Thursday, December 3, 2015

ED > VED > VEDA > VODA

        ED je SUŠT, SUŠTA POČETNA TVAR od koje je stvoren svijet i to su fizičari nazivali ETER. Riječ ETER izvedena je od EDER, što znači SUŠTINSKI, SUŠTINA. Podsjetimo se na biblijski početak stvaranja svijeta:
 
        "U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom." (Stvaranje, 1, 1-2)
 
U ovom citatu vidimo da zemlja postoji, ali oblika nema, a pošto nema oblika, ona je nevidljiva, sve je tama, sve je CRNO. Ali tu je VODA.
 
         U tumačenju etimološkog porijekla riječi VIDRA (Lutrinae, lat.) Petar Skok pretpostavlja da je postanak ove riječi povezan sa hipotetičkim korijenom *UED, što znači MOKRO. Skok je vrlo blizu tačnog odgovora, jer je riječ VIDRA indirektno izvedena od korijena VED, što znači U SUŠTINI, jer je V = U, a ED je SUŠT(INA), a ta suština je VODA. I tako je išlo:
 
VED > VEDA > VODA
VED > S VED > SVET > SVETOM (D iz ED prešlo je u T)
 
Sanskritsko VODHR znači NOSITI, LEŽIŠTE, NOSAČ, a to je ED kao SUŠTA TVAR.
 
Mi i danas kažemo: „SVEDI krov na dvije vode.“
SVED je dalo SVOD = nebeski SVOD koji je oko Zemlje SVEDEN.
Sanskritsko VEDA je SVETO ZNANJE: S VEDAK > SVEZAK = PISMO = ZNANJE.
 
        "I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame. I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi." (Stvaranje, 1, 3-5)
 
ED > V ED > VED > VEDA > VODA
S VED > SVET
S VEDLO > SVETLO
 
SVETLO ovog svijeta je postalo OD i IZ VEDA, tj. OD i IZ VODE, a svemu je sustina ED.
 
 
VEDRO za vodu i nebo kao VEDRO za vodu Zemlje.
 
ED > V ED > VED > VEDRO
VEDRO je DRŽAČ VODE, POSUDA ZA VODU
 
        "Potom reče Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi." (Stvaranje, 1, 6-8)
 
ED > V ED > VED
S VED > SVED > SVOD = DRŽAČ VODE
 
        "Potom reče Bog: Neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaže suvo. I bi tako." (Stvaranje, 1, 9)
 
Nebesko plavetnilo mi nazivamo VEDRO, a bukvalno značenje ove riječi je DRŽAČ VODE, NOSAČ VODE. Nebo je VEDRO koje DRŽI VODU ZEMLJE.
 
BEDRO je čovjekov dio tijela u kojem se stvara čovjekovo sjeme, sperma koja je suštinski prenosnik začeća, stvaranja, rađanja i života:
 
        "I kad uđe u kuću svog boga, ubiše ga onde mačem koji iziđoše iz bedara njegovih." (2. Dn. 32, 21)
"Prorok dakle budući, i znajući da mu se Bog kletvom kle od roda bedara njegovih po telu podignuti Hrista, i posaditi Ga na prestolju njegovom." (Dj. 2,30)
 
Nosilac značenja riječi BEDRO je ED, što je SUŠTA TVAR, VEDA, VODA.
Uzmimo za primjer i riječ RETKO:
 
ED > RED > REDKO > RETKO = TEČNO STANJE
 
ED je SUŠT, SUŠTA TVAR, SUŠTINA, SRŽ, ŽIVOTNI SOK. Iz čega je izvedena riječ SOK? Pogledajmo:
 
S OG
OG je OGANJ, OGANJ je BOG. Dakle je sve nastalo od S OGOM, tj. S BOGOM.
 
         Sanskritsko i srbsko VID je ZNANJE, VIDOVITOST. Kako je od VED nastalo VID? Srbski korijen ID- dao je riječ IDE, a to je KRETANJE, IDENJE. VEDA je VODA i VODA se KREĆE, ona se VODA, tj. TEČE, KRUŽI.
 
V ID > VID
V = U
ID = IDENJE
 
VID = U IDENJU (čovjek uči dok je živ, znanje se prenosi s koljena na koljeno, dakle je tok znanja uvijek u IDENJU, U KRETANJU). Od BOGA, izvora znanja, znanje TEČE ka čovjeku. Zašto kažemo da je neko kao VIDRA? Zato jer je umno ili tjelesno OKRETAN, BISTAR.
 
         Po svemu ovome da se zaključiti da je EDER (ETER) SUŠTINA TVARI od koje je STVOREN SVIJET i da kao TVAR služi kao prenosnik svjetlosnih čestica FOTONA kroz vasionu. Nikola Tesla bio u pravu kad je tvrdio da je osnovna boja svjetlosti CRNA, jer je SVJETLOST postala iz EDERA (ETERA) koji je CRN. Tako još vidimo da Ajnštajnova tvrdnja da za putovanje fotona kroz kosmos nije potreban nikakav prenosnik nije tačna, jer ETER zaista postoji i PROVODI SVJETLOST.

No comments: