Wednesday, November 18, 2015

DUH I DUŠA

Udisanje i izdisanje
 
         "A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovek duša živa." (Staranje,2,7)
 
Udisanje i izdisanje vazduha je disanje i život: DIH > DIHANJE > DISANJE = VIBRACIJE (AMPLITUDE) UDISAJA I IZDISAJA = TREPERENJE, TITRAJI = FREKVENCIJA KOJU PLUĆNOJ DIJAFRAGMI DAJE DUH ŽIVOTNI.
 
         Normalna frekvencija disanja u mirovanju kod djece 20-22, kod odraslih je između 18-20 puta u minuti, a kod starijih 16-18 puta. Kažu doktori da je plućna dijafragma glavni mišić za disanje, koji se unutar tjelesne šupljine pokreće kao klip u cilindru motora. Klip u cilindru motora pokreće energija dobijana sagorijevanjem goriva u motoru, a šta je pokretač dijafragme i šta joj daje impuls i ritam, to doktori ne kažu.
 
         Ni doktori medicine ni doktori fizike ne znaju da kažu šta i zašto pri disanju sprečava uspostavljanje izjednačavanja vanjskog (atmosferskog) i unutrašnjeg (plućnog) pritiska vazduha, a poznato je da se u prirodi različiti pritisci nastoje izjednačiti. Sprečavanje izjednačenje pritiska i davanje impulsa i ritma disanja posao je duha životnog koji nam je Tvorac udahnuo kroz nos: tačno je određeno trajanje amplitude udisaja i izdisaja prema situaciji u kojoj se tijelo u svojoj životnoj sredini nalazi.
 
        Šta je duh životni koji je po useljenju u tijelo stvorio dušu živu? Duh životni je dio vječne i besmrtne Božije suštine u čovjeku, to je duh koji od Boga Oca ishodi, Sveti Duh po kojem su svi ljudi sinovi Božji. Zašto je ovaj Duh Svet? Zato jer je bijel kao i Bog od kojeg potiče (riječ "svet" istog je značenja kao i "bijel", odnosno "svet" i "bijel" su sinonimi). Sveti Duh dakle je Bijeli Duh.
 
 
        Šta je duša živa? Duša je umno i osjećajno svjetlosno plazmatično tijelo sa svjesnim identitetom svoje ličnosti. Nakon fizičke smrti tijela duša i dalje ostaje vezana za duh i preko besmrtnog duha nastavlja svoj nebeski život u onim nebeskim sferama za koje se u zemaljskom svijetu usavršila ili upropastila, ubijelila ili ucrnila. Bijela duša ide u bijele svjetlosne sfere nebesa, a crna ide u crne sfere crne tame.

No comments: