Monday, November 23, 2015

SRBSKA BIBLIJSKO-SANSKRITSKA ZAVRZLAMA

 
         Nakon što su pojeli zabranjeni plod drveta znanja dobra i zla Adam i Eva su istjerani iz Raja. A onda se desilo ovo:
        
"Iza toga Adam pozna JEVU ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda." (Postanje, 4,1)
 
         JEVA je mati svim živim ljudima. Dakle je njoj pravo ime bilo JEBA, jer Grci nemaju B, već pišu V.
 
Sanskritsko YABANA i YABHANA je KOPULACIJA, SNOŠAJ, PARENJE.
Sanskritsko JABHATI (JABH) znači TJELESNO ZNANJE, TJELESNO POZNANJE. Tako ono biblijsko POZNA JEVU, znači da je ADAM tjelesno poznao JEBU i od tog Adamovog "poznavanja" JEBE rodio se Kajin, znači pala je JEBAČINA i ona je MATI SVIM ŽIVIMA.
 
Sanskritsko JA = KRETANJE, VAGINA
Sanskritsko BHA = SVJETLOST, SLIČNOST
 
Evo sličnosti:
 
         "Zato će ostaviti čovek oca svog i mater svoju, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo." (Postanje, 2,24)
 
I kaže: "...i biće dvoje jedno tijelo", jer JEBA je napravljena (klonirana) od Adamovo tijela (od rebra).
 
         "I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu. A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka." (Postanje, 2,22-23)
 
Grčka antička boginja mladosti je HEBA.
Španski šatrovački JEVA znači ŽENSKA (žena, djevojka). Isto značenje ima i riječ domorodaca Karipskih ostrva i Floride: JEBA.
Drevni Huriti su imali boginju, majku svih živih, sa imenom HEBA".
 
Šta bi sve to moglo biti do uspomena ne pramajku JEBU (Evu)!

No comments: