Thursday, November 12, 2015

ŠESTAR

Stvaranje svijeta (srednjovijekvna ikona). 
 
         Svaka pomisao na ŠESTAR vezana je za geometriju, mjerenje, razmjeravanje i KRUG, a KRUG je cijeli UNIVERZUM.
 
         Morfološki oblik i semantičko značenje riječi ŠESTAR opisno je sačuvano u srbskom jeziku kao glagolska imenica u obliku ŠESTARENJE (Vukov Rjecnik).

 
        Rečenica "Orao ŠESTARI" znači da orao KRUŽI praveći KRUGOVE, tj. kreće se U KRUG.
Riječ SESTAR izvedena je od ESTAR (danas postoji još samo u španskom jeziku) i znači BITI, POSTOJATI:
 
         "I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost." (Stvaranje,1,3)
 
ESTAR znači BITI, POSTOJATI (infinitiv, osnovni, neodređeni glagolski oblik), a BI je trenutno svršeno zbivanje u obliku aorista:
 
         "Neka BUDE svjetlost i BI svjetlost." Kako reče, tako BI i postade.
 
S-ESTAR > ŠESTAR
 
         Na sanskritu ŠESTAR je VRTAKARI (jer se VRTI), a sanskritsko VRTAKA je DISK (KRUG), METAR.
 
         Etimološki trag riječi SESTAR nalazimo u španskom, a morfološki oblik i semantičko značenje u srbskom jeziku.

       Riječ ŠESTAR je vezana je korijenom i smislom za latinsko ŠEMA (SCHEMA), što znači POJAVA, LIK, FIGURA, FORMA i za gaelik SHEOL sa značenjem VOĐEN.
 
         Koliko je stara riječ ŠESTAR? Po svemu sudeći potiče još od vremena stvaranja svijeta, dakle je riječ nebeskog jezika, jer su joj oblik i značenje vezani za ŠEST DANA STVARANJA:

        "Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti." (Stvaranje, 1,31)

        Nakon stvaranja svijeta u dan ŠESTI sve bijaše DOBRO: u narodnom govoru Dalmacije i danas SKLADNO, UREDO I DOBRO nazivaju ŠESTNO!


No comments: