Wednesday, January 27, 2016

AMON I AM

Amon
 
         Amon je vrhovni egipatski bog Sunca, a njegov kult traje negdje između 2000 - 1800. godine stare ere. Kao bog Sunca on je ZAŠTITNIK i ČUVAR Egipta.
 
         Ime AMON sastoji se od dvije riječi: AM-ON. Poznato je da je ON u Egiptu bilo ime Sunca, dakle ostaje da nađemo šta znači riječ AM, a ni to neće biti teško, jer je ta riječ sačuvana i gaelku (jeziku Škota) i u srbskom, a kao korijen riječi sačuvana je i u velškoj riječi AMBAIS*.
 
Am na konju.
 
AMA** (gaelik) = dio konjske opreme koji se koristi kad je konj upregnut.
AM (srbski) = AM sa značenjem kao i u gaeliku.
 
         Svrha AMA je da posluži kao sredstvo koje će konja ZAŠTITITI i SAČUVATI od ozljeda pri radu, jer da se koristi uže, ono bi se pod pritiskom vuče upilo u kožu konja i trenjem bi je ozlijedilo do krvarenja, a pošto je AM mnogo širi i mekši od užeta, pritisak se raspoređuje na veću površinu tijela i tako konj biva ZAŠTIĆEN i SAČUVAN od povreda. Dakle AM znači ZAŠTITA, ČUVANJE, te se tako riječ AM kao korijen nalazi i u velškoj riječi AMBAIS koja znači ZAŠTITNIK, ČUVAR.
 
Amber (ambar).
 
         Sa istim značenjem AM se nalazi i u riječi AMBAR, jer je u njemu žito ZAŠTIĆENO i tu se ČUVA; nalazi se i u riječi AMAJLIJA jer je i ona ZAŠTITNIK i ČUVAR onoga ko je nosi. AM je i u riječi AMBER (AMBAR), jer je u njemu SAČUVANO i od propadanja ZAŠTIĆENO sve što se u njemu nalazi.
 
         I tako ime AMON znači ZAŠTITNIK SUNCE, ČUVAR SUNCE.
...............................
*Ellis Jones, A new pocket dictionary of the Welsh and English languages: Geiriadur llogell cymreig a seisonig; Cearnarfor, Cyhoeddwid Gan William Potter & Co, 1840, pg. 11.
 
**Robert Archibald Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 20.

No comments: