Friday, January 22, 2016

HVALA

 

        Šta u svom drevnom smislu znači srbska riječ HVALA? Sad ćemo vidjeti kako je ova riječ od sanskritskog HVALATI (HVAL) primila značenje u srbskom HVALA u srbskom i značenje HWALA* u velškom jeziku.
 
         Znamo šta u srbskom jeziku danas riječ HVALA znači, ali ne znamo odakle je to značenje došlo i šta je u starini bio bukvalni smisao te riječi. Zato pogledajmo:
 
a) sanskritsko HVALATI (HVAL) = POSRNUTI, PASTI, POVITI SE
b) velško HWALA = KUKATI, PLAKATI
c) srbsko HVALA = ODAVATI ČAST NEKOME
 
         Velško HWALA svojim značenjem KUKATI i PLAKATI kazuje nam da su drevni ljudi keltskog (srbskog) porijekla KLANJALI SE nekome samo kad su KUKALI i PLAKALI pred nekim, a to su morali biti teški, očajnički trenuci traženja milosti od nekoga sa zemlje ili sa neba.
Dakle HVALA znači PADANJE, SAVIJANJE, KLANJANJE, tj. kad danas nekome kažemo HVALA, to je isto kao da smo mu rekli: "KLANJAM TI SE!"
 
         Tako sanskritsko NAMASTE i srbsko HVALA imaju isto značenje.
...............................
        *Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 193.

No comments: