Wednesday, December 23, 2015

ZAR, SAR, BAN, LABAN I LABUD

R.A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pgs. 48, 482

         "O rode nevjerni i pokvareni! Dokle ću biti s vama? Dokle ću vas trpjeti?" (Mat.17,17)

         ZAR = SVJETLOST, SJAJ...
         ZAR > SAR > CAR

         BAN = BIJEL
         BIJEL = SVET (sanskrit)
         BAN = SVETI = SVIJETLI
         SAR + BAN > SARBAN = SVIJETLI SJAJ, SVIJETLI CAR, SVIJETLI ZAR.

         Teško je, vrlo teško današnje izvarane i izmanipulisane ljude uvjeriti u istinu, jer sumnjaju i onda kad im se svi dokazi istine pred oči stavi.
 

No comments: