Tuesday, December 22, 2015

KONTATI - KONTAŠ

 
        Infinitivni oblik glagola KONTATI sa svim svojim promjenama po vremenima i licima nije šatrovački govor, nije žargon, već je porijeklom od keltske (gaelic) riječi CONN* sa značenjem SMISAO, RAZLOG, SHVATANJE, SVIJEST. Tako i keltsko CONNAIL znači RAZUMAN, PAMETAN.

         KONTAŠ?
...............................
*R.A. Armstrong, A. M.Gaelic Dictionary in Two parts: I. Gaelic and English. II. English and Gaelic, London, Printed for James Duncan, 37, Paternoster Row; 1825, pg. 143

No comments: