Friday, November 6, 2015

MOT, MOTUR, MOTOR I LOKOMOTIVA

        Govore nam i uče da je riječ LOKOMOTIVA (locomotive, en.) "koje se odnosi na kretanje" porijeklom iz latinskog jezika, te zlo i naopako, uče nas da je to od latinskog LOCO, LOKUS (MJESTO) i na sve to, kažu, doda se starofrancusko MOTIVE, koje je (po njima) nastalo od latiskog MOVERE (KRETANJE).
 
Mosur
 
         Znate li šta je na priloženoj slici? To je MOSUR na koji je MOTAN konac. Riječ MOSUR nastala je od MOTUR, jer je jedan krug konca oko MOSURA jedan MOT, a držač MOTOVA je MOTUR (kasnije nazvan MOSUR).
 
         Da bi se napravio jedan MOT treba ruku VRTITI kružnim OKRETOM oko MOTURA, tj. MOSURA. Mnoštvo MOTOVA je ruke oko mnoštvo OKRETA i mnoštvo MOTANJA oko MOTURA. A oni nama govore da je MOTOR (en.) izvedeno od latinskog MOVERE, što znači KRETETANJE.Ako je od latinskog što nije MOVETOR, već je MOTOR?
 
         Latinsko LOCO je od srbskog LOG (LOGO, LOGA), a starofrancusko MOTIVE je od srbskog MOT (MOTATI), te je LOGOMOT znači U MJESTU OKRETANJE: LOKOMOTANJE, LOKOMOTIVA, MAŠINA KOJA U SVOJOJ LOGI MOTA, KREĆE, OKREĆE (< LOGO-MOT).
 

No comments: