Wednesday, November 18, 2015

JABUKA

Rajska i genetski proizvedena jabuka.

         I reče Bog tek stvorenim ljudima: „Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.“ (Stvaranje, 1, 29)
 
        „I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i onde namesti čoveka, kog stvori. I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakakva drveća lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.“ (Stvaranje, 2, 8-9)
 
        „I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu; Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.“ (Stvaranje, 2, 16-17)
 
         Plod drveta znanja dobra i zla koji su Eva i Adam pojeli Biblija spominje pod imenom TAPPUAH (< TAP-PUAH) i mnogi to prevode kao JABUKA, mada je JABUKA u biblijskoj Palestini bila nepoznata. Sanskritsko TAPA znači BOL, NEVOLJA, TUGA. Posebna sanskritska riječ PA, koja bi mogla biti u korelaciji sa hebrejskim PUAH, znači ČUVANJE, ZAŠTITA, te bi hebrejsko TAPPUAH značilo ČUVANJE OD NEVOLJE, ZAŠTITA OD BOLA I TUGE.
 
JABUKA < JA-BU-KA
JA = JESAM, BIVAM, POSTOJIM
BU-KA = BUKA
JABUKA = JESAM BUKA
 
Sanskritsko AHAM je JESAM, a BHUK je IZNENAĐENJE.
        JABUKA na sanskritu je SVADUPHALA. Sanskritsko SVADU je SLAST, UŽITAK, a PHALA je PROIZVOD, VOĆE. Ako sanskritsko SVADUPHALA razložimo na manje riječi, SVA je SEBE, a DU je BOL, NEVOLJA. Tako bi riječ SVADUPALA značila SEBE BOLNOM NEVOLJOM NAPRAVITI.
 
         Još jedno sanskritsko ime za JABUKU je PHALA-PRABHEDA. Saznali smo da znači PHALA znači PROIZVOD, VOĆE, a riječ PRABHEDA je PRABEDA, PRABIJEDA, PRVOBITNA BIJEDA, PRVI GRIJEH, jer i sanskritsko BHEDA znači SUPROTNOST, NEVOLJA, ZLO, NASILJE, , OTKRIVANJE, PODJELA, RAZLIKA, DUALIZAM, RAZDVAJANJE, ŠIZMA, BOLNI UBOD, PREKID, POREMEĆAJ, EVAKUACIJA, ISELJENJE, RASPUŠTANJE, CIJEPANJE, PONIŠTENJE, NEVJERSTVO, IZDAJA. Sanskritska riječ BHEDA svojim značenjem kazuje sve što je snašlo Adama i Evu nakon jedenja ploda sa zabranjenog drveta poznanja dobra i zla.
 
         Srbsko BUK je VAL.
BUKA je ZVUK VIŠE VALOVA.
VIŠE VALOVA JE TREPERENJE AMPLITUDA.
TREPERENJE JE FREKVENCIJA.
FREKVENCIJA JE ELEKTROMAGNETNI VAL, te bi riječ JABUKA mogla da znači JESAM BUKA ELEKTROMAGNETNOG VALA, a taj VAL je izazvao POZNANJE DOBRA I ZLA, ali je izazvao i SUPROTNOST, RAZDVAJANJE, ŠIZMU između ČOVJEKA I BOGA i odvojivši COVJEKA od BOGA stvorio je taj VAL je čovjeku BOL I NEVOLJU.
 
         Starosovensko AZ BUK znači JESAM ZNAK.
AZBUKA je PISMO.
PISMO JE ZNANJE.
Tako bi u staroslovenskom jeziku JABUKA značila JESAM VIKA, JESAM GALAMA. Gdje je BUKA među bogovima i ljudima, tamo je ŽESTOKA RASPRAVA ZBOG NEKOG VELIKOG RAZLOGA.
 
         U primorju BUKA znači VRATA.
VRATA su za ULAZ i IZLAZ.
JABUKA je VRATA znanja dobra i zla.
Adam i Eva su na VRATA ušli u Eden.
Adam i Eva su na VRATA izašli iz Edena.
JABUKA je VRATA ZNANJA DOBRA I ZLA.
ZNANJE JE NAUKA.
NAUKA JE DOBRO.
NAUKA JE I ZLO.
 
         Mi već jedemo plodove ZNANJA ZLA kroz GENETSKI MODIFIKOVANU HRANU, a tkz. arktička® jabuka (Arctic® apples) je GENETSKI PROIZVEDENA JABUKA BEZ SJEMENA (izvor: http://www.arcticapples.com/ ).
 
         Ona rajska JABUKA bila je PHALA-PRABHEDA, a ova genetski stvorena je PHALA-PAPABEDHA, gdje PAHALA znači PROIZVOD (VOĆE), PAPA znači ZLO, BEDHA je SUPROTNOST BOGU, NEVJERSTVO, IZDAJA, NEVOLJA, ZLO, NASILJE, OTKRIVANJE, PODJELA, RAZDVAJANJE, ŠIZMA, BOLNI UBOD, PREKID, POREMEĆAJ, EVAKUACIJA, ISELJENJE, RASPUŠTANJE, CIJEPANJE, PONIŠTENJE.
 
         Uskoro između BOGA i ČOVJEKA slijedi nova ŽESTOKA RASPRAVA

No comments: