Friday, January 8, 2016

BABA JAGA I JAGORČEVINA


         Sanskritsko JAGANU = ZIVO BIĆE, VATRA (riječ izvedena od korijena AG- koji je dao       riječ  AGNi što znači OGANJ, VATRA).

         Sanskritsko JAGRVI = GOREĆI, PLAMTEĆI, VATRA, KRALJ, CAR.
        BABA JAGA = OGNJENA, VATRENA, PLAMTEĆA BABA (praroditeljka Zemlja).
        JAGORČEVINA = VATRENA, SVIJETLA, SJAJNA, SUNČANA.

No comments: