Thursday, December 31, 2015

VID KAO MJERNA JEDINICI VREMENA

        Pri gledanju ljudsko “snima” određeni broj kvadrata u sekundi. U normalnom, prirodnom osmatranju oko "uhvati" 24 slike u sekundi. Filmski materijal i dan danas većinom se snima u 24 slike u sekundi. To su 24 herca (Hz) u sekundi, odnosno 24 VIDA u sekundi.
        VID je najmanja fizička mjerna jedinica vremena:
 
        1 SEKUNDA = 24 VIDA.
 
 

         Sad ćemo pokazati kako je VID kao Božija jedinica vremena ubilježena u vremenu i to ćemo prikazati kroz geometriju, jer je VID kao mjerna jedinica vremena nagoviješten još u znakovima vinčanske kulture (slika iznad).
 
 
         Sve počinje od geometrije broja 1 i broja Pi (3,14159…). Broj 1 je prečnik kruga T, a obim tog kruga je 3,14159 (Pi). Površina kruga T je 0,7853975 kvadratnih mjernih jedinica, a kvadrat ABCDA sa tolikom površinom ima strane duga po 0,886226551 mjernih jedinica. I sad pogledajmo:
 
         a) 1 tropska (sunčana) godina = 365,242 dana,
         b) dužina Kraljeve odaje u Velikoj piramidi je 412,1316378 (inči).
 
Brojevi Piramide nose svoju simboliku:
 
         365,252 : 412,1316378 = 0,886228551 = pojedinačna dužina strana kvadrata ABCDA = AB.
 
Jedna polovina dužine AB = 0,443113275 mjernih jedinica:
 
 
100 x 0,443113275 = 44,31132756 mjernih jedinica = 44,31132756 VIDA.
 
1 SEKUNDA = 24 VIDA:
 
44,31132756 : 24 = 1,846305315 sekundi.
 
1 MINUTA = 60 SEKUNDI:
 
1,846305315 : 60 = 0,030771755 minuta
 
Jedna tropska (sunčana) godina = 365,242 dana:
 
365,242 x 0,030771755 = 11,23913743 minuta godišnje = 11 minuta, 14,34824584 sekundi = razlika između dužine sideralne (zvjezdane) i tropske (sunčane) godine: sideralna godina (julijanska) je duža od tropske (gregorijanske) za 11 minuta 14,34824584 sekundi (zvanična astronomija mjeri 11 minuta i 14 sekundi).
 
U normalnom prirodnom gledanju čovjekovo oko vidi 24 slike u sekundi i to su 24 VIDA:
 
a) 24 VIDA = 24 Hz = 1 SEKUNDA = 0,016666666 MINUTA,
b) 44,31132756 TRENUTAKA = 1,846305315 SEKUNDI = 0,030771755 MINUTA.
 
Svaki dan godine po 0,030771755 minuta je 11,23913743 minuta i to je godišnja vremenska razlika između zvjezdane (julijanske) i sunčane (gregorijanske) kalendarske godine.
 
         Tako vidimo da je normalni prirodni rad čovjekovog oka Bog Tvorac podesio po razmjerama vremene između zvijezda i Zemlje (zvjezdana godina) i Sunca i Zemlje (tropska godina).
 
Bogu slava, a nama svima zdravlja i veselja u novoj 2016. godini!

No comments: