Tuesday, October 20, 2015

ARHITEKTURA CRKVE SVETE SOFIJE

Crkva Svete Sofije
 
Prečnik  kupole (d)
 
        Kupola Crkve Svete Sofije u Carigradu ima prečnik (d) dužine 32,7 – 33,5 metara. Ima li u ovim mjerama neke simbolike? Naravno! Simboliku nalazimo pomoću mjera Velike piramide, svetog etalona arhitekture.
 
        Kraljeva odaja u Piramidi duga je 412,1316378 inči, odnosno 1046,81436 cm, tj. 10,4681436 metara. Deset ovih dužina je 104,681436 metara:

104,681436 : 3,14155 = 33,32116412 metara: prečnik kupole Crkve Svete Sofije je 32,7 – 33,5 metara.
 
Geometrija kupole
 
         Pogledajmo šta kaže geometrija: ako je prečnik kruga T (kupole) 33,32116412 metara, površina kruga je 872,0268272 m². Sa tolikom površinom kvadrat ABCDA ima strane duge po 29,53010036 m i to je 1/5 visine Velike piramide.
 
        Visina Piramide je 147,6505019 m i ovo je 43200-ti dio Zemljinog ekvatorskog poluprečnika od 6378,501682 km, a broj 29,53010036 m je 216 000-ti dio ovog poluprečnika.
 
Visina od poda do plafona (H)
 
        Od poda do plafona kupole visina Crkve Svete Sofije je 180 stopa, tj. 2160 inči, odnosno 54,864 metara (linija H). 

        Ekvatorski poluprečnik Zemlje je 6378,50168 km ili 251 122 113,4 inci:
 
         251 122 113,4 : 2160 = 116 260,2377 inči = 295 301,0038 cm = 2,953010038 km = 20 visina Velike piramide (originalna visina Velike piramide je 147,6505019 m).
 
..................................
 O simbolici broja 412,1316378 ima ovdje:

No comments: