Tuesday, December 22, 2015

KELTSKI SRADAGACH JE SLOVENSKI RADAGAST

 
         Keltsko SRAD (SRAID) = ISKRA, VARNICA = ZRAK, ZRAKA SUNCA.
Keltsko SRADACH = ISKRIČAV, PUN VARNICA (VARNIČAST) = ZRAKAČ, VARNIČAR.
Keltsko SPRADADH = ISKRIČAVOST, VARNIČNOST
Keltsko SRADAGACH (od SRADAG) = ISKRIČAVI, VARNIČNI, BLJEŠTEĆI.
Sanskritsko RADA znači SJAJ, VELIČANSTVENOST, DIVOTA i značenjem i oblikom srodno je i srbskom RADOST i keltskom SRADAG.
         Dakle je slovensko RADAGOST nastalo od kelstkog SRADAGACH, a sve se odnosi na boga ljetnog Sunca RADEGASTA ili RADAGOSTA.
         Da se radi o istom solarnom bogu svjedoče ZRAKE oko njegove glave na idolima nadjenim u Irskoj (Armagh, Ulster, Irska, 5.v., slika lijevo) iz vremena prije hristijanizacije i idol nađen u slovenskom svetilištu u sjevernoj Njemačkoj (Hohenzieritz, Prillwitz). I to je jedan od dokaza da su tkz. “Sloveni” potomci Kelta i njihove duhovne tradicije.

No comments: