, 16)
 
“I djeca Kitimova su Romim koji prebivaju u dolinu Kanopija uz rijeku Tibar.” (Knjiga Jaserova, 10,16)
 
         Sanskritsko ROMA je RUPA, PEĆINA i odatle potiče ime ROMA (RIM), jer je sagrađen na pećinama, tj. katakombama koje su stvarane vađenjem pijeska.
        Dakle su osnivači Rima Javanom potomci, potomci Javanovog sina Kitima, srodnici Helena (potonjih Grka) i tu su doselili sa Kipra ili iz Male Azije. Došavši među srbska (keltska) plemena Apeninskog poluostrva jezik im je postao smjesa ondašnjeg srbskog i njihovog jezika srodnog ondašnjem jeziku Helena. Njihova religija takođe je helenska, samo su im bogovi i božanstva pod drugim imenima.
 
         Kako su sinovi Kitimovi i potomci JAVANOVI dobili ime LATINI? Rekli smo da sanskritsko JAVAN ( यावन् , yávan) znači VOŽNJA, PUTOVANJE, OSVAJAČ , UPADAČ, AGRESOR, NEPRIJATELJ, ZLOTVOR. Staroiransko ime za Grke je YAUNA. I danas neki narodi Indije na svojim indo-arijskim jezicima Grke zovu YONA i YAVANA (pali i prakrit jezik) i značenje ovih naziva poprimilo je karakterno obilježje Javanovaca: ORKUTNI, DIVLJACI.
Ime LATINI izvedeno je od korijena LAT-:
 
        “LATITI se, -im pf. (Vuk, Cres, Hvar, slov.) (do-) ‘1° uhvatiti, uzeti, spopasti, zgrabiti, 2° baciti (Cres)’ = latiti se (posla, Vodice), razlatiti (Vetranie, Stulić, Rosa, Andrijašević) ‘raširiti’, latit (po-, iz-) (Korčula) ‘potjerati’ = letit (Lumbarda, e = a) ‘tjerati’. (P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971)
 
Imenica ZLATO nastala je od prijedloga S i korijena LAT-:

 S LAT > S LATO > ZLATO = S POHLEPOM, S OTIMANJEM.

 LAT > LATITI
 
         Keltsko (gaelik) LAT (1) znači STOPA, STOPALO, a stopalo služi za KRETANJE, HODANJE, PUTOVANJE. Ovo LAT preko oblika PALAT u savremenom srbskom jeziku je dalo je riječi PALAC (T > C) i PALACATI. Od LAT izvedeno je LATMAN koje je dalo LACMAN. Srbsko LACMAN je sinonim za LATIN.
 
         Sanskritsko JAVAN ( यावन्, yávan) znači VOŽNJA, PUTOVANJE, OSVAJAČ, UPADAČ, AGRESOR, NEPRIJATELJ, ZLOTVOR. Javanovi sinovi PUTOVALI SU morima i raširili su se po obalama i ostrvima morskim od Crnog i Sredozemnog mora sve do JAPANA (JAVANA) i HAVAJA (JAVAI, JAVAN).
 
         Keltsko (gaelik) LAT znači STOPA, STOPALO, a stopalo služi za KRETANJE, HODANJE, PUTOVANJE. Rimskim otimačkim pohlepnim osvajanjem značenje riječi LAT kod Kelta (Srba) Ilirije preobrazilo se se u LATITI, što znači UZETI, SPOPASTI, ZGRABITI, OTETI jer su ovi Javanovci, kao osnivači Rima, prvo OTIMALI od ondašnjih tamnošnjih Srba Rasena (Etruraca), Sabina, Volska, Umbra i drugih, a poslije od Srba Balkana, Mediterana i širom Evrope i Male Azije. Sve ostale “mitloške” priče o nekakvom kralju Latinosu jesu samo još jedna grčka laž.
……………………
        (1) Robert Archibald Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 344.

No comments: