Saturday, January 30, 2016

AMONOV MONOGRAM

 
Pričesni hljeb (prosfora).
 
         Na pričesnom hljebu (prosfori) nalazi se monogram za koji ortodoksni prvosveštenici tvrde da znači ime MARIJA, ali pošto se uz monogram nalazi još simbola koji nikakve veze za Marijom nemaju, slovo po slovo uz objašnjenje pomenutih simbola pokazaćemo šta taj monogram uistinu znači.
 
Amonov monogram.
 
         Monogram se sastoji od slova: A-M-O-N. Iznad monograma je solarni krst, jer je Amon bio bog Sunca. Slovo A je kao piramida, a znamo da vrh piramide pripada Suncu.
 
         Koplje sa desne strane trebalo bi da predstavlja ono koplje kojim je Hrist proboden na krstu. Koplje svojim strelastim vrhom pokazuje pravac podizanja Sunca od istoka. Sunce je vreli muški princip koji se podiže i snagom vreline oplođava.
 
         Na suprotnoj strani od koplja je štap sa mokrom spužvom na vrhu i to je simbolično prikazan Mjesec na zapadnoj strani neba. Mjesec je mokri ženski princip koji treba da bude oplođen.
 
         Po dvije crtice uz simbole Sunca i Mjeseca jesu četiri godišnja doba: dva uz Sunce su zima i proljeće, jer u se njima Sunce, kao vreli muški oplođavajući princip, podiže od juga ka sjeveru i podignuto Sunce začinje godišnji rod prirode.
 
         Dvije crtice uz simbol Mjeseca su ljeto i zima kad Sunce pada ka jugu (nakon oplodnje muški princip izgubio snagu i pada), a Mjesec se penje ka sjeveru (ženski princip jača, donosi rod godine i počinje da stvara novu mokrinu za sljedeći ciklus oplodnje i rađanja).
 
         I zato, ne samo zbog ovoga, često se pitam da li su prvosveštenici hrišcanske crkve iste vjere sa običnim hrišćanskim sveštenstvom i vjernicima.

No comments: