Friday, November 6, 2015

LOGOTEG

Teg
 
        „Bacila je u nemilost stare vojskovođe Konstantina Velikog, a naročito strašnog Mihaila Lakanodrakona, stratega Tračana, koji je postao čuven sa svoje divlje mržnje spram kaluđera i sa svoje vesele surovosti s kojom ih je gonio da se žene. Na njihovo mesto ona je smestila za zapovednike svoje ljude, naročito evnuhe svoje kuće i svoje prisne prijatelje. na njih je neprimetno prenela sva velika zvanja dvorska i administrativna; među njima je izabrala svog prvog ministra..., Stavrakiosa. Veliki ljubimac vasilisin, ta ličnost postade njenom milošću patricije, LOGOTEG droma, uskoro postade neosporni i svemoćni gospodar svete palate.“ (Šarl Dil, Vizantijske slike, Srpska književna zadruga, Beograd, 1991, str. 69)
         U romejskom (vizantijskom) carstvu i u državama srednjevijekovnih srbskih vladara postojalo je titularno zvanje LOGOTEG (λογοθέτης, gr.) i to je bio dvorski pisar, računovođa, knjigovođa, tj. dvorski sekretar.
 
         Kažu da je LOGOTEG izvorna grčka riječ, međutim ako to provjerimo, vidimo da nije grčka. Po grčkom značenju LOGOS je RAZUM, RAZLOG, UZROK, POKRETAČ, RAZMJERA, GOVOR, RIJEČ i svašta još, a grčko LOGO u riječi LOGOTEG (λογοθέτης) znači POPIS, SPISAK, LISTA. Govore da je THETIS (θέτης) od starijeg grčkog TITHEMI, što znači USTABILITI, URAVNOTEŽITI.
 
         Pošto je korijen riječi nosilac značenja riječi, postavlja se pitanje: kako može LOGOS sa korijenom LOG- jednom biti RAZUM, RAZLOG, UZROK, POKRETAČ, RAZMJERA, GOVOR, RIJEČ, a drugi put taj isti korijen znači SPISAK, LISTA, POPIS? Da li su to homonim (istog oblika a različitog značenja) čak i onda kad je u korijenu LOG- (λόγ-) isti akcent? Imaju Grci još riječi sa korijenom LOG- (λόγ-) koji je u riječi LOGOS (λόγος):
 
a) λογίζομαι = λογοθέτης = knjigovođa, računovođa (logoteg),
b) λογεία (λογία) = skupljam (skupljanje je zbijanje u jedno MJESTO, skupljanje u LOGU),
c) λόγιον = proroštvo,
d) λόγχη = dugo koplje, bodež
 
        Uzmimo za primjer riječi λόγιον (proroštvo) i λόγχη (koplje, bodež). U obje riječi korijen je λόγ- sa istim akcentom na ό. Među ovim riječima nema nikakve misaone veze, jer šta zajedničko ima govor sa kopljem? Nema ništa! Ali koplje (λόγχη) probada tijelo, a tijelo je LOG (MJESTO) ŽIVOTA, a iz NEBESKOG LOGA (LOGOSA) koji je ŽIVOT izlazi STVARALAČKA RIJEČ ŽIVOTA (proroštvo je govor, govor su RIJEČI iz LOGA (LOGOSA).
 
         Ovdje se radi se o istom korijenu jedne riječi kojoj Grci nisu znali pravi smisao njenog značenja, a to je srbska prosta riječ LOG, koja u srbskom ima puno značenje: MJESTO NEČEGA, a LOGOS je stanovnik LOGA.
 
         LOGOTEG je RAČUNOVODJA, A RAČUNOVODJA je MJESTO (osoba) RAČUNA, MJESTO MJERENJA i to je imenovano riječu LOGO. Za mjerenje prispjelog novca u vladarevu kasu LOGOTEDI su koristili TEG: LOGO-TEG.
 
         Od riječi TEG izvedene su mnoge riječi srbskog jezika: TEŽA (
 
         Tako vidimo da je LOGOTEG nastalo os srbskih riječi LOGO-TEG.

No comments: