Wednesday, December 30, 2015

PREĆUTANA TAJNA GREGORIJANSKOG KALENDARA

        Gregorijanski kalendar je  sunčani (tropski) kalendar, jer mjeri vrijeme punog kruga Zemlje oko Sunca. Julijanski kalendar je zvjezdani (sideralni) kalendar, jer mjeri puni krug Zemlje u odnosu na zvijezde (zbog tačnosti mjerenja vremena astronomi koriste julijanski kalendar).
 
        Godina julijanskog kalendara duža je od godine gregorijanskog za 11 minuta i 14 sekundi (11,23333333 minuta). Ta razlika godinama se skuplja i izaziva pomijeranje  datuma godišnjih doba u julijanskom kalendaru: skoro svakih 128 godina početak godišnjih doba pomjera se za jedan dan na niži kalendarski datum.
 
        Da bi se izbjeglo ovo pomijeranje i da bi početak godišnjih doba ustalili na istom datumu,  Rimokatolička crkva 1582 godine odbacuje julijanski zvjezdani kalendar i uvodi sunčani gregorijanski kalendar.
 
        I pogledajmo sad ovo: crkva je odredila dan Hristovog rođenja 25. decembra ondašnjeg julijanskog kalendara, jer je u vrijeme Hristovog rođenja na taj da padao prvi dan zime (zimski solsticij). I to je uzeto kao dan rođenja Sunca Pravde Isusa Hrista. Od tog 25. decembra do 1582. godine zimski solsticije se pomjerao kroz kalendar svake godine za 11,23333333 minuta:
 
         1582 godine po 11,23333333minuta je 17771,13333 minuta = 296,1855555  časova = 12,34106481 dana = 13. dan.
 
 
        Ako pogledamo priloženu sliku i od 25. decembra julijanskog (ćirilica) i odbrojimo 13. dan, to pada na 12. decembar julijanskog i to je bio 25. decembar 1582. godine gregorijanskog kalendara, tačno na dan rimokatoličkog Božića po gregorijanskom kalendaru.
 
        Ali, još   te 1582. godine Rimokatolička crkva je tvrdila da je prvi dan zime (zimski solsticij) u to vrijeme bio 22. decembar gregorijanskog, odnosno 9. decembar julijanskog kalendara, a to odgovara prvom danu zime tek u naše doba 20-21. vijeka. Provjerimo:
 
         2000 godina po 11,23333333 minuta = 22 466,66666 minuta = 374,4444444 časova = 15,60185185 dana = oko sredine 16. dana od 25. decembra julijanskog kalendara.
 
        Govore kako je Rimokatolička crkva ravnala svoj kalendar, ne prema početku hrišćanske ere, već  prema vremenu 325. godine kad je bio Prvi vaseljenski sabor.  Da vidimo koliko se prvi dan zime pomjerio za ovih 325. godina:
 
        325 x 11,23333333 = 3650,8333332 minuta = 60,472222 časova = 2,535300925 dana = sredina 3. dana od 25. decembra početkom hrišćanske ere i to je 22. decembar julijanskog kalendara.
 
Ali, svi govore da je od 325. godine do 1582. godine, kao godine uvođenja gregorijanskog kalendara, prvi dan zime pomjeren za 10 dana i to se lako provjerava:
 
        1582 – 325 = 1257 godina
 
        1257 godina po 11,23333333 minuta je 14120,3 minuta = 235,3383333  časova = 9,805763886 dana = 10. dan od 22. decembra julijanskog kalendara.

        Držeći se onih 11,23333333 minuta za svaku godinu razlike u duzini zvjezdane od suncane godine papini astronomi su tačno izračunali 10 dana pomijeranja zimskog solsticija od 325 -1582. godine. Idemo do slike i odbrojmo deseti dan od 22. decembra julijanskog kalendara kad je bio Božič 325. godine. Deseti dan pada na 12. decembar julijanskog, tj. na 25. decembar gregorijanskog i to je 1582. godine bio prvi dan zime (zimski solsticij) i rimokatolički Božić.

        Sad se postavlja pitanje: zašto je još one 1582. godine Rimokatolička crkva slagala da je zimski solsticij te godine bio 22. decembra gregorijanskog, tj. 9. decembar julijanskog kalendara? Po astronomskom računanju tropskog gregorijanskog kalendara zimski solsticij morao je ostati fiksiran na 25. decembru kad je rimokatolički Božić, jer je tako bilo 1582. godine, a nije ostalo tako? Zašto nije? Da li se prvi dan zime kroz vrijeme od 1582. godine do 20. vijeka pomjerio na 22. decembar, sto bi značilo da je tačnost papinog tropskog kalendara samo jedna laž i obmana?
 
    

No comments: