Sunday, November 1, 2015

OG, OGOLO, OKOLO, KOLO I KOLONA

Sanskritsko KOLO je ime Saturna.
 
         Sanskritsko GOLA je hemisfera, lopta, sfera. Evo razvojng puta te riječi:
 
a) OG > OGO > OGOL > OGOLA
b) OG OGO > OKO > OKOL > OKOLA
OGOL > OKOL = TRAG OGOV, STAZA OGOVA, OGOV PUT
 
Sanskritsko GOLA izvedeno je od srbskog OG i sanskritsko GOLA istog je značenja kao i srbsko KOLO i obe riječi znače OKRUGLO.
 
O kolo
 
         U godini su četiri godišnja doba, četiri perioda vremena različita po nebeskom dnevnom mjestu boravka Sunca, različita po temperaturi i po izgledu prirode u tim ciklusima. To su zima, proljeće, ljeto i jesen.
         Mjerno i početno mjesto Sunčevog kretanja je na južnom dijelu neba na dan rođenja Mladog Sunca. Tad je Sunce najnejače, novorođeno i ono je tada nejaki Mali Bog, Božić, To su astronomi obilježili kao zimski suncostaj (solsticij) i to je prvi dan zime. I od tog dana Sunce putuje ka nebu sjevera, raste i toplotom jača kroz vrijeme zime i prolazi kroz vrijeme proljeća i kad na prvi dan ljeta dođe na svoju najvišu tačku sjevernog neba, tu je ljetni suncostaj (solsticij). Od tog dana počinje polako da se spušta slabeći snagom ka onoj najnižoj tački na južnom nebu u koju stiže na zadnji dan jeseni i prvi dan zime.
        Tako je OG išao OGOLA, tj. OKOLA i opet je došao na početno mjesto. To je jedna GODINA (sanskritsko GO je DIO NEBA, a DINA je DAN, a srbsko GOD na stablu drveta je KRUG GODINE, KOLO GODINE).
 
         Kažu da je englesko CODE (KOD, ŠIFRA, PROPIS, ZAKON) nastalo preko starofrancuskog CODE izvedenog od latinskog CODEX, a još starije vele da je bilo CAUDEX , a sve bukvalno znači DRVETA STABLO. Zar to nije jasno da je od srbskog GOD u STABLU DRVETA postalo KOD, odnosno CODE, tj. zaokružena ŠIFRA, PROPIS, ZAKON.
 
O kolo
 
Idemo dalje:
 
a) OG > OGO > OGOL
b) OGOL > OKOL
 
OKOL je OKOLINA gledana iz centra. Krajnja granica OKOLA je KRUG KOLA. Tako vidimo da je KOL nasatalo od GOL koje je ostalo nepromijenjeno u riječi GOLUB (riječ GLAVA postala je od GOLOVA, jer je KOLASTA, OKRUGLA).
        U latinskom je G iz GOL prešlo u C pa je dalo COLUMBA, u katalonskom je COLOM, u galicijskom je POMBO, u irskom je COLM, u talijanskom COLOMBO, velško GOLOMEN. Očito je da je u zapadnim evropskim jezicima latinizacijom pod Rimljanima G zamijenjeno sa C iako se čita kao K koje je nastalo od onog G u srbskom korijenu GOL-. Sve je to svjesno i namjerno sakrivanje izvornog srbskog G u latinskom jeziku i latiniziranim jezicima naroda zapadne Evrope.

 
         Isti je slučaj i sa engleskom riječju COLUMN (izgovara se KOLUMN) za koju kažu da je od starofrancuskog COLOMBE (moderno francusko COLONNE), a sve od latinskog COLUMNA, što danas znači STUP. A pogledajmo sve te stupove antičkog i rimskog vremena: svi su okrugli, svi su oblika KOLA: COLUMN (KOLUMN) je KOLASTI STUP.
 
Trag kola je KOLONA
 
         Za riječ KOLONA Petar Skok kaže:
 
        -kolona f »1° stup, stupac na listu, 2° pandur (sjeverna Dalmacija)« = kolona (Račišće) = koluna (Kučišće, Brač) »stup za privezivanje lađe«. Upor. toponim Na Kolonu (Muo) »lokalitet gdje je stup za vezanje brodova*. Od tal. colónna < lat. columna. Ovamo i internacionalno kolona f »grupa vojnika«. (P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1971)
 
Šta je KOLONA? To je TRAG KOLA, ona linija koju KOLO ostavlja iza sebe, trag prolaska kola i to nije italijanska, nego srbska riječ nastala od riječi KOLO. Isti je slučaj i sa „italijanskom“ riječju „KOLONIJA“, jer je to OKRUG, KOLO u kojem živi jedna skupina ljudi. Tako je i sa „učenom“ riječju KOLOKVIJ, jer je to zaokružena cjelina naučenog znanja jednog propisanog KOLA (perioda) vremena.
 
OG > OGO > OGOL > OGOLA
OG > OGO > OKO > OKOL > OKOLA
OG je OGANJ
SUNCE JE OGANJ
OG je BOG
OGANJ je SVJETLOST
OGO je NEBESKO OKO koje daje SVJETLOST
OKO je ljudski organ OGA (SVJETLOSTI)
SVJETLOST JE VID
VID je ZNANJE o svijetu oko nas.
OGOLO je OKOLO i to je KRUŽNI PUT NEBESKOG OGA.
OKOLO je KOLO
KOLONA je TRAG KOLA

No comments: