Thursday, November 12, 2015

IGLA

S lijeva: igla, siga, sigina, sikira (sigiris > sogaris) i sika.

IGLA! Šta znači riječ IGLA? Tako jednostavna i nama svima poznata IGLA, a nigdje opisanog porijekla i značenja njenog imena. Odakle potiče i šta znači riječ IGLA?
 
IGLA je jedno od najstarijih alatki, a uz tu starost ide i starost njenog imena: IGLA! Korijen njenog  imena seže čak do sumerske civilizacije (2500 godina prije nove ere).
 
Imenica IGLA je prosta riječ u kojoj je korijen IG-, a nastavak, kao nosilac gramatičkog roda, je -LA.
Hajde da prepoznamo značenje korijena IG-:
 
- SIGA = IGLASTI pećinski kamen šiljat kao IGLA koji visi sa krova pećine (druga slika s lijeva),
- SIGINA (Herodot je zapisao "sigynna") je oštro koplje (treća slika s lijeva). Od riječi SIGINA u srbskom je izvedena je riječ SIKIRA, a zvali su je i SAGARIS (četvrta slika),
- SIGA je dala riječ SIKA (SICA) i to je vrsta  noža,
- BRIG je brigijska riječ za BRIJEG, a brijeg je visok i šiljat,
- ZIGURAT je visoki šiljati hram na drevnom Bliskom istoku,
- ZIG-ZAG dalo je CIK-CAK i na svakom suprotnom skretanju je oštri vrh pravaca,
- VIGA je dalo VIKA i to je oštar visok glas,
- RIGOROZAN profesor je karakterom vrlo oštar i „sasijeca“ studente na ispitu,
- GIGANT je visok,
- IGMAN  je planina,
- BILIG je visoki, često i šiljati nadgrobnik,
- IGRA visoki zanos radosti (IG-RA).
- ŽIG je oštar bol koji probada,
- HIGH (en.) je vis, BRIG,
- IGUMAN je najviši čin u manastiru;
- IGUANA po tijelu ima oštre šiljke
- ESPIGA na kalatlonskom znači „šiljak“,
 
Vigvam, iglo i iguana.
 
- VIGVAM JE kuća američkih Indijanaca (WIGWAUM, Ojibwa; WIKIWAM, Algonquian); „kuća“ je od „kut“ i to  je UGAO, a UGAO ima oštar vrh:  Ʌ,
- IGLU je kuća Eskima,
- SPIKE (en.) nastalo je od korijena IG- preko prelaznog oblika SPIG, gdje je G prešlo u K (SPIKE znači „oštar, šiljak“.
- PIKE JE engleska riječ za stuku i takodje na nastalo od korijena IG-: P-IG-E > PIKE (stuka ima izduženo kopljasto tijelo i oštru glavu sa oštrim zubima.
 
Korijen IG- u riječima mnogih naroda širom svijeta svjedoči da su preci ovih ljudi nekad pripadali jednom narodu sa jednim jezikom.
 
Dakle u riječi IGLA korijen IG- znači VISOKO IZDUŽENI OŠTRI ŠILJAK.

No comments: