Wednesday, November 18, 2015

SIMBOL VREMENA I MLADOSTI

U vrhu slike su motivi starih pertoglifa sa Havaja, a ispod su motivi na srednjevijekovnim stećcima.

O = VJEČNOST
Ͻ = MLAD MJESEC = MLADOST

MLAD MJESEC U KRUGU = VJEČNA MLADOST (nakon smrti).

No comments: