Wednesday, November 18, 2015

KODOVI PIRAMIDE I TEŽINA LJUDSKE DUŠE

        Velika piramida ima svoje kodove za izračunavanje vremena kodiranih u mjerama dužine i volumena, te po jednom kodu 1 dan je 2,466586266 cm, a po drugom 1 dan je 0,0150068628 litara.
Pogledajmo geometriju broja 1:
 
 
a) d = 1 cm
b) površina kruga T = 0,7875975 cm² = površina kvadrata ABCDA
c) AB = 0,886226551 cm
d) obim kvadrata ABCDA = 3,544906205 cm
 
Po Piramidinm kodu 3,544906205 cm = 1,437170981 dana:
 
1,437170981 dana = 0,021567377 kg = 21,56737772 grama.
 
        Mjereći težinu ljudi na samrti i neposredno nakon smrti američki doktor Dr Dankan MekDugal je 1901. godine na više slučajeva utvrdio da je tijelo tek mrtvog čovjeka za 21 gram lakše od težine tijela pred čovjekovu smrt, te onih 21 gram razlike odnosi se na težinu duše koja je u trenutku smrti izašla iz tijela.
 
         Pitanje za razmišljanje: koliku bi težinu ljudske duše pokazale današnje tehnološki usavršene decimalne elektronske vage i da li kodovi Velike piramide kroz geometriju broja 1 pokazuju i težinu ljudske duše?

No comments: