Sunday, October 25, 2015

ŠESTARENJE BEOGRADOM


 Bronzana piramida u Knez Mihailovoj

         Mala bronzana piramida nalazi se u centru Beograda u Knez Mihailovoj ulici ispred zdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tu je postavljena u vrijeme održavanja izložbe "Svijet mjerenja" u Velikoj galeriji Akademije i označava geografski položaj njene kotne tačke: strane svijeta, geografsku dužinu, geografsku širini, silu zemljine teže i nadmorsku visinu tačke na kojoj se nalazi. Da ova geografska tačka u svetoj geometrij...i nema neko uzvišenije značenje, piramida ne bi tu bila postavljena.

         Na piramidi piše da je tu nadmorska visina 116,75 metara i ta visina može biti na vrhu piramide, a može u njenom postolju ili na pločniku. Zašto je ova geografska tačka toliko važna da je obilježena piramidom? Evo objašnjenja: obilazeći oko Sunca tokom godine Zemlja opisuje krug. Svaki krug ima svoj prečnik. Pošto je krug godine vrijeme od 365,242 dana, taj krug vremena ima i svoj prečnik iskazan određenim brojem dana:

         365,242 : 3,14159 = 116,2602377 dana = prečnik kruga godine.

         Teško je reći da li je nadmorska visina od 116,2602377 metara na postolju ove piramide, na liniji pločnika ili 50-tak cm pod kamenjem ispod pločnika, ali ta visina je tu.

         Dakle: na toj beogradskoj kotnoj tački svaki metar, svaki centimetar i svaki milimetar nadmorske visine ima simboliku prečnika kruga godine: 116,2602377 metara nadmorske visine je simbolika dana prečnika kruga godine. Broj 116,2602377 je jedan od najznačajnihih brojeva svete geometrije i Velike piramide.
...............................
O simbolici broja 116,2602377:
http://www.scribd.com/doc/202357632/Knjiga-Piramidina

No comments: