Wednesday, January 20, 2016

KOLO, KOLAC I KOLČIS


        “…made their way into the encircling curved shore of Colchis (from the Cimmerian root cylch, a circle, a zone, a cycle, a circuit, a rim, a hoop, &c.,- the original derivative form  of κύκλος, the circle of the Greeks, because the coast here makes detour, or curve, from the Crimea to Pontus.” (John Jones Thomas, Britannia Antiquissma, Henry Tolman Dwight, Melbourne, 1860, pg. 11) 
 
Prevod citata:  “…načinio njihov pravac u polukružnu savijenu obalu KOLČISA (originalno izvedeni oblik od κύκλος, što na grčkom znači KRUG, zato  što obala ovdje  pravi okret, ili krivinu od Krima ka Pontusu.” 
 
        Da je kojim slučajem riječ  KOLČIS (COLCHIS) izvedena od grčkog    κύκλος, onda bi se ova oblast zvala KIKLOS, a ne KOLČIS (COLCHIS). Autor citiranog uvodnog teksta očito griješi kad kimerijsko (srbsko) KOLČIS izvodi od grčkog  κύκλος, jer na gruzijskom oblik KOLČIS (COLCHIS) je ostao KOLKHETI (კოლხეთი), a u grčkom je  KOLKHIS  (Κολχίς), a nije nije po grckom KIKLOS.
 
         U gruzijskom jeziku korijen KOL- (კოლ-) nema nikakvo značenje, kao  što  KOL- (Κολ-) nema značenje kruga ni u grčkom jeziku. Jasno biva da je ime KOLČIS izvedeno od srbske osnove KOL- kao i riječ   KOLO, a KOLO je KRUG, KRUŽNI, SAVIJENI, OBRUČ! Evo i dokaza za to:

a) KOLO > KOLAC > KOLIČATI > KOLIČAN
b) KOLCEM ISKOLČITI KOLČIZ
 
        Kod drvnih Kimerijaca (Srba) KOLČIS je značilo KOLAST i  da se to ne bi uočilo naši mazgovi od prevodilaca riječ  COLCHIS prevode kao KOLHIDA. Kakvi izdajnici nas milenijumima vode, zavode i naopako uče, dobro smo ikako opstali.

No comments: