Saturday, October 17, 2015

NADMORSKA VISINA RTNJA I SVETA GEOMETRIJA

Piramida Rtnja
 
Na novijim topografskim kartama nalazimo da je Rtanj visok 1570 metara.
 
         Jedna od mnogih srbskih gluposti modernog vremena je nečija idiotska zamisao da se na vrhu Rtnja postavi krst, onaj hrišćanski mrtvački krst. Rtanj je prirodna Božija piramida sa tačno određenom nadmorskom visinom od 1570 metara (neki tvrde da je to 1565 m).

         Visina od 1570 m je 500Pi. Da li je to slučajno? Ne, u Boga ništa nema slučajno, već je sve sa dobrom namjerom urađeno. To znači da je bilo kakvo postavljanje nekog ljudskog biljega na vrhu Rtnja skrnavljenje Božijeg djela, te i ruševinu one crkve treba odatle ukloniti i sve svesti na prirodnu visinu.
 
         Bilo kakav objekat na vrhu Rtnja remeti harmoniju prirodne frekvencije kojom ova planina zrači na bližu i dalju okolinu i crkva nije tu postavljena radi dobra Srbima, nego radi zla Srbima.
Rtanj je prirodni kameni oltar Božiji, a za oltar je zapovijeđeno da bude od prirodnog kamena:
 
        "I načini ondje oltar Gospodu Bogu svojemu, oltar od kamenja, ali ga nemoj gvožđem tesati." (5. Moj. 27, 5)
 
Visina Rtnja u geometriji Velike piramide.
 
         Sa visinom od 1570 metara i uglom β (beta) od 51,85399754° (ugao uspona strana Velike piramide), dužina baze AB iznosi 2466,148148 metara.
 
         Četiri strane piramidine baze po 2466,148148 metara daju obim baze od 9864,592594 metara, što je 3140Pi (broj Pi = 3,14...).
        Rtanj je četverostrana piramida (tri strane i baza). Pošto je dužina jedne bazne strane 2466,148148 metara, obim baze ovakve piramide je 7398,444444 metara. Da vidimo odnos veličina ovih baza:
 
                  9864,592594 : 7398,444444 = 1,333333333
 
        Uzmimo sad vrijeme jedne godine od 365,242 dana i pogledajmo šta je 1,333333333 od jedne godine:
 
       365,242 : 1,333333333 = 273,939315001 dana = 9 mjeseci = tri godišnja doba po 91,3105 dana.
        Broj 1,333333333 kao konstanta postoji u tkz. Bojl-Mariotovom zakonu (Bojlov zakon) gdje pokazuje odnos pritiska i zapremine gasova, međutim evo te konstante i u geometriji gdje uvijek pokazuje 3/4 neke pune vrijednosti: 4 : 1,333333333 = 3

Geometrija piramide Rtnja.
 
a = 2466,148148 m
r = 1423,831297 m
 
1423,831297² x 3,14159 =  6 368 931,466 m = 6368,931466 km = srednji poluprečnik Zemlje, jer je na oko 30 stepeni geografske širine stvarna dužina polarnog ekvatora*, što znači da je na 15 stepeni srednja dužina ekvatora, odnosno srednja dužina prečnika i poluprečnika.
 
Uglovi rtanjske piramide i mjere Zemlje.
 
        Po Velikoj piramidi ekvatorski poluprečnik Zemlje (r) dug je 6378,50168 km, a po mnogim zvaničnim mjerama je 6378,5 km**.
 
Krakovi rtanjske piramide grade uglove od 105 + 105 + 150 stepeni:
 
        90° + 15° = 105°
 
Ovih dodatih 15 stepeni je 15 stepeni ispod ekvatora, jer to pripada južnoj strani rtanjske piramide. Preneseno na krug Zemlje dužina r1 pokazuje dužinu iz centra Zemlje do tačke -15° na krugu Zemljine južne geografske širine i ta dužina iz centra Zemlje iznosi  6368,931466 km. To je srednji poluprečnik Zemlje, a srednja veličina Zemljinog kruga je 40 017,14281 km.
 
.......................................
*Richard A. Proctor, The Religion of the Great Pyramid, Fraser's Magazine, Vol. XV, Januar to June 1877, London, 1878, pg. 334
 
 
 **Dužina Zemljinog prečnika je 12 757 km, a poluprečnika 6378,5 km (izvori na linku:  https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=Earth+mean+diameter+12757+km&tbm=bks

 


No comments: