Monday, November 23, 2015

SABOR ARHANĐELA MIHAILA

Mikla (Mihailo) na feničanskom novcu iz 5. vijeka stare ere.

          Četrdeseti dan od Miholjdana (a Mihol je prehrišćansko ime arhanđela Mihaila) je praznik Sabor arhanđela Mihaila.
 
        Šta je sabor? Sabor je skup zvanih predstavnika i na saboru se donose odluke od istorijske važnosti, dakle je i ovaj sabor arhanđela Mihaila poziv njegovoj vojsci na okupljanje, vojnim terminom rečeno: poziv nebeskoj vojsci na mobilizaciju.
 
         Ko je arhanđel Mihailo? On je zaštitnik Zemlje, branitelj od haosa, vojvoda Božije vojske, general nebeske Božije vojske. Poznat je mnogim narodima mnogo prije pojave hrišćanstva.
Šta znači ime Mihailo? Govore da je to od hebrejskog „Mikha'el“ što znači „koji je kao Bog“, te vele da je do Srba doslo preko grčkog Mihail (Μιχαηλ). El (Il) je drevno ime Boga, a šta „Miha“ znači?
        Korijen „mih-„ u srbskom jeziku dao je riječi „mišić, mišica.“ U mišiću i mišici (ruci) je snaga, sila, moć. Sanskritsko „mihira“ je jedno od imena Sunca. Samo „mih“ u sanskritu znači „magla“, a „ira“ je „ognjeni duhovi“. Eto opisa tjelesnog obličja anđela: oni su magleni ognjeni duhovi! Suštinu te magle ne znamo, a najvjerovatnije je neka plazma.
 
         Srbsko „vil-„ korijen je riječi „vila, vilenjak“. Sanskritsko „vil“ znači „nevidljiv“, te tako Mihovil (Mihail) znači „moćni ognjeni i nevidljivi“, a takav je i Bog, zar ne?
 
Arhanđel Mihailo (srbska ikona).
 
         Na jednoj od srbskih ikona arhanđel Mihailo je prikazan sa ognjenim mačem u desnoj i vagom u lijevoj ruci, dok je iznad njega u trouglu svevideće Božije oko. Nije to vaga za mjerenje duša, kao što neki pogrešno misle, nego je to simbolična vaga za mjerenje vremena.
 
Staroegipatski bog Anubis sa vagom za mjerenje duša.
 
Lažnu misao da arhanđel Mihailo onom vagom vaga duše umrlih u narod su ubacili masoni iz krila crkve, a sve pod uticajem njihovog poznavanje staroegipatke religije u kojoj egipatski bog smrti Anubis u podzemnom svijetu vaga duše umrlih. Bog je sudija ljudskim dušama, a ne arhanđel Mihailo ili bilo ko drugi.
 
Kalendar godine i Aranđelovdan po pravoslavnom (julijanskom) kalendaru.
 
         A sad da se vratimo prazniku Sabor Svetog arhanđela Mihaila, koji pada na dan 21. novembra. Na prvi pogled taj dan ne znači bilo šta osim praznika, ali nije tako. Uzmimo kalendar i prebrojmo dane od prvog dana zime na zimski solsticij (suncostaj) 22. decembra:
 
9 dana decembra,
31 dan januara
28 dana februara,
31 dan marta,
30 dana aprila,
31 dan maja
30 dana juna,
31 dan jula,
31 dan avgusta,
30 dana septembra,
31 dan aktobra,
21 dan novembra
............................
Svega 334 dana od kraja 22. decembra do kraja 21. novembra.
 
Od kraja prvog dana zime na zimski solsticij do sredina dana Aranđelovdana je 333,5042964 dana.
 
         Od 22. decembra do 21. novembra je mjera od 333,5042964 dana i to je polovina 334. dana. Mistično značenje brojeva ne može se odrediti bez geometrije i brojeva Velike piramide, jer se i broj 333,5042964 kao mjera vremena uklapa u mjere Piramide.
 
         Jedna strana baze Velike priramide duga je 365,242 svetih lakata (starozavjetni lakat stare mjere). Za svaki dan godine dužina baze je 1 sveti lakat, te je 365,242 lakta isto kao 365,242 dana godine.
 
333,5042964 : 365,242 = 0,913105 = 100-ti dio dužine jednog godišnjeg doba od 91,3105 dana.
 
 
         Pola godine ima 182,621 dana, a deseti dio tog vremena je 18,2621 dana. Uzmemo li da je ovih 18,2621 dana (kao mjernih jedinica) dužina jedne strane kvadrata ABCDA, površina kvadrata biće 333,5042964 kvadratnih mjernih jedinica i to je broj dana od 22. decembra (zimski solsticij) do 21. novembra (Aranđelovdan).
 
         Sa površinom 333,5042964 kvadratnih mjernih jedinica krug T imaće dijametar (d) dužine 20,60658189 mjernih jedinica. Broj 20,60658189 upućuje na Kraljevu odaju Velike piramide čija je širina 206,0658189 inči, a dužina 412,1316378 inči, tj. 2 x 206,0658189 (Kraljeva odaja je simbol Hristovog vaskrsenja i vaskrsenja uopšte).
 
333,5042964 : 3,14159 = 106,1578043 dana
 
Dužina jedne strane kvadrata ABCDA je 18,621 dana:
 
106,1578043 : 18,2621 = 5,813011883 dana. Broj 5813,011883 nas upućuje na visinu Velike piramide: 5813,011885 inči.
 
Ugao uspona strana Velike piramide je 51,85399754 stepeni, a tangens ovog ugla je 1,273240621. I pogledajmo:
 
5,813011883 : 1,273240621 = 4,565524997 dana = 10-ti dio pola godišnjeg doba od 45,65525 dana.
 
         Ugao uspona sjevernog „ventilacionog“ kanala Kraljeve odaje iznosi 32,48165854 stepeni, a njegov tangens je 0,63662031:
 
5,813011883 : 0,63662031 = 9,13105 = 10-ti dio dužine jednog godišnjeg doba od 91,3105 dana.
Broj Fi (Phi) je iracionalni broj zlatnog presjeka, broj tkz. Božije razmjere u stvaranju svijeta i iznosi 1,618033988...
 
a) 5,813011883 x 1,618033988 = 9,4056508
b) 9,4056508 x 5 = 1,88113016 (dužina Velike galerije u Piramidi je 1881,130161 inči).
 
Po jednom od kodova Velike piramide vrijeme se može kodirati u mjerama dužine tako što se jedan dan simbolično pradstavlja dužinom od 2,46586266 cm. Tako vijeme od 333,5042964 dana daje 822,6171172 cm:
 
√822,6171172 = 28,68130257 cm = 11,62793411 dana sto upućuje na prečnik kruga godine od 116,2602377 dana (gdje je mnogo decimala, tu u rezultatu može biti i malih odstupanja, ali smisao poruke ipak je sačuvana: vrijeme). Da vidimo koliko je odstupanje:
 
11,62793411 x 3,14159 = 36,53020152 (godina ima 365,242 dana, je je odstupanje simboličnog broja sa 365,3020152 dana iznosi 1 sat, 26 minuta i 25,31 sekundi).
 
        Šta je dakle simbolika značenja praznika Sabor svetog arhanđela Mihaila? To je dan koji nas vremenskim zbivanjima upućuje na poruke Velike piramide o kraju svijeta između 2035-2070. godine.

          Da bi se desilo da vrijeme između prvog dana zime (zimskog solsticija) 22. decembra i Aranđelovdana na 21. novembar bude 333,5042964 dana trebalo je da protekne vrijeme od stvaranja svijeta do modernog doba, a to je vrijeme oko 12 000 godina, jer u vrijeme stvaranja svijeta Sunce je za oko 85 dana bilo bliže Aranđelovdanu (uzrok udaljavanja Sunca nakrivljenost Zemljine ose, tkz. precesija ekvinocija).

SRBSKA BIBLIJSKO-SANSKRITSKA ZAVRZLAMA

 
         Nakon što su pojeli zabranjeni plod drveta znanja dobra i zla Adam i Eva su istjerani iz Raja. A onda se desilo ovo:
        
"Iza toga Adam pozna JEVU ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Kajina, i reče: Dobih čoveka od Gospoda." (Postanje, 4,1)
 
         JEVA je mati svim živim ljudima. Dakle je njoj pravo ime bilo JEBA, jer Grci nemaju B, već pišu V.
 
Sanskritsko YABANA i YABHANA je KOPULACIJA, SNOŠAJ, PARENJE.
Sanskritsko JABHATI (JABH) znači TJELESNO ZNANJE, TJELESNO POZNANJE. Tako ono biblijsko POZNA JEVU, znači da je ADAM tjelesno poznao JEBU i od tog Adamovog "poznavanja" JEBE rodio se Kajin, znači pala je JEBAČINA i ona je MATI SVIM ŽIVIMA.
 
Sanskritsko JA = KRETANJE, VAGINA
Sanskritsko BHA = SVJETLOST, SLIČNOST
 
Evo sličnosti:
 
         "Zato će ostaviti čovek oca svog i mater svoju, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo." (Postanje, 2,24)
 
I kaže: "...i biće dvoje jedno tijelo", jer JEBA je napravljena (klonirana) od Adamovo tijela (od rebra).
 
         "I Gospod Bog stvori ženu od rebra, koje uze Adamu, i dovede je k Adamu. A Adam reče: sada eto kost od mojih kosti, i tijelo od mojega tijela. Neka joj bude ime čovječica, jer je uzeta od čovjeka." (Postanje, 2,22-23)
 
Grčka antička boginja mladosti je HEBA.
Španski šatrovački JEVA znači ŽENSKA (žena, djevojka). Isto značenje ima i riječ domorodaca Karipskih ostrva i Floride: JEBA.
Drevni Huriti su imali boginju, majku svih živih, sa imenom HEBA".
 
Šta bi sve to moglo biti do uspomena ne pramajku JEBU (Evu)!

OD AVRAMA I ISMAILA DO ISIL-A

Avram, Agara i Ismail
 
         Islam je nastao kod Arapa, a Arapi su potomci Avramovog sina Ismaila, rođenog od Avramove robinje Agare Egipćanke. Kaže Biblija da je pred rođenje Ismaila ovako javio anđeo Agari:
"Eto si trudna, i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Ismailo; jer je Gospod vidio muku tvoju. A biće čovjek ubojica; ruka će se njegova dizati na svakoga a svačija na njega,..." (Postanje,16,11-12)

        Da li sva današnja zbivanja po arapskom svijetu i nesreće sa Arapima širom svijeta imaju veze sa Ismailom ubojicom? Nije li ona poruka anđela znak ispunjenja vremena, jer ruka Ismailova (preko njegovih potomaka) podigla se na sav svijet, a sav svijet podigao se na Ismaila?

RUGAČKI GRB

         Jednom narodu i njegovoj državi možes se rugati mnostvom nacina. Jedan od nacina ruganja Srbima ucinjen je promjenom državnog grba 2010. godine (grb desno).


         Radi se o izgledu kljuna: na novom grub kljun orla je slomljen, tupav (simbolika slomljene Srbije nakon NATO-vog bombardovanja). Kljun je orlu sve: sila, oruzje, borba, zivot! Sa orao sa tupavim nosem moze uciniti jednom malom ulovljenom zecu? Nista, ama bas nista mu ne moze uciniti i orao sa takvim kljunom osudjen je da patnju gladju do smrti.

 
 
         Autori novog grba kazu da je to grb Knezevine Srbije. Lazu, jer eto tadasnjeg dvoglavog orla na konavici iz 1884. godine gdje je orao sa ostrim kljunovima.

I kao sto rekoh: rugati se jednom narodu i njegovoj drzavi moze na mnogo nacina.

MASONSKA MEDALJA

In Memory of G. W. Dec. 14. 5799" (U sjećanje na Džordža Vašingtona, 14. dec. 5799. g.)
5799. godina.
 
         Po kojem je ovo kalendaru i šta je početak ovog računanja? Evo sta kaze hronologija Velike piramide: pocetak stvaranja svijeta poceo je tacno deset hiljada godina prije hriscanske ere. Dan stvaranja trajao je 100 godina, te su ljudi (musko i zensko) stvoreni oko sredine 517-te godine od pocetka stvaranja, dakle 282 godine prije navrsenih "sest dana" stvaranja.
 
         Po Bibliji jedan dan stvaranja moze biti jedan dan, a moze i 1000 godina. Bice da su masoni uzeli da je dan stvaranja svijeta trajao 1000 godina, te je "sesti dan" stvaranja zavrsen istekom 6000 godina, tacno 4000 godina prije hriscanske ere. E, od tog kraja stvaranja svijeta masoni racunaju vrijeme svog kalendara, te onih 5799 godina na medaalji pada na 1799. godinu hriscanske ere.
 
         Problem stvara Biblija koja na jednom mjestu tvrdi da je Bog stvorijo covjeka i zenu istovremeno, a na drugom mjestu kaze da je prvo stvorio samo covjeka, namjestio ga u Eden, a onda se ipostavilo da covjek nema zenu, te od Adamovog rebra kloniranjem pravi Evu. Po Piramidi to je bilo 5718. godina od pocetka stvaranja, 282 godine prije navrsenih 6000 godina od pocetka stvaranja I od tog vremena masoni racunaju svoj kalendar.

Wednesday, November 18, 2015

PRVOSVEŠTENIČKI ŠTAP (ŽEZLO, STEG)


         Prvosvešteničko žezlo ili steg (lituus, lat.) ranih rimskih careva imalo je na vrhu solarni simbol u obliku spirale (slika na vrhu) Žezlo je simbol prvosvetšeničke vlasti u hramu i van hrama.
         Hrišćanski prvosveštenici (episkopi) prihvatili ovaj simbol kao simbol svoje prvosvešteničke vlasti (na stećku vidimo štap-žezlo djeda, prvosveštenika krstjana, pravoslavnih dvovjeraca Crkve bosanske).

SIMBOL VREMENA I MLADOSTI

U vrhu slike su motivi starih pertoglifa sa Havaja, a ispod su motivi na srednjevijekovnim stećcima.

O = VJEČNOST
Ͻ = MLAD MJESEC = MLADOST

MLAD MJESEC U KRUGU = VJEČNA MLADOST (nakon smrti).

JABUKA

Rajska i genetski proizvedena jabuka.

         I reče Bog tek stvorenim ljudima: „Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.“ (Stvaranje, 1, 29)
 
        „I nasadi Gospod Bog vrt u Edemu na istoku; i onde namesti čoveka, kog stvori. I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakakva drveća lepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla.“ (Stvaranje, 2, 8-9)
 
        „I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: Jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu; Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš.“ (Stvaranje, 2, 16-17)
 
         Plod drveta znanja dobra i zla koji su Eva i Adam pojeli Biblija spominje pod imenom TAPPUAH (< TAP-PUAH) i mnogi to prevode kao JABUKA, mada je JABUKA u biblijskoj Palestini bila nepoznata. Sanskritsko TAPA znači BOL, NEVOLJA, TUGA. Posebna sanskritska riječ PA, koja bi mogla biti u korelaciji sa hebrejskim PUAH, znači ČUVANJE, ZAŠTITA, te bi hebrejsko TAPPUAH značilo ČUVANJE OD NEVOLJE, ZAŠTITA OD BOLA I TUGE.
 
JABUKA < JA-BU-KA
JA = JESAM, BIVAM, POSTOJIM
BU-KA = BUKA
JABUKA = JESAM BUKA
 
Sanskritsko AHAM je JESAM, a BHUK je IZNENAĐENJE.
        JABUKA na sanskritu je SVADUPHALA. Sanskritsko SVADU je SLAST, UŽITAK, a PHALA je PROIZVOD, VOĆE. Ako sanskritsko SVADUPHALA razložimo na manje riječi, SVA je SEBE, a DU je BOL, NEVOLJA. Tako bi riječ SVADUPALA značila SEBE BOLNOM NEVOLJOM NAPRAVITI.
 
         Još jedno sanskritsko ime za JABUKU je PHALA-PRABHEDA. Saznali smo da znači PHALA znači PROIZVOD, VOĆE, a riječ PRABHEDA je PRABEDA, PRABIJEDA, PRVOBITNA BIJEDA, PRVI GRIJEH, jer i sanskritsko BHEDA znači SUPROTNOST, NEVOLJA, ZLO, NASILJE, , OTKRIVANJE, PODJELA, RAZLIKA, DUALIZAM, RAZDVAJANJE, ŠIZMA, BOLNI UBOD, PREKID, POREMEĆAJ, EVAKUACIJA, ISELJENJE, RASPUŠTANJE, CIJEPANJE, PONIŠTENJE, NEVJERSTVO, IZDAJA. Sanskritska riječ BHEDA svojim značenjem kazuje sve što je snašlo Adama i Evu nakon jedenja ploda sa zabranjenog drveta poznanja dobra i zla.
 
         Srbsko BUK je VAL.
BUKA je ZVUK VIŠE VALOVA.
VIŠE VALOVA JE TREPERENJE AMPLITUDA.
TREPERENJE JE FREKVENCIJA.
FREKVENCIJA JE ELEKTROMAGNETNI VAL, te bi riječ JABUKA mogla da znači JESAM BUKA ELEKTROMAGNETNOG VALA, a taj VAL je izazvao POZNANJE DOBRA I ZLA, ali je izazvao i SUPROTNOST, RAZDVAJANJE, ŠIZMU između ČOVJEKA I BOGA i odvojivši COVJEKA od BOGA stvorio je taj VAL je čovjeku BOL I NEVOLJU.
 
         Starosovensko AZ BUK znači JESAM ZNAK.
AZBUKA je PISMO.
PISMO JE ZNANJE.
Tako bi u staroslovenskom jeziku JABUKA značila JESAM VIKA, JESAM GALAMA. Gdje je BUKA među bogovima i ljudima, tamo je ŽESTOKA RASPRAVA ZBOG NEKOG VELIKOG RAZLOGA.
 
         U primorju BUKA znači VRATA.
VRATA su za ULAZ i IZLAZ.
JABUKA je VRATA znanja dobra i zla.
Adam i Eva su na VRATA ušli u Eden.
Adam i Eva su na VRATA izašli iz Edena.
JABUKA je VRATA ZNANJA DOBRA I ZLA.
ZNANJE JE NAUKA.
NAUKA JE DOBRO.
NAUKA JE I ZLO.
 
         Mi već jedemo plodove ZNANJA ZLA kroz GENETSKI MODIFIKOVANU HRANU, a tkz. arktička® jabuka (Arctic® apples) je GENETSKI PROIZVEDENA JABUKA BEZ SJEMENA (izvor: http://www.arcticapples.com/ ).
 
         Ona rajska JABUKA bila je PHALA-PRABHEDA, a ova genetski stvorena je PHALA-PAPABEDHA, gdje PAHALA znači PROIZVOD (VOĆE), PAPA znači ZLO, BEDHA je SUPROTNOST BOGU, NEVJERSTVO, IZDAJA, NEVOLJA, ZLO, NASILJE, OTKRIVANJE, PODJELA, RAZDVAJANJE, ŠIZMA, BOLNI UBOD, PREKID, POREMEĆAJ, EVAKUACIJA, ISELJENJE, RASPUŠTANJE, CIJEPANJE, PONIŠTENJE.
 
         Uskoro između BOGA i ČOVJEKA slijedi nova ŽESTOKA RASPRAVA

DOBRA DOBROTA

 
O
DO
DOB
DOBA
DOBAR
DOBAVI
DOBROTU
 
DOBROTOM

SURABHI

 
         Jedno od istorijskih imena Srba je SURABI (SURABHI, san.).
 
         Sanskrit: SURA = SIMBOLIČNO IME BROJA 33, ČUVEN, RAZBORIT, UČEN, UČITELJ, PRIJATELJSKI, NAJBOLJI, PERFEKTAN, DOBAR, MIO, MORALAN i PUN VRLINA, SJAJAN, UZOR, IDEAL, ZLATO, SUNCE, BOŽIJI LIK, BOŽANSTVO.
        Sanskrit: BHA = SVJETLOST, SJAJ, SVJETLOSNA ZRAKA, ZVIJEZDA, VELIČANSTVO, DIVOTA.
        Smatraš li sebe SRBINOM, evo ti test, provjeri jesi li, ili si samo praporac koji zveči.

DUH I DUŠA

Udisanje i izdisanje
 
         "A stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog, i dunu mu u nos duh životni; i posta čovek duša živa." (Staranje,2,7)
 
Udisanje i izdisanje vazduha je disanje i život: DIH > DIHANJE > DISANJE = VIBRACIJE (AMPLITUDE) UDISAJA I IZDISAJA = TREPERENJE, TITRAJI = FREKVENCIJA KOJU PLUĆNOJ DIJAFRAGMI DAJE DUH ŽIVOTNI.
 
         Normalna frekvencija disanja u mirovanju kod djece 20-22, kod odraslih je između 18-20 puta u minuti, a kod starijih 16-18 puta. Kažu doktori da je plućna dijafragma glavni mišić za disanje, koji se unutar tjelesne šupljine pokreće kao klip u cilindru motora. Klip u cilindru motora pokreće energija dobijana sagorijevanjem goriva u motoru, a šta je pokretač dijafragme i šta joj daje impuls i ritam, to doktori ne kažu.
 
         Ni doktori medicine ni doktori fizike ne znaju da kažu šta i zašto pri disanju sprečava uspostavljanje izjednačavanja vanjskog (atmosferskog) i unutrašnjeg (plućnog) pritiska vazduha, a poznato je da se u prirodi različiti pritisci nastoje izjednačiti. Sprečavanje izjednačenje pritiska i davanje impulsa i ritma disanja posao je duha životnog koji nam je Tvorac udahnuo kroz nos: tačno je određeno trajanje amplitude udisaja i izdisaja prema situaciji u kojoj se tijelo u svojoj životnoj sredini nalazi.
 
        Šta je duh životni koji je po useljenju u tijelo stvorio dušu živu? Duh životni je dio vječne i besmrtne Božije suštine u čovjeku, to je duh koji od Boga Oca ishodi, Sveti Duh po kojem su svi ljudi sinovi Božji. Zašto je ovaj Duh Svet? Zato jer je bijel kao i Bog od kojeg potiče (riječ "svet" istog je značenja kao i "bijel", odnosno "svet" i "bijel" su sinonimi). Sveti Duh dakle je Bijeli Duh.
 
 
        Šta je duša živa? Duša je umno i osjećajno svjetlosno plazmatično tijelo sa svjesnim identitetom svoje ličnosti. Nakon fizičke smrti tijela duša i dalje ostaje vezana za duh i preko besmrtnog duha nastavlja svoj nebeski život u onim nebeskim sferama za koje se u zemaljskom svijetu usavršila ili upropastila, ubijelila ili ucrnila. Bijela duša ide u bijele svjetlosne sfere nebesa, a crna ide u crne sfere crne tame.

KODOVI PIRAMIDE I TEŽINA LJUDSKE DUŠE

        Velika piramida ima svoje kodove za izračunavanje vremena kodiranih u mjerama dužine i volumena, te po jednom kodu 1 dan je 2,466586266 cm, a po drugom 1 dan je 0,0150068628 litara.
Pogledajmo geometriju broja 1:
 
 
a) d = 1 cm
b) površina kruga T = 0,7875975 cm² = površina kvadrata ABCDA
c) AB = 0,886226551 cm
d) obim kvadrata ABCDA = 3,544906205 cm
 
Po Piramidinm kodu 3,544906205 cm = 1,437170981 dana:
 
1,437170981 dana = 0,021567377 kg = 21,56737772 grama.
 
        Mjereći težinu ljudi na samrti i neposredno nakon smrti američki doktor Dr Dankan MekDugal je 1901. godine na više slučajeva utvrdio da je tijelo tek mrtvog čovjeka za 21 gram lakše od težine tijela pred čovjekovu smrt, te onih 21 gram razlike odnosi se na težinu duše koja je u trenutku smrti izašla iz tijela.
 
         Pitanje za razmišljanje: koliku bi težinu ljudske duše pokazale današnje tehnološki usavršene decimalne elektronske vage i da li kodovi Velike piramide kroz geometriju broja 1 pokazuju i težinu ljudske duše?

POČETAK


        „U POČETKU stvori Bog nebo i zemlju.“ (Stvaranje,1,1)

        Riječ POČETAK složena je od dvije riječi: PO-ČETAK!

1) PO (prijedlog)
2) ČETAK.

Riječ ČETAK nastala je od KET, koje je izvedeno od KED, a ovo od ED. ED je SUŠTINA, SR Ž, JEZGRO:

ED > KED > KED > KET
PO-KET > POČET
PO-KET-AK > POČETAK

KET znači STAJANJE, MIROVANJE; KETITI znači DUGO STAJATI U MIROVANJU kao kad nekog ili nešto čekas.

POČETAK je POČETNO KRETANJE IZ STANJA MIROVANJA, PRVI POKRET:

        „Tada Mu govorahu: Ko si ti? I reče im Isus: POČETAK, kako vam i kažem.“ (Jn.8,25)

Jevanđelista Jovan kaže:

        „U POČETKU bješe Logos, i Logos bješe u Boga, i Bog bješe Logos. On bješe u početku u Boga. Sve je kroz Nega postalo, i bez Njega ništa nije postalo što je postalo. U Njemu beše život, i život bješe svjetlost ljudima“ (Jn.1,1-5)

POČETAK je POKRETOM POKRETAČ EDERA (ETERA).

BOG I BUK

O = BESKONAČNOST
G = GLAGOLJI
OG = BESKONAČNO GLAGOLJI
GLAGOLJENJE = GOVOR
GOVOR = REČ = S BUK > ZVUK = BUK = BUKA
OG = OGANJ
OG BUKTI
BOG BUKTI


BUKOVI i dva BUKA ELEKTROMAGNETNIH TALASA

BOG = BUK
BUK = BAL
BAL = VAL
BALI = VALI
VALI = VALOVI
VALOVI = TREPERENJE
TREPERENJE = FREKVENCIJA
FREKVENCIJA = ELEKTROMAGNETNI VALOVI

„U početku stvori Bog NEBO i zemlju.“ (Stvaranje,1,1)

NEBO? Stari oblik riječi NEBO je NEBU (riječ jezika drevnog Sumera, prepotopska riječ); NABU znači NALIK NA BU: NABUČENO.
NABUČENO JE SAVIJENO, OBLO, KRUŽNO: BUK, BURE, BUCKO, BUBA, BURMA, BUBRI, BUBULJICA, BUKAGIJA...
 

Thursday, November 12, 2015

ŠESTAR

Stvaranje svijeta (srednjovijekvna ikona). 
 
         Svaka pomisao na ŠESTAR vezana je za geometriju, mjerenje, razmjeravanje i KRUG, a KRUG je cijeli UNIVERZUM.
 
         Morfološki oblik i semantičko značenje riječi ŠESTAR opisno je sačuvano u srbskom jeziku kao glagolska imenica u obliku ŠESTARENJE (Vukov Rjecnik).

 
        Rečenica "Orao ŠESTARI" znači da orao KRUŽI praveći KRUGOVE, tj. kreće se U KRUG.
Riječ SESTAR izvedena je od ESTAR (danas postoji još samo u španskom jeziku) i znači BITI, POSTOJATI:
 
         "I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost." (Stvaranje,1,3)
 
ESTAR znači BITI, POSTOJATI (infinitiv, osnovni, neodređeni glagolski oblik), a BI je trenutno svršeno zbivanje u obliku aorista:
 
         "Neka BUDE svjetlost i BI svjetlost." Kako reče, tako BI i postade.
 
S-ESTAR > ŠESTAR
 
         Na sanskritu ŠESTAR je VRTAKARI (jer se VRTI), a sanskritsko VRTAKA je DISK (KRUG), METAR.
 
         Etimološki trag riječi SESTAR nalazimo u španskom, a morfološki oblik i semantičko značenje u srbskom jeziku.

       Riječ ŠESTAR je vezana je korijenom i smislom za latinsko ŠEMA (SCHEMA), što znači POJAVA, LIK, FIGURA, FORMA i za gaelik SHEOL sa značenjem VOĐEN.
 
         Koliko je stara riječ ŠESTAR? Po svemu sudeći potiče još od vremena stvaranja svijeta, dakle je riječ nebeskog jezika, jer su joj oblik i značenje vezani za ŠEST DANA STVARANJA:

        "Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro bješe veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti." (Stvaranje, 1,31)

        Nakon stvaranja svijeta u dan ŠESTI sve bijaše DOBRO: u narodnom govoru Dalmacije i danas SKLADNO, UREDO I DOBRO nazivaju ŠESTNO!


IGLA

S lijeva: igla, siga, sigina, sikira (sigiris > sogaris) i sika.

IGLA! Šta znači riječ IGLA? Tako jednostavna i nama svima poznata IGLA, a nigdje opisanog porijekla i značenja njenog imena. Odakle potiče i šta znači riječ IGLA?
 
IGLA je jedno od najstarijih alatki, a uz tu starost ide i starost njenog imena: IGLA! Korijen njenog  imena seže čak do sumerske civilizacije (2500 godina prije nove ere).
 
Imenica IGLA je prosta riječ u kojoj je korijen IG-, a nastavak, kao nosilac gramatičkog roda, je -LA.
Hajde da prepoznamo značenje korijena IG-:
 
- SIGA = IGLASTI pećinski kamen šiljat kao IGLA koji visi sa krova pećine (druga slika s lijeva),
- SIGINA (Herodot je zapisao "sigynna") je oštro koplje (treća slika s lijeva). Od riječi SIGINA u srbskom je izvedena je riječ SIKIRA, a zvali su je i SAGARIS (četvrta slika),
- SIGA je dala riječ SIKA (SICA) i to je vrsta  noža,
- BRIG je brigijska riječ za BRIJEG, a brijeg je visok i šiljat,
- ZIGURAT je visoki šiljati hram na drevnom Bliskom istoku,
- ZIG-ZAG dalo je CIK-CAK i na svakom suprotnom skretanju je oštri vrh pravaca,
- VIGA je dalo VIKA i to je oštar visok glas,
- RIGOROZAN profesor je karakterom vrlo oštar i „sasijeca“ studente na ispitu,
- GIGANT je visok,
- IGMAN  je planina,
- BILIG je visoki, često i šiljati nadgrobnik,
- IGRA visoki zanos radosti (IG-RA).
- ŽIG je oštar bol koji probada,
- HIGH (en.) je vis, BRIG,
- IGUMAN je najviši čin u manastiru;
- IGUANA po tijelu ima oštre šiljke
- ESPIGA na kalatlonskom znači „šiljak“,
 
Vigvam, iglo i iguana.
 
- VIGVAM JE kuća američkih Indijanaca (WIGWAUM, Ojibwa; WIKIWAM, Algonquian); „kuća“ je od „kut“ i to  je UGAO, a UGAO ima oštar vrh:  Ʌ,
- IGLU je kuća Eskima,
- SPIKE (en.) nastalo je od korijena IG- preko prelaznog oblika SPIG, gdje je G prešlo u K (SPIKE znači „oštar, šiljak“.
- PIKE JE engleska riječ za stuku i takodje na nastalo od korijena IG-: P-IG-E > PIKE (stuka ima izduženo kopljasto tijelo i oštru glavu sa oštrim zubima.
 
Korijen IG- u riječima mnogih naroda širom svijeta svjedoči da su preci ovih ljudi nekad pripadali jednom narodu sa jednim jezikom.
 
Dakle u riječi IGLA korijen IG- znači VISOKO IZDUŽENI OŠTRI ŠILJAK.

Tuesday, November 10, 2015

EDER (ETER).

 
        „U početku stvori Bog nebo i zemlju. A zemlja bješe bez obličja i pusta, i bješe tama nad bezdanom.“ (Stvaranje,1,1-2)
 
        Šta vidimo u POČETKU? Ne vidimo ama baš ništa, jer stvoreno U POČETKU nema obličja, nema vidljivog oblika, nema tijela, sve je pusta praznina. Stvoreno postoji, ali nema vidljivog oblika i pusto je. To je POČETAK stvaranja svijeta.
 
        POČETAK je uvijek PRVI, PRVI JE uvijek broj JEDAN:
 
        „I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost. I vidje Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame. I svjetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, DAN PRVI.“ (Stvaranje, 1, 3-5)
 
        PRVI je JEDAN, JEDAN je EDAN. U riječi EDAN, korijen je ED- i -AN je riječca koja  potvrđuje svojstvo EDA. Kakvo svojstvo označava riječ ED? Pogledajmo:
 
        E =  EST (jestъ) = JEST
        D = DOBRO
        ED = EST DOBRO = JEST DOBRO
 
        ON EDE = ON JEDE = on uzima DOBRO KOJE DAJE ENERGIJU POTREBNU ZA ŽIVOT.
 
        Sanskritsko MEDHA je SRŽ, SUŠTINA, JEZGRO,  SUPA.
        Srbsko MED = SUŠTINA, SRŽ, JEZGRO, SOK (CVIJETA).
 
        ED JE SUŠTINA, SRŽ, JEZGRO, SOK POSTOJANJA, POČETAK, OSNOVNI, PRVI ELEMENT STVARANJA, JEDAN IZ KOJEG JE STVORENO SVE OSTALO.
 
        Šta je suština nebeskog EDA, to će nam kazati sanskrit: sanskritsko VEDHATE (VED) znači DRHTANJE, TITRANJE, TREPERENJE. Svako DRHRANJE, TITRANJE ILI TREPERENJE ima svoje amplitude koje se neprekidno ponavljaju i to je FREKVENCIJA ELEKTROMAGNETNIH TALASA i ELEKTROMAGNETNI TALASI SUŠTINA SU EDA.
 
        ED je SUŠTINA, SILA, SNAGA, JEZGRO, ENERGIJA ELEKTROMAGNETNIH TALASA. ED JE SRŽ POSTOJANJA, NEBESKA VODA, NEBESKA SUPA U PROSTORU I VREMENU BEZ OBLIČJA.
 
        ELEKTROMAGNETNI TALASI se KREĆU. Da bi se nešto KRETALO moraju postojati dva uslova i to su PROSTOR I VRIJEME. ELEKTROMAGNETNI TALASI (ED)  zajedno sa PROSTOROM I VREMENOM čine EDER (ETER).
 
        Šta je ER u EDERU (ETERU)? ER je UZROK JER je postao skupa sa  EDOM. ER je PROSTOR SA VREMENOM u kojem postoji ED, te su ED i ER NEODVOJIVI i jedan bez drugog ne mogu POSTOJATI. To su drevni mudraci simbolično prikazali kao JING I JANG i oba čine POČETAK.
 
        Sanskritsko ETHATE (ETH)  znači NESTAŠAN, NEMIRAN, ONAJ KOJI SE STALNO VRTI. MIČE, KREĆE i to je TITRANJE, VIBRACIJA, TREPTANJE, FREKVENCIJA ELEKTROMAGNETNIH TALASA. To je ED u ERU i skupa su EDER (ETER).
 
        Srbsko PRIPOVED,  je PRIČA, PRIČA je GOVOR, GOVOR su REČI, REČI su GLASOVI, a VED je KRETANJE, TOK sa korijenom ED (iza svega stoji UM).
 
        Sanskritsko EDHATE (EDH) je IZDUŽENJE, ŠIRENJE, PROSTRANSTVO, RAST, UVEĆANJE i to je ODLIKA ELEKTROMAGNETNIH TALASA.
 
        Gdje su ELEKTROMAGNETNI TALASI, tu je ENERGIJA; gdje je ENERGIJA,  tu je MASA, gdje je MASA, tu je TEŽINA: EDER (ETER) IMA MASU I TEŽINU bez obzira što NEMA VIDLJIVI OBLIK  i ŠTO JE PUST (ljudska duša teška je 21 gram).
 
        EDER (ETER) JE SUŠTINA U PROSTORU I VREMENU, NEBESKA VODA IZ KOJE JE BOŽIJOM RIJEČJU KAO VIBRACIJOM, FREKVENCIJOM, ELEKTROMAGNETNIM TALASOM STVORENA SVJETLOST, tj. NEBESKA VATRA. EDER je SVAR (sanskrit),  sa NEBESKOM SVARGOM (ŠVARGLOM), tj. NEBESKOM VODOM.
 
        ED je RED. Svaki RED je DUŽINA sa ŠIRINOM i VISINOM. DUŽINA, ŠIRINA I VISINA SU PROSTOR, a za postojanje DUŽINE, ŠIRINE I VISINE mora postojati PROSTOR I VRIJEME. Tako vidima da je EDER (ETER) ujedno PROSTOR, VRIJEME u kojima su DUŽINA, ŠIRINA I VISINA ELEKTROMAGNETNIH TALASA, a sve je to NEBESKA VODA.
 
        EDER (ETER) VIBRIRA, TREPTI, TITRA, KREĆE SE. TO JE POČETAK STVARANJA SVIJETA, NEBESKA VODA.
 
        „Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila otprije i zemlja iz vode i usred vode Božijom riječi.“ (2. Pet. 3,5)
 
        Sve je postalo iz NEBESKE VODE iz EDRA (ETRA), Božijom riječju, tj, ELEKTROMAGNETNIM TALASIMA BOŽIJIH RIJEČI: BOG KAŽE I BUDE!
 
        „Potom reče Bog: neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode. I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako. A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi.“ (Stvaranje, 1, 6-8)
 
        SVOD koji rastavlja ZEMALJSKU od NEBESKE VODE EDRA (ETRA) je NEBO. NEBO je skup svih slojeva ATMOSFERE oko ZEMALJSKE VODE.
 
        „Potom reče Bog: Neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaže suvo. I bi tako. I suvo nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro.“ (Stvaranje,1, 9-10)
 
        U prostoru nebeskog atmosferskog omotača bio je dio NEBESKE VODE, DIO EDRA (ETRA) Atmosferski omotač sažeo je, skratio, zbio je dužinu velikih amplituda ELEKTROMAGNETNIH TALASA PROSTORA I VREMENA EDRA (ETRA), te se pojavljuje ZEMALJSKA VODA. Prvo je postala GASOVITI OBLAK da bi iz OBLAKA pritiskom dobila TEČNO STANJE (smanjenjem temperature VODA postaje LED). Tako i gas kad se pritiskom zbije postane tečan.
 
        Pošto je pritisak neujednačen i u atmosferi je različit od pritiska na površini, a pritisak na površini je mnogo različitiji od pritiska  u centru Zemlje, te je voda u centru pretvorena u ZEMALJSKU VATRU koja izlazi iz VULKANA. Tako je SILA KOJA GRABI (GRAB TA SILA > GRAVITACIJA) svojim pritiskom ispod atmosfere pretvorila NEBESKU VODU EDERA (ETERA) u ovo što danas vidimo kao vodu i kopno na Zemlji. Sve je iz vode i kroz vodu postalo.
 
        EDER (ETER) je provodnik SVJETLOSTI. Ajnštajnova „specijalna teorija relativnosti“ tvrdi da da za putovanje svjetlosti nije potreban medijum kao provodnik svjetlosti, što je glupost nad glupostima, jer NEMA KRETANJA AKO NEMA PROSTORA I VREMENA, te ako EDER (ETER) NE POSTOJI,  OTKUD PROSTOR I VRIJEME POTREBNI ZA KRETANJE SVJETLOSTI?
 
„NIŠTA“, KAO FIZIČKI SUBJEKT, NE POSTOJI I SVJETLOST SE NE BI MOGLA KRETATI KROZ ONO ŠTO NE POSTOJI, NEGO SE KREĆE KROZ EDER (ETAR), A EDER (ETER) JE NEBESKA VODA KOJU ČINE ELEKTROMAGNETNI TALASI U PROSTORU I VREMENU.
Da nema EDERA (ETRA), ni PROSTORA KAO DALJINE IZMEĐU NEBESKIH TIJELA NE BI BILO I SVE BI SE STOPILO U JEDNU TAČKU.
 
 

Friday, November 6, 2015

O, OG, NEKROLOG

 
O
OG
LOG
ULOG
POLOG
PROLOG
MONOLOG
NEKROLOG

VREMENA VRELA

 
V
VR
VRE
VREM
VREME
VREMEN
VREMENO
VREMENOM
BEZVREMENO
PREVREMENO
VRE
MENA
VRELA

VRILO VRTIV
VR
VRT
VRTI
VRTLO
VRTLOG
VRTILOM

HORUSOVO OKO

 
         Horus je egipatski bog neba predstavljan u liku sokola. Kod Srba HORUS je HORS, BOG HORE (ORE), BOG SUNČEVOG VREMENA GODINE (sanskritsko HORA je URA, ČAS, SAT).
Horusov simbol poznat kao Horusovo oko, veđet ili viđet. Već i same riječi "veđet" i "viđet" razumljive su Srbima, jer o viđenju govore.
 
         Znak "Horusovo oko" sastoji se od četiri slike:
 
         1. OBRVA,
         2. OKO,
         3. SOHA,
         4. RA (plameno Sučevo pero)
 
         Značenje ovog znaka objasniće nam riječi drevnog srbskog jezika:
 
         1) OBR (obrva, obrub, zaštita),
         2) OGO (oko),
         3. SOHA (nosač)
        4. RA (najstarije ime Sunca)
 
         OBR + OGO > OBROGO
         SOHA + RA > SOHARA
 
Na Horusovom znaku piše: OBROGO SOHARA!
 
         Riječ OBROGO postala je od riječi OBROG (danas OBROK) i to je OBRUBLJENA, OGRANIČENA MJERA NEČEGA, a sve sto je nekom mjerom ograničeno i ozvaničeno jeste svojevrsni TABU, PROPIS, ZAKON. Latinsko OBROGO je objava ovog i poništenje suprotnog starog zakona. OBROGO je MJERA, PROPIS, ZAHTJEV, ZAPOVIJEST, ZAKON.
 
         SOHARA je DRŽAČ SUNCA (soha - ra). Hebrejsko ime SOHARA znači VIDJETI, VIDNA, VIDA.
        OBROGO SOHARA znači ZAKON DRŽAČA SUNCA, ZAKON VIDA (jasno je da je to BOŽIJI NEBESKI ZAKON ljudima u vezi sa HORUSOM, tj. HORSOM).
 
         HORUS je SOKO, SOKO je SOGOL (starosrbski), SOGOL je anagram za LOGOS.

SOGOL JE SOKOL


Iz nekih knjiga

Čitanjem unazad riječi SOGOL (SOKOL) dobije se riječ LOGOS
 
O
OG
OGO
OGAN
OGANJ
 
O
OG
OGO
OGRO
OGROM
OGROMA
OGROMAN
 
O
OG
OGO
SOGO
SOGOL
LOGOS
OGOS
OGO
OG
O

OG > OGO > OGOL > SOGOL
OG > OGO > OKO > OKOL > SOKOL


JING - JANG


O + S = OS, OSA, OSOVINA SVIJETA

O, RA, ORA, ORAO


O
RA
ORA
OROZ
(H)ORA
HORUS

O = KRUG NEBA
RA = SUNCE
(H)ORA = VRIJEME
HORUS (HORS) = BOG VREMENA SUNCA

HORUS je egipatski bog neba. HORS je srbski bog vremena. Zajednički korijen je HOR-. Sta znači HOR?

ZAHOR < ZA-HOR (planina kod Fojnice)
JUHOR < JU-HOR (planina kod Jagodine)
JAHORINA < JA-HOR-INA (planina kod Sarajeva)
POHORJE < PO- HOR-JE (planina kod Maribora)
Česko i slovačko HORA = GORA, VIS, PLANINA
U jugoistočnom dijelu Afrike u državi Malavi (Malawi) je planina HORA
Na Sinaju je biblijska planina HOREV (HOREB)
 
O
RA
ORA
HORUS
HORS
HORA
GORA

HOR je VIS, VISINA, NEBO

Keltsko (gaelic) OR = ZLATO, SJAJ

Srpsko (H)ORA  = VRIJEME
Sanskritsko HORA = SAT, ČAS, POLOVINA ZODIJAČKOG KRUGA, HOROSKOP
HOROSKOP < HORO-SKOP (ωροσκόπιο, gr.)

O
OR
HOR
HORA
HORS
HOROZ
HORUS
HOROSKOP

Grčko χορός (gr.) = KOLO, ORO (srbski)
Špansko i italijansko ORO = ZLATO
Latinsko AURUM = ZLATO
Latinsko AURA = OREOL = TORAK = SVJETLOST
Srbsko = UROŠ, URANAK
Kaldejsko-aramejsko UR = SVJETLOST = URIM (sumerski), URUM (akadijski)
 
UR
URA
URIM
URUM
URAN
UROŠ
URANAK
HOROZ
HORS
HOR
ORA
OR
O

O
RA
ORO
ORAO
KORA
KORAK

O
OR
ORO
ORA
ORAO
ORION
ORIJAS

O
OR
LOG
LOGOR

Srbsko LOG = MJESTO BITISANJA
LOGOR < LOG-OR

Latinsko ORA = LINIJA, BRID, IVICA, REGIJA, OBLAST
Latinsko ORBIS = KRUG, PRSTEN, DISK, TANJIR (kletsko TAN je VATRA, SJAJ: srbska vlastita imena TANASKO, TANASIJA, TANA, TANJA)
Latinsko ORBITA = KRUŽNA PUTANJA
Latinsko ORIOR = RAST

Srbsko ORANJE je ralom pravljenje zemljanih linija. ORAČ RALOM ORE

O
OR
ORA
ORAC
ORAO
ORIOR
ORBIS
ORBITA

Sanskritsko PITA = MISTIČNO IME SLOVA S, ŽUTO, ZLATO, SUNCE, OTAC, OTAC BOGOVA

Srbsko PITA = JELO U OBLIKU SPIRALE (SPIRALA je simbol NEBA, VREMENA i SUNCA): OR-PITA > ORBITA

Sanskritsko SURI = MISLILAC, GOSPODAR, PUT (SURYA je SUNCE i epitet BOGA ŽIVE).

LEGA I SLOVO Ʌ (L)

 
         Engleska riječ LEG znači NOGA. Porijeklo riječi LEG nagađaju u staronorveškom, u starogermanskom i hipotetičkom indo--evropskom, a porijeklo engleske riječi LEG je u srbskom jeziku, u kojem i dan-danas postoji.
LEG je NOGA, a NOGA je NOSAČ tijela ili LEGA na kojoj tijelo POČIVA, LEGI, tj. LEŽI (G ispred i prelazi u Ž).
         LEGA > LEGI > LEŽI,
         LEGA > LEGAJ > LEŽAJ,
         IDI LEGI > IDI LEZI (G ispred I prelazi u Z).
 
         LEGA je NOSAČ, DRŽAČ, LEŽAJ nečega. Evo jedan prodajni oglas negdje iz Srbije: "Polovne metalne lege za 5 LR košnica isprobane odlične , stare 2 godine."
Još od vremena vinčanske kulture i vinčanskom pisma slovni znak za LEGE (NOGE) je Ʌ (L) i kao LEGE, tj. nosače, solarnih simbola nalazimo ga i na srednjevijekovnim stećcima.

MOT, MOTUR, MOTOR I LOKOMOTIVA

        Govore nam i uče da je riječ LOKOMOTIVA (locomotive, en.) "koje se odnosi na kretanje" porijeklom iz latinskog jezika, te zlo i naopako, uče nas da je to od latinskog LOCO, LOKUS (MJESTO) i na sve to, kažu, doda se starofrancusko MOTIVE, koje je (po njima) nastalo od latiskog MOVERE (KRETANJE).
 
Mosur
 
         Znate li šta je na priloženoj slici? To je MOSUR na koji je MOTAN konac. Riječ MOSUR nastala je od MOTUR, jer je jedan krug konca oko MOSURA jedan MOT, a držač MOTOVA je MOTUR (kasnije nazvan MOSUR).
 
         Da bi se napravio jedan MOT treba ruku VRTITI kružnim OKRETOM oko MOTURA, tj. MOSURA. Mnoštvo MOTOVA je ruke oko mnoštvo OKRETA i mnoštvo MOTANJA oko MOTURA. A oni nama govore da je MOTOR (en.) izvedeno od latinskog MOVERE, što znači KRETETANJE.Ako je od latinskog što nije MOVETOR, već je MOTOR?
 
         Latinsko LOCO je od srbskog LOG (LOGO, LOGA), a starofrancusko MOTIVE je od srbskog MOT (MOTATI), te je LOGOMOT znači U MJESTU OKRETANJE: LOKOMOTANJE, LOKOMOTIVA, MAŠINA KOJA U SVOJOJ LOGI MOTA, KREĆE, OKREĆE (< LOGO-MOT).
 

LOGOTEG

Teg
 
        „Bacila je u nemilost stare vojskovođe Konstantina Velikog, a naročito strašnog Mihaila Lakanodrakona, stratega Tračana, koji je postao čuven sa svoje divlje mržnje spram kaluđera i sa svoje vesele surovosti s kojom ih je gonio da se žene. Na njihovo mesto ona je smestila za zapovednike svoje ljude, naročito evnuhe svoje kuće i svoje prisne prijatelje. na njih je neprimetno prenela sva velika zvanja dvorska i administrativna; među njima je izabrala svog prvog ministra..., Stavrakiosa. Veliki ljubimac vasilisin, ta ličnost postade njenom milošću patricije, LOGOTEG droma, uskoro postade neosporni i svemoćni gospodar svete palate.“ (Šarl Dil, Vizantijske slike, Srpska književna zadruga, Beograd, 1991, str. 69)
         U romejskom (vizantijskom) carstvu i u državama srednjevijekovnih srbskih vladara postojalo je titularno zvanje LOGOTEG (λογοθέτης, gr.) i to je bio dvorski pisar, računovođa, knjigovođa, tj. dvorski sekretar.
 
         Kažu da je LOGOTEG izvorna grčka riječ, međutim ako to provjerimo, vidimo da nije grčka. Po grčkom značenju LOGOS je RAZUM, RAZLOG, UZROK, POKRETAČ, RAZMJERA, GOVOR, RIJEČ i svašta još, a grčko LOGO u riječi LOGOTEG (λογοθέτης) znači POPIS, SPISAK, LISTA. Govore da je THETIS (θέτης) od starijeg grčkog TITHEMI, što znači USTABILITI, URAVNOTEŽITI.
 
         Pošto je korijen riječi nosilac značenja riječi, postavlja se pitanje: kako može LOGOS sa korijenom LOG- jednom biti RAZUM, RAZLOG, UZROK, POKRETAČ, RAZMJERA, GOVOR, RIJEČ, a drugi put taj isti korijen znači SPISAK, LISTA, POPIS? Da li su to homonim (istog oblika a različitog značenja) čak i onda kad je u korijenu LOG- (λόγ-) isti akcent? Imaju Grci još riječi sa korijenom LOG- (λόγ-) koji je u riječi LOGOS (λόγος):
 
a) λογίζομαι = λογοθέτης = knjigovođa, računovođa (logoteg),
b) λογεία (λογία) = skupljam (skupljanje je zbijanje u jedno MJESTO, skupljanje u LOGU),
c) λόγιον = proroštvo,
d) λόγχη = dugo koplje, bodež
 
        Uzmimo za primjer riječi λόγιον (proroštvo) i λόγχη (koplje, bodež). U obje riječi korijen je λόγ- sa istim akcentom na ό. Među ovim riječima nema nikakve misaone veze, jer šta zajedničko ima govor sa kopljem? Nema ništa! Ali koplje (λόγχη) probada tijelo, a tijelo je LOG (MJESTO) ŽIVOTA, a iz NEBESKOG LOGA (LOGOSA) koji je ŽIVOT izlazi STVARALAČKA RIJEČ ŽIVOTA (proroštvo je govor, govor su RIJEČI iz LOGA (LOGOSA).
 
         Ovdje se radi se o istom korijenu jedne riječi kojoj Grci nisu znali pravi smisao njenog značenja, a to je srbska prosta riječ LOG, koja u srbskom ima puno značenje: MJESTO NEČEGA, a LOGOS je stanovnik LOGA.
 
         LOGOTEG je RAČUNOVODJA, A RAČUNOVODJA je MJESTO (osoba) RAČUNA, MJESTO MJERENJA i to je imenovano riječu LOGO. Za mjerenje prispjelog novca u vladarevu kasu LOGOTEDI su koristili TEG: LOGO-TEG.
 
         Od riječi TEG izvedene su mnoge riječi srbskog jezika: TEŽA (
 
         Tako vidimo da je LOGOTEG nastalo os srbskih riječi LOGO-TEG.

Wednesday, November 4, 2015

OG, LOG, LOGA I LOGOS

 
        „LOGOS (gr. λόγος — um, riječ, govor, smisao, načelo, zakon, nauka i dr.) je višeznačan filozofski i teološki pojam. Izvorno, LOGOS je bitan pojam antičke grčke filozofije, koji iskazuje princip, svjetski um, objektivni zakon po kojem se sve događa. U Heraklitovoj filozofiji označava govor prirode koji samo mudrac čuje i razumije. Kasnije su ga preuzeli hrišćanski teolozi da bi njime označavali Isusa Hrista, kao božanski LOGOS.“ (Wikipedia) 
  
        LOGOS, šta je to? Je li LOGOS um, riječ, govor, smisao, načelo, zakon, nauka, razlog, uzrok, razmjera, riječ, razumijevanje,  ili sve to odjednom i sve zajedno? Šta je LOGOS i otkud Grcima ova riječ sa ovoliko različitih, nepovezanih i nejasnih značenja?
 
        Uzmimo englesku riječ BIOLOGY za koju tvrde da je od grčkih riječi: BIO-LOGY gdje  BIOS (βίος) znači ŽIVOT, dok za riječ LOGY ne znaju šta tačno znači, nego je opisuju indirektno:  može značiti GOVOR, GOVOREĆI, PREDAVANJE, RASPRAVA, DOKTRINA, TEORIJA, NAUKA... i sve je, kažu, od grčkog LOGIA postalog od korijena LEGEIN (λέγειν), mada je LEGEIN cijela riječ koja znači GOVORITI!?
        LOGY nikako ne može biti grčka riječ sa toliko mogućih nepovezanih i različitih značenja, jer ni u jedno od tih značenja nisu sigurni, te porijeklo riječi LOGY zamišljaju u grčkoj riječi LEGEIN. I pogledajmo:  
 
         LOGY – LEGEIN!?
 
        U riječima LOGY i LEGEIN nema sličnosti, jer korijen LOG- i korijen LEG- dva su različita korijena, a gdje su korijeni različiti, različita su i značenja. LOGY nikako nije moglo nastati od LEG-, jer LOGY  nije grčka riječ.

        Evo još primjera da LOG označava MJESTO:

b) λογεία (λογία) = skupljam (skupljanje je zbijanje u jedno MJESTO, skupljanje u LOGU),
c) λόγιον = proroštvo,
d) λόγχη = dugo koplje, bodež

Uzmimo za primjer riječi λόγιον (proroštvo) i λόγχη (koplje, bodež). U obje riječi korijen je λόγ- sa istim akcentom na ό. Na prvi pogled među ovim riječima nema nikakve misaone veze, jer šta zajedničko ima govor sa kopljem? Nema ništa, ali koplje (λόγχη) probada tijelo, a tijelo je LOG (MJESTO) ŽIVOTA. U NEBESKOM LOGU (LOGOSU) je ŽIVOT i iz LOGA (LOGOSA) izlaze RIJEČI (proroštvo je BOŽIJI GOVOR, a govor se sastoji od RIJEČI).
 
         Kad neka strana riječ stranog jezika uđe u uski krug ljudi jezika drugog naroda, rijetko da iko od domaćih zna njen originalni smisao, te se u neznanju njenog pravog značenja toj riječi pridaju srodna, moguća ili potpuno različita značenja. Tako se desilo i sa riječju LOGOS, koja je u grčki, od  učenog  Grka Heraklita (oko 535 – 475 p.n.e.) i njegove ljubavi prema filozofskim raspravama i nadmudrivanjima,  unesena iz srbskog jezika i to ćemo ovdje pokazati.
 
      Da bismo to objasnili bukvalno značenje riječi LOGOS, ne moramo poznavati ni filozofiju, ni teologiju, ni fiziku ili metafiziku, već je dovoljno da poznajemo srbski jezik. Počećemo od danas najrasprostranjenijeg internetskog izraza LOG IN (to je kad hoćete da uđete u neki sajt, npr. u Facebook, te u određene rubrike morate upisati svoj e-mail i svoj password, tj. lozinku i kad to odradite, tek onda vam se otvara ulaz u Facebook i vi ste UNUTRA). Dakle LOG IN znači: BITI UNUTRA! LOG je BORAVIŠTE, STANIŠTE, MJESTO BITISANJA: grčko λογεία (λογία) znači  "skupljam", a svako skupljanje je zbijanje u jedno MJESTO, skupljanje u LOGU.       
 
        Ako po etimološkim rječnicima tražite porijeklo riječi LOG (IN), ništa nećete naći, osim pretpostavke da je to možda od staronorveškog LAG, što znači POSJEČENO STABLO, tako da ispada da LOG IN znači OBORI DRVO UNUTRA, ili samo DRVO UNUTRA. Opšta komedija! Ovom internetskom LOG (IN), ne nalaze porijeklo u „grčkom“ LOGOS, nego u OBORENOM DREVETU, u BALVANU!

        Od čega je nastalo latinsko LOKUS što znači MJESTO NEČEGA? Nastalo je od starolatinskog STLOCUS koje bukvalno znači GDJE JE NEŠTO POSTAVLJENO, a sve je od srbskog LOG: LOG-: LOG-US > LOK-US > LOKUS. Srbi znaju šta je STOG sijena? STOG je plast sijena oko STLOGINE, tj. STOŽINE. Tako je i starolatinsko STLOGUS postalo STLOCUS, ali se izgubilo pred jednostavnijim LOKUS.
 
        Od svoje patološke mržnje prema Srbima suludi  Zapadnjaci ne mogu da pojme najobičnije značenje izraza LOG IN: LOG je LOGA, LOGA je LOŽA, LOŽA je LOŽNICA. Zec ima svoju LOGU, masoni se okupljaju po svojim LOŽAMA,  a na meke dušeke vojvoda Momčilo ide u svoju LOŽNICU.
 
       LOG, LOGA je MJESTO BITISANJA. Muški rod je LOG, ženski rod je LOGA (radi se o gramatičkim, a ne prirodnim rodovima). Pogledajm srbske riječi sa korijenom LOG: LOG, LOGA, VRTLOG, BRLOG,ULOG, LOGOR, PROLOG, NALOG, ZALOG, TALOG, RAZLOG... 
Pogledajmo srbske riječi u kojima je G iz riječi LOG palatalizacijom dalo Ž: LOG > LOŽA, LOŽNICA, LOŽITI, LOŽAČ.
 
       Pogledajmo srbske riječi u kojima je G iz riječi LOG palatalizacijom K: LOG > LOKVA,
LOKVANJ, LOKANDA, LOKALO...
 
       Čak je i ime egipatskog cvijeta  LOTUS izvedeno od korijena LOG: LOGUS > LOTUS. Nije li Egipcanima LOTUS bio SIMBOL SUNCA I STVARANJA SVIJETA, BOGOVA I LJUDI?  Tvrde da je LOTOS od grčke riječi LOTUS  (λωτός), ali niko od njih ne zna da kaže da li grčko LOT (λωτ) samo za sebe išta znači? Ne, samo za sebe grčko LOT ništa ne znači, te jedni u grčkom LOT nalaze ishodište u aramejskom („hebrejskom“) תול, što pretpostavljaju da znači MYRRH (mirisna biljka MIRO, Commiphora, lat.), dok drugi tome korijen i značenje nalaze  u aramejskom („hebrejskom“) טוֹל, što znači VEO, ZAR, POKRIVANJE, POKRIVAČ. Kao STANIŠTE i BORAVIŠTE, šta je LOG (LOGA) do POKORIVAČ. LOGOS je SIMBOL STVARANJA SVIJETA, a to isto simbolizira i LOTUS, jer je LOTUS iskrivljenim govorom postalo od LOGOS: LOGOS > LOTOS > LOTUS.
 
       Nije li GLAS bio GOLOS, nije li od GOLO izvedena riječ KOLO? KOLO je KRUG. Ne pravi li GOLUB KRUGOVE nebom? Nije li sanskritsko GOLA istog je značenja kao i srbsko KOLO i obe riječi znače OKRUGLO. Nije li KOLO TOČAK, a TOČAK je TOK. Nije li REKA svojom suštinom TOK? Nije li REĆI postalo od REKTI?  REČ je postalo od REK i REČ je VREMENSKO-ZVUČNI TOK GLASOVA KOJI IMAJU NEKO ZNAČENJE. Dakle i GOLOS i REČ imaju isto ishodište: KOLO, TOK, TOČAK, a sve to je LOGOS koje je nastalo od OG (OGANJ, VATRA):
 
L-OG
OG > OGO > OGOL
OGOL > OKOL
OG > OGO > OGOL > OGOLA
OG > OGO > OKO > OKOL > OKOLA > KOLA
OGOL > OKOL = TRAG OGOV, STAZA OGOVA, OGOV PUT
 
Da bi se presao neki PUT, potreban je TOK VREMENA kojim ide TOČAK VREMENA. Sanskritsko LOGA je GRUDVA, a GRUDVA je KRUGLA, tj. OKRUGLA: OG > OGRUG > OKRUG > OKRUGAL = KOLO = TOČAK = TOK = VRIJEME = REKA = REČ.
 
       Neko će prigovoriti kako u srbskom jeziku nema riječi sa završetkom na –OS? Ima ih, a bilo ih je prije slavenizacije mnogo više: GOLOS, RABOS (> raboš), OS, KOS, NOS, VOLOS (Veles), BRATOS ( današnje prezime Bratoš), BOLINTOS (vo), BORMIKOS (tračko selo u Migdoniji), BAIROS (trački grad u Migdoniji), ALTOS (tračko selo kod Soluna), ANGISSOS (grad i Trakiji), LINGOS (tvrđava tračkog plemena Potidei), NESTOS (tračko ime rijeke Mesta), HAIMOS (tračka riječ za HUM), BRYNCHOS (tračka gitara), BRITOS  (tračko pivo)...
 
       Heraklit je tvrdio da je pokretač svega VATRA, dakle OG:
 
       "Svet ovaj, isti za sve, nije stvorio nijedan bog i nijedan čovek, nego je uvek bio i jeste i biće vatra večno živa, koja se s merom pali i s merom gasi." (Wikipedia)
 
       „Prelaz materije iz jednoga stanja u drugo ne događa se slučajno, nego se vrši po stalnoj zakonitosti, u izvesnim granicama i u određenom vremenu. Taj opšti zakon, koji vlada u dijalektičkom razvitku materije, naziva Heraklit različitim imenima – sudbina (εἰμαρμένη), nužnost (ἀνάγκη), pravda (δίκη) i slično – ali najčešće "logos" (λόγος), koji bi se mogao izraziti kao "svetski um", a sve je to zapravo ona "večno živa vatra" (πῦρ ἀείζωον), koja upravlja svetom kao munja.“ (Wikipedia)
 
       Heraklit je pokretačku vatru svijeta (OG) vidio samo kao materijalnu vatru ovog svijeta, nije vidio tu VATRU kao POKRETAČKU VATRU I ONOG I OVOG SVIJETA:
 
       POKRETAČKA VATRA JE OG, OG JE BOG. Mjesto u kojem boravi pokretač BOG OG je LOGOS. LOGOS je MJESTO KREATIVNOG UMA, LOGA UMNE STVARALAČKE OSE, MJESTO BORAVKA UMNE OSE I OVOG I ONOG SVIJETA; LOGOS JE CENTAR I TEŽIŠTE SVIJETA, MJESTO U KOJEM BITIŠE OG, BOG STVORITELJ. Ako Univerzum predstavimo krugom, onda je ona TOČKA u centru kruga LOGA UMNE OSE, LOGOS REČ!
 
       „U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima. I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze.“ (Jovan,1,1-5)
 
       VIDELO JE SVETLOST, SVETLOST JE OG, OG JE OGANJ, OGANJ JE VATRA, VATRA JE SUNCE OVOG I ONOG SVIJETA. REČ (LOGOS) sve stvara REČIMA, tj. VIBRACIJAMA GLASOVA REČI, FREKVENCIJAMA, odnosno ELEKTROMAGNETNIM TALASIMA. Svaki predmet, svako biće na svijetu, sve što je stvoreno, stvoreno je od REČI i kroz REČ izgovorenu OD ŽIVE REČI KOJA BORAVI U LOGI LOGOSA.
 
       Sve stvoreno ima svoje posebno IME, a to IME je REČ kroz koju je BOG REČ (LOGOS) stvorio stvoreno. Mi ne znamo REČI jezika Božijeg stvaranja, ali te REČI vidimo materijalizovane u prirodi i to materijalizovano mi nazivamo ljudskim riječima (da neko zna riječ kojom je LOGOS stvorio zlato, mogao bi sebi stvoriti tone zlata izgovaranjem te riječi). Dakle je LOGOS (REČ) stvorio svijet izgovoranjem REČI, a REČI su elektromagnetni talasi koji su materijalizovali sve stvoreno.
 
       LOGOS JE LOG, LOG JE STANIŠTE KREATIVNOG UMA, A OG JE BOG OGANJ.