Monday, October 26, 2015

KNJIGA "STEĆI, LAŽ I BOGUMILI"

       
 
        Knjiga "Stećci, laž, bogumili" je knjiga u javnom zvaničnom omotu političko-ideološkog ćutanja o njenom postojanju, knjiga koju ne vole mnogi Srbi koji su je pročitali, knjiga koju pljuju mnogi Hrvati i Bošnjaci koji su je pročitali, jer istinu o svojoj istoriji ne vole ni mnogi Srbi, ni mnogi Hrvati, niti mnogi Bošnjaci.
 
         Dva su razloga zašto besplatno online dajem knjigu na čitanje. Prvi razlog je što knjiga uopšte nema ni najjednostavniju rekl...amnu marketinšku potporu svog izdavača, jer kad Izdavač ostale svoje knjige predstavlja očima javnosti, ovu knjigu prećutkuje. Razloge za to ćutanje ne znamo, Izdavač zna.
 
         Ako sam knjigu i postavio na besplatno čitanje preko Interneta, ima još nekih knjiga ovog izdavača besplatnih po Internetu, ali i te knjige u njihovoj klasičnoj štampanoj formi Izdavač reklamira u javnosti, jer ko poželi da ima klasičnu knjigu, ako je u materijalnoj mogućnosti, on će nastojati da je kupi, bez obzira što ju je pročitao u e-formatu.
        Ako potencijalni kupac knjige ne zna da knjiga postoji, kako da je kupi? Ćutanjem se sakriva i postojanje drugih svijetova i svega drugog što ljudske oči ne vide, te se ćutanjem sakriva i postojanje ove knjige.
        Drugi razlog da je ova knjiga dostupna za besplatno čitanje je moj lični trud da istina dodje do čitaoca, moja lična zelja da istina o tkz. 'bogumilima", istina o Srbima i srpskoj narodnoj vjeri izađe pred oči javnosti i da se konačno shvati i prizna da je srbska vjera i dalje pravoslavno srbsko dvovjerje, vjera koja uz vjeru u Hrista sadrži u sebi i mnoge elemente srbske prehrišćanske vjere. To je bio razlog Nemanjinog podignutog mača na tkz. "bogumile", jer je Nemanja želio da srbsko dvovjerno pravoslavlje konačno porobi u dogmatsko-kanonske okove zvaničnog romejskog ortodoksnog hrišćanstva, koje i nije bilo ništa drugo do sušta ideologija zlog i surovog feudalnog eksploatatorskog sistema stranog duhu srbskog narodnog poimanja Boga, Božije pravde, vjere, crkve, slobode čovjeka i porodice, slobode naroda i pred narodom granica prava vođa naroda.

         Nemanja je uništenjem srbske narodne Crkve i njenih pristalica želio i uveo apsolutno i nasljedno pravo koje je propovijedalo ideološko romejsko ortodoksno hrišćanstvo: "Jedan Bog na nebu, jedan vladar na zemlji!"

Sunday, October 25, 2015

ŠESTARENJE NEBOM

Krug Zemljine orbite
 
       Zemljin ekvatorski prečnik je 12 757,00336 km, tj. 12 757 003,36 m, a 1 skein (skan) dug je 109,728 m. Hiljadu skeina je 109 728 metara:

       12 757 003,36 : 107 928 = 116,2602377 m

Ako se neki objekat kreće brzinom od 116,2602377 m/s, za jedan dan (ili 24 sata), preći će 10 044,88453 km.

      Brzina svjetlosti = 299 792,458 km/s:

       299 792,458 : 10 044,88453 = 29,84528663 km = brzina kretanja Zemlje oko Sunca u jednoj sekundi.

         Putujući brzinom 299 792,458 km/s svjetlost će za 500 sekundi preći 149 896 229 km što je udaljenost Sunca od Zemlje (r).

         500 sekundi = 8,333333333 minuta

         Za 3141,59 sekundi (52,35983333 minuta) svjetlost će preći dužinu od 941 824 988,1 km što je dužina Zemljine orbite koju Zemlja pređe za 365,242 dana godine.

        Razmjera brzine svjetlosti i Zemljine brzine u kretanju oko Sunca je 1 : 10 044,88453.

        52,35983333 : 8,333333333 = 6,28318 = 2Pi

ŠESTARENJE BEOGRADOM


 Bronzana piramida u Knez Mihailovoj

         Mala bronzana piramida nalazi se u centru Beograda u Knez Mihailovoj ulici ispred zdanja Srpske akademije nauka i umjetnosti. Tu je postavljena u vrijeme održavanja izložbe "Svijet mjerenja" u Velikoj galeriji Akademije i označava geografski položaj njene kotne tačke: strane svijeta, geografsku dužinu, geografsku širini, silu zemljine teže i nadmorsku visinu tačke na kojoj se nalazi. Da ova geografska tačka u svetoj geometrij...i nema neko uzvišenije značenje, piramida ne bi tu bila postavljena.

         Na piramidi piše da je tu nadmorska visina 116,75 metara i ta visina može biti na vrhu piramide, a može u njenom postolju ili na pločniku. Zašto je ova geografska tačka toliko važna da je obilježena piramidom? Evo objašnjenja: obilazeći oko Sunca tokom godine Zemlja opisuje krug. Svaki krug ima svoj prečnik. Pošto je krug godine vrijeme od 365,242 dana, taj krug vremena ima i svoj prečnik iskazan određenim brojem dana:

         365,242 : 3,14159 = 116,2602377 dana = prečnik kruga godine.

         Teško je reći da li je nadmorska visina od 116,2602377 metara na postolju ove piramide, na liniji pločnika ili 50-tak cm pod kamenjem ispod pločnika, ali ta visina je tu.

         Dakle: na toj beogradskoj kotnoj tački svaki metar, svaki centimetar i svaki milimetar nadmorske visine ima simboliku prečnika kruga godine: 116,2602377 metara nadmorske visine je simbolika dana prečnika kruga godine. Broj 116,2602377 je jedan od najznačajnihih brojeva svete geometrije i Velike piramide.
...............................
O simbolici broja 116,2602377:
http://www.scribd.com/doc/202357632/Knjiga-Piramidina

Tuesday, October 20, 2015

NA ŠTITU JE KRST SA ČETIRI OCILA (PELTE, C)

Rimski mozaik u Muzej u Tripoliju, Libija.
 
Kalenda
 
Rodan
 
Na rimskim mozaicima ima likova sa srbskim imenima i srbskim grbom.

ČUDO NA RADAN PLANINI

 
 
        I prodjose dvije godine od ovog otkrica na Radan-planini i osim novinskog clanka starog dvije godine, ni jedne nove fotografije ovog prirodnog fenomena, ni jedne promotivne rijeci ovog cuda.
Na Fb-grupama sa nazivom "Radan planina" ima najvise ikona i jos kojekakvih budalestina, ali o ovome niko ni rijeci (Izvor fotografija: http://www.telegraf.rs/vesti/654775-radan-planina-otkriven-zid-dug-100-metara )
         Srbi, vama zaista treba svu zemlju oduzeti i dati je onima koji ce to znati cijeniti i koji ce se cijelom svijetu hvaliti ljepotom koju imaju. Takvi kakvi ste postali, zemlju Srbiju vi ne zasluzujete!

TAMGA

         Tamga je znak nekog imena ili pojma. Može taj znak označavati ime nekog boga, ime plemena ili ime čovjeka. Ovdje je tamga sarmatskog kralja sa latinskim imenom Tiberius Julius Eupator Philocaesar Philoromaios Eusebes (kimerijski Bosfor, danas Kerčanski moreuz, 2. v. n. e.). 

         U tamgi se nalaze sva početna imena njegovog imena: T (u sredini, E (obrnuto, ispod), P (dva P sa strana E), a slova JU prikazana su trouglom sa produženim kukastim krakovima na vrhu.
 Perko (Perun)
 

VARIJANTA NAJSTARIJEG SLOVA JU (U)

Jedno od na svijetu najstarijih slova, protjerano je i iz latinice i iz ćirilice.

ARHITEKTURA CRKVE SVETE SOFIJE

Crkva Svete Sofije
 
Prečnik  kupole (d)
 
        Kupola Crkve Svete Sofije u Carigradu ima prečnik (d) dužine 32,7 – 33,5 metara. Ima li u ovim mjerama neke simbolike? Naravno! Simboliku nalazimo pomoću mjera Velike piramide, svetog etalona arhitekture.
 
        Kraljeva odaja u Piramidi duga je 412,1316378 inči, odnosno 1046,81436 cm, tj. 10,4681436 metara. Deset ovih dužina je 104,681436 metara:

104,681436 : 3,14155 = 33,32116412 metara: prečnik kupole Crkve Svete Sofije je 32,7 – 33,5 metara.
 
Geometrija kupole
 
         Pogledajmo šta kaže geometrija: ako je prečnik kruga T (kupole) 33,32116412 metara, površina kruga je 872,0268272 m². Sa tolikom površinom kvadrat ABCDA ima strane duge po 29,53010036 m i to je 1/5 visine Velike piramide.
 
        Visina Piramide je 147,6505019 m i ovo je 43200-ti dio Zemljinog ekvatorskog poluprečnika od 6378,501682 km, a broj 29,53010036 m je 216 000-ti dio ovog poluprečnika.
 
Visina od poda do plafona (H)
 
        Od poda do plafona kupole visina Crkve Svete Sofije je 180 stopa, tj. 2160 inči, odnosno 54,864 metara (linija H). 

        Ekvatorski poluprečnik Zemlje je 6378,50168 km ili 251 122 113,4 inci:
 
         251 122 113,4 : 2160 = 116 260,2377 inči = 295 301,0038 cm = 2,953010038 km = 20 visina Velike piramide (originalna visina Velike piramide je 147,6505019 m).
 
..................................
 O simbolici broja 412,1316378 ima ovdje:

Monday, October 19, 2015

ĐURĐEVDANSKI KRST I SIMBOLIKA NJEGOVIH MJERA

"Đurđevdanski krst" u Kragujevcu.
 
         Tkz. „Đurđevdanski krst“ postavljen na kružnom toku na ulazu u Kragujevac iz pravca Batočine:
 
        „Đurđevdanski krst, autora Zorana Ilića je visine 18 metara, raspona 11 metara, a na prednjoj strani se nalazi "Raspeće" visine šest metara, dok je na drugoj strani ikona svetog Đorđa, zaštitnika grada, prečnika 2,6 metara.“ (Radio-televizija Srbije, sreda, 21. jul 2010, online izdanje)
 
         Ovdje ćemo kroz geometriju brojeva pokazati šta je simbolika mjera ovog krsta i prvo počinjemo od visine.
 
 
         Zvanična visina krsta je 18 metara. Pogledajmo sliku iznad: ako su strane kvadrata ABCDA duge su po 18 metara, površina kvadrata je 324 m², a toliku površinu ima i krug T. Krug površine 324 m² ima prečnik od 20,31083359 m, a obim tog kruga iznosi 63,80831168 metara. To je po zvaničnim (javnim) mjerama.
 
        Međutim, kad se projektuju spomenici (a spomenici su simboli nečega) u mjere spomenika upisuju se simbolična značenja koja znaju samo projektant i nadzorna komisija koja je naručilac i koja usvaja projekat prije nego počne gradnja. Tako je i sa mjeramao ovog krsta i simbolikom njegovih mjera: ako je visina krsta za samo 6,57611 milimetara manja od zvaničnih 18 metara, tad je projektovana visina 17,99342389 m (17 m, 99 cm, 3,42389 mm) i tad će krug T imati obim 127,57 m ili 12 757 cm. I pogledajmo:
 
         12 757 x 3,14159 = 40,077,26362 m = u kilometrima ekvatorski obim Zemlje. To je simbolično značenje visine krsta: simbolika Zemlje.
 
         Krst je podignut u krugu prečnika oko 50 metara. U mjere ovog kruga ugrađena je simbolika broja Pi (3,14159...):
 
         - Pi = 3,14159
         - Pi² = 9,869587728
         - visina krsta = 17,99342389 m
 
 
a) 17,99342389 x 9,869587728 = 177,5876756 m = obim kvadrata ABCDA (slika iznad),
b) površina kvadrata ABCDA = 1971,086408 m² = površina kruga T,
c) prečnik (d) kruga T = 50,09657953 m
 
         Raspon krsta zvanično je 11 metara. Da li je tako u projektantovom nacrtu i ima li tu simbolike? Ima, jer je ovdje upotrijebljen broj 1,618033988 (broj Fi, zlatni presjek, božanska proporcija):
17,99342389 : 1,618033988 = 11,12054754 m = raspon krsta (od zvanične mjere po 6 cm duže sa obje strane prečke krsta).

Raspeće
 
         "Raspeće" je visine 6 m, odnosno 600 cm. Projektant je ovdje ugradio simboliku brojeva visine vašingtonskog obeliska i geometrije broja jedan (1). Evo kako: vašingtonski obelisk je visok 169,294175 m, a krug prečnika 1 (jedan) ima površinu 0,7853975 kvadratnih jedinica, a obim kvadrata tolike površine je 3,544906205 mjernih jedinica. I pogledajmo:
 
         169,294175 x 3,544906205 = 600,1319714 m
 
         Visina "raspeća" na krstu je stoti dio od 600,1319714 metara: 6, 001319714 m = 600 cm, 1,319714 mm.

Sv. Đorđe (metalna ikona).
 
         Krug ikone svetog Đorđa ima prečnik 2,6 m. Tu je upisana simbolična veza mjera ove ikone sa mjerama Velike piramide i mjerama vremena. Ako se prečnik kruga ove ikone projektantski umanji za samo 0,7866989 mikrona, prečnik je 2,59978669 m i to pomnoženo sa brojem ugla uspona strana Velike piramide (51,85399754 stepeni) daje vrijeme između zimskog solsticija 22. decembra na prvi dan zime i 6. maja na koji pada Đurđevdan:
 
         2,59978669 x 51,85399754 = 134,8093326 = broj dana od prvog dana zime 22. decembra do Đurđevdana 6. maja. Ova mjera poenta su podizanja ovog krsta i zato je krst „kršten“ imenom „Đurđevdanski krst“.

        Krug prečnika 2,59978669 ima površinu 5,308415963 m². Kvadrat površine 5,308415963 m² ima strane duge 2,304 m (dužina baze Velike piramide vanjskom linijom pločnika je 230,4 m).
 
        Skidam kapu projektantu Đurđevdanskog krsta, jer je zaista upućen u simboliku brojeva i mjera i majstorski je odradio ovaj posao.

Saturday, October 17, 2015

NADMORSKA VISINA RTNJA I SVETA GEOMETRIJA

Piramida Rtnja
 
Na novijim topografskim kartama nalazimo da je Rtanj visok 1570 metara.
 
         Jedna od mnogih srbskih gluposti modernog vremena je nečija idiotska zamisao da se na vrhu Rtnja postavi krst, onaj hrišćanski mrtvački krst. Rtanj je prirodna Božija piramida sa tačno određenom nadmorskom visinom od 1570 metara (neki tvrde da je to 1565 m).

         Visina od 1570 m je 500Pi. Da li je to slučajno? Ne, u Boga ništa nema slučajno, već je sve sa dobrom namjerom urađeno. To znači da je bilo kakvo postavljanje nekog ljudskog biljega na vrhu Rtnja skrnavljenje Božijeg djela, te i ruševinu one crkve treba odatle ukloniti i sve svesti na prirodnu visinu.
 
         Bilo kakav objekat na vrhu Rtnja remeti harmoniju prirodne frekvencije kojom ova planina zrači na bližu i dalju okolinu i crkva nije tu postavljena radi dobra Srbima, nego radi zla Srbima.
Rtanj je prirodni kameni oltar Božiji, a za oltar je zapovijeđeno da bude od prirodnog kamena:
 
        "I načini ondje oltar Gospodu Bogu svojemu, oltar od kamenja, ali ga nemoj gvožđem tesati." (5. Moj. 27, 5)
 
Visina Rtnja u geometriji Velike piramide.
 
         Sa visinom od 1570 metara i uglom β (beta) od 51,85399754° (ugao uspona strana Velike piramide), dužina baze AB iznosi 2466,148148 metara.
 
         Četiri strane piramidine baze po 2466,148148 metara daju obim baze od 9864,592594 metara, što je 3140Pi (broj Pi = 3,14...).
        Rtanj je četverostrana piramida (tri strane i baza). Pošto je dužina jedne bazne strane 2466,148148 metara, obim baze ovakve piramide je 7398,444444 metara. Da vidimo odnos veličina ovih baza:
 
                  9864,592594 : 7398,444444 = 1,333333333
 
        Uzmimo sad vrijeme jedne godine od 365,242 dana i pogledajmo šta je 1,333333333 od jedne godine:
 
       365,242 : 1,333333333 = 273,939315001 dana = 9 mjeseci = tri godišnja doba po 91,3105 dana.
        Broj 1,333333333 kao konstanta postoji u tkz. Bojl-Mariotovom zakonu (Bojlov zakon) gdje pokazuje odnos pritiska i zapremine gasova, međutim evo te konstante i u geometriji gdje uvijek pokazuje 3/4 neke pune vrijednosti: 4 : 1,333333333 = 3

Geometrija piramide Rtnja.
 
a = 2466,148148 m
r = 1423,831297 m
 
1423,831297² x 3,14159 =  6 368 931,466 m = 6368,931466 km = srednji poluprečnik Zemlje, jer je na oko 30 stepeni geografske širine stvarna dužina polarnog ekvatora*, što znači da je na 15 stepeni srednja dužina ekvatora, odnosno srednja dužina prečnika i poluprečnika.
 
Uglovi rtanjske piramide i mjere Zemlje.
 
        Po Velikoj piramidi ekvatorski poluprečnik Zemlje (r) dug je 6378,50168 km, a po mnogim zvaničnim mjerama je 6378,5 km**.
 
Krakovi rtanjske piramide grade uglove od 105 + 105 + 150 stepeni:
 
        90° + 15° = 105°
 
Ovih dodatih 15 stepeni je 15 stepeni ispod ekvatora, jer to pripada južnoj strani rtanjske piramide. Preneseno na krug Zemlje dužina r1 pokazuje dužinu iz centra Zemlje do tačke -15° na krugu Zemljine južne geografske širine i ta dužina iz centra Zemlje iznosi  6368,931466 km. To je srednji poluprečnik Zemlje, a srednja veličina Zemljinog kruga je 40 017,14281 km.
 
.......................................
*Richard A. Proctor, The Religion of the Great Pyramid, Fraser's Magazine, Vol. XV, Januar to June 1877, London, 1878, pg. 334
 
 
 **Dužina Zemljinog prečnika je 12 757 km, a poluprečnika 6378,5 km (izvori na linku:  https://www.google.ca/?gws_rd=ssl#q=Earth+mean+diameter+12757+km&tbm=bks

 


Thursday, October 15, 2015

STOKA NA ČETIRI I STOKA NA DVIJE NOGE

        Nad afričkom savanom prolila se obilna kiša. Sve je živnulo. Zazelenila trava, izbijaju mladi pupoljci po rijetkom štrkljastom drveću, a okolo mirno pase neprebrojno stado bivola. Mladi telci, siti i osnaženi, roškaju se i jurcaju oko svojih brižnih majki i rođaka.
         Njiču crno-bijele prugaste zebra. Ugojene i snagom nabrekle džilataju se i ujedaju za vratove, a tamo malo dalje pasu vitke, lahoraste antilope. S vremena na vrijeme podignu glave pregledajući okolinu i tresući glavama brane se od gladnih muva krvopija.
         Dugovrate žirafe istežu se propinju prema mladim granama visokog drveća, a na drugoj strani krdo slonova gasi zeđu hladeći se u zaostaloj vodi iza kiše preostale velike lokve.
Nad savanom vlada mir.
         I dok nebom kruži jato lešinara, okoli se krevelje nemirni čopori smrdljivih hijena, šunjaju se gipki brzi leopardi, pridolaze i grupišu snažni zadrigli lavovi, kraljevi savane. I niko od njih neće ostati gladan, već će svoju glad utoliti mesom onog stada što savanom mirno travu pase.
 
 
         Tako je, čovječe, i među ljudima u ljudskoj savani zvanoj svijet, kontinenti i države, samo za razliku od žitelja stada afričke savane, ljudsko stado veliča, sveti i slavi svoje hijene; ljudsko stado veliča, sveti i slavi svoje leoparde i svoje lavove kraljeve; ljudsko stado veliča i sveti svoje lešinare. Tako vidimo da i nad prostom stokom što na četiri noge hoda, postoji još veća stoka koja na dvije noge hoda i to je stoka ljudska!
         Kako to? Zar čovjek nije svjesno Božije stvorenje sa umom i razumom? Zar to može biti sa ljudima? Može biti, prijatelju, i tako to biva iz jednog prostog razloga: ljudsko stado pase i hrani se prvenstveno umnim i duhovnim magijskim travama koje svom stadu siju svete hijene ljudske, koje svom stadu siju sveti leopardi i lavovi ljudski; ljudsko stado hrani se magijskim travama koje svom stadu siju njihovi sveti lešinari ljudski. I zato zapamti: bolje ti je običnu travu pasti, nego li hraniti sebe magijskom umno-duhovnom travom ljudskih krvoloka.
        Čovjece, ako si čovjek, ako si svjesno Božije stvorenje i nisi stoka, lako ćeš prepoznati te ljudske krvoloke: eto ti njih na slikama po knjigama, eto ih zidnim slikama, eto ih na crkvenim slikama, eto ti njih na slikama po televiziji i novinama, eto ih u svešteničkim odorama, eto ih u političarima, eto ih u advokatskim kancelarijama, eto ih među trgovcima tijelima, organima i dušama ljudskim! Oni ništa svojim rukama ne rade, već svojim umom rade i sve jače i sve slađe i sve opojnije magijske trave smišljaju i tebi, i tvojoj djeci, i porodici tvojoj i rodu tvom i rodu ljudskom za hranu daju, da bi i tebe i djecu tvoju, i porodicu tvoju i rod tvoj, i sav rod ljudski što mirnije na zaklanje priveli.
         Prijatelju, ako si čovjek, ako si svjesno Božije stvorenje i nisi stoka, ne služi njima, ne sveti njih, ne veličaj i ne slavi njih, nego sveti, veličaj i samo sobom kroz svoja djela dobra Tvorca slavi; a svoj um i svoje sposobnosti odvoj od njih i vrati k sebi nek tebi na tvoju korist bude, na korist djeci tvojoj, porodici tvojoj, cijelom rodu tvom i rodu ljudskom na korist neka bude!

Sunday, October 11, 2015

SOKO (RAROG)


Neki slovenski narodi sokola zovu rarog. Rarog je bio božanstvo Sunca.

O
OG
OGO
OGOL
SOKOL


S = prijedlog mjesta
OG = OGANJ = SUNCE = BOG OG
OGO = OKO
OGOL = OKOL, OKOLO (sanskritsko "golo" sa korijenom "gol-" znači "kolo")
S-OGOL > SOKOL = SOKOO > SOKO

RA = SUNCE
RA-R = SUNČEV (skraćeno od RAROV)
RAR-OG > RAROG = SUNČEV OGANJ

PORIJEKLO RIJEČI "GROM" I "ROMOR"


O
OG
OGO
OGRO
OGROM
OGROMA
OGROMAN


GROM = SILA (BOŽJA)
OG = OGANJ (BOG)
RO(M) = GLAS "RO-RO" (onomatopeja)
Kiša ROMORI, ROMINJA
Čovjek ROMORI, ROMUNDŽA, ROMANDŽA (TORONDA)

LJEPOTA JE DOKAZ TVORČEVE KREACIJE, A NE EVOLUCIJE

Ljepota je dokaz Tvorčeve kreacije, a ne evolucije.
 
         Moćna vrhuška najbogatijih svjetskih psihopata stoji iza teorije evolucije, želeći da sve ljude uvjere da ljudi nisu bogolika bića, već zaista samo vrsta životinja, kako bi bez krivice mogli sa ljudima činiti sve što čine sa životinjama.

Saturday, October 10, 2015

BOG, REČ I STVARANJE SVIJETA


         Biblija kaže: “Bog je oganj koji spaljuje.” (5. Moj. 4, 24) Bog je Og (Oganj) i najstarije ime Boga je Og.  Vremenom je prevladalo vjerovanje da Bog, osim života i uslova za život, ljudima dodjeljuje i bogatstvo (bhaga, sanskrit) i to je druga priča. Poslije su to proširili na ljudske staleške  privilegije te su ozvaničili da Bog i carstva  carevima dodjeljuje. I pored svega toga iz crkve stalno pričaju da je sirotinja Bogu najdraža. Da li tu prepoznajemo licemjerenu podvali bogatih, jer po logici stvari najbogatiji su najdraži Bogu, pa im Bog  daje bogatstvo. Kad jednom naopaka misao izađe u svijet, laž kraja nema nema, već se grana i množi.
 
        Da li riječ Bog ima veze sa bogatstvom? Zaista nema, a pokazaćemo i zašto nema i pokazaćemo da je ta tvrdnja velika demagogija bogatih ljudi crkve i vladara.
Srbskoj riječi Bog teološki više odgovara sanskritsko bhoga, što znači osjećanje jer su sva ljudska osjećanja ljubavi, milosti, dobrote, radost (pa i tuge) duhovne vrednote od Boga date čovjeku. Zlo i mržnja ne dolaze od oga. Mala djeca ne znaju ni za mržnju, ni za zlo, nego to uče odrastajući.
Ima li savjest veze sa bogatstvom? Nema, već što bogatiji, sve manje savjesti, sve manje ljubavi, sve manje milosti, manje dobrote, manje radosti (pa i tuge manje), jer bogatstvo ubija sva od Boga data osjećanja. I kako Boga možemo da poistovijeti sa bogatstvom? Nikako, jer je bogatstvo suprotnost Bogu.
 
 
       Og je oganj, oganj je vatra, vatra je svjetlost i toplota. Og je oganj, Sunce je oganj, Sunce daje svjetlost i toplotu stvarajući i održavajući život svjetlosću i toplotom. Sunce je vidljiva manifestacija nevidljivog Boga, a pošto je Sunce og (oganj) i Bog je og, tj. oganj i Biblija to jasno svjedoči.
Kako djeluje oganj obične vatre? Djeluje isijavanjem, zračenjem svjetlosti i toplote. Kako djeluje Sunčev oganj? Sunce takođe djeluje isijavanjem ili zračenjem (radijacijom) fizičke svjetlosti i toplote. Kako djeluje Božji oganj? I Božji oganj djeluje zračenjem svjetlosti i toplote, umne i duhovne svjetlosti i toplote.
 
 
        Zračenja su  talasi, frekvencije. Šta su frekvencije elektromagnetnih talasa? To su tokovi i struje  od izvora prema prijemnicima. I ljudski mozak radi na elektromagnetne talase i sav svijet, sve vidljivo i nevidljivo u svojoj suštini sastoji se samo od različitih vrsta elektromagnetnih talasa i sve je što postoji, postoji samo kao vrsta elektromagnetnih talasa.
 
        Pošto svaki elektromagnetni talas mora imati svoj izvor, tako i sav vasioni svijet ima svoj izvor i to je Bog. Svako zračenje od izvora ka prijemniku je tok zračenja, struja zračenja. Sanskritsko bogha znači tok, struja. Zato je Bog sveprisutan svugdje i svagda, jer sva kretanja, počev od elementarnih čestica, svi tokovi, sve struje u vascijelom kosmosu samo su djelotvorne  pokretačke Božije sile. Gdje god je tok, struja, tu je kretanje i tu je vrijeme i sve je to u Bogu Ognju, a kakva je suština Boga Ognja, to je metafizičko i nama nedokučivo razumijevanje.
 
        Tok, protok, struja vode je reka. Korijen riječi reka je rek i od rek nastalo je reč:
 
        "U početku beše Reč, i Reč beše u Boga, i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga. Sve je kroz Nju postalo, i bez Nje ništa nije postalo što je postalo. U Njoj beše život, i život beše videlo ljudima. I Videlo se svetli u tami, i tama Ga ne obuze." (Jn. 1, 1-5)
 
        Šta je reč? Reč (logos, grčki) je osnovna jedinica jezika, glas ili skup glasova koji imaju puno značenje. Reč je tok, zvučni talas skup vazdušne struje i kretanja glasovnih organa sa tri amplitude: r-e-k (r-e-č).
 
        Reč je u početku bila u Boga i Bog bješe Reč. Kroz Reč je stvoren svijet:
 
        "I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost." (Stvaranje, 1, 3)
 
        Pošto je reč tok, struja, talas, dakle je svijet stvoren talasima frekvencijom reči kroz govor Boga Reči. Jevanđelista Jovan kaže da je Bog Reč ujedno i Svjetlost, a Svjetlost je rođena zračenjem (radijacijom) od Oca Ognja (Boga). Svjetlost sine i svjetlost je Sin rođen (nije stvoren) od Boga Oca Ognja.
 
        Sanskritsko bhoga znači tok, struja, talasanje, frekvencija. I Reč i Svjetlost su tok, struja, talasanje, frekvencija.

Životna ritmična frekvencija srca: srce "bije".
 
        Dakle, ime Bog nije od sanskritskog  bhaga, što znači bogatstvo, nego od sanskritskog bogha što znači tok, struja, isijavanje, zračenje (radijacija). Ono B ispred Og ima potvrdno značenje bit, bitak. Bit je bitakživotsuština, biće, a korijen svemu je srbska riječ og od koje je izvedena riječ oganj: "Bog je Oganj...!"

Friday, October 9, 2015

NARODNA IMENA MJESECI


         Teže je jednu laž suzbijati, nego deset novih istina otrkriti. Tako je i sa tkz. "srbskim narodnim nazivima mjeseci", koji se već nekoliko godina nameće narodu preko beogradskih lažova, budaletina i nikogovića.

         Srbi kao narod nikad nisu imali ujednačena imena mjeseci, jer geografska podneblja na kojima su Srbi živjeli nisu bila vremenski ujednačena, a nazivi mjeseci uglavnom su ovisili od vremenskih uslova i vrste sezonskih poslova (npr. vremenski usl...ovi u primorskoj Hercegovini i planinskoj Bosni nisu isti, bilo je područja gdje uopšte nije gajena vinova loza i kako će se u tom području neki mjesec zvati grozdober?
 
         Ako se već žele ustanoviti neki srbski narodni nazivi mjeseci, onda to moraju biti nazivi koji opisuju istovremene opstevažeće prirodne pojave u svim područjima u kojima Srbi žive.

Evo narodni nazivi mjeseci pa izaberite nazive iz svog sela i recite Srbima da su to "stari srbski nazivi mjeseci", kao što to rade neki beogradski lažovi:

Januar: prosinec, sečenj (sečanj, sečenj, sječanj, sječen, siječanj, sičan), koložeg, (koložek), golemi mesec,; bogojavljenski, svetojovanski, jovanjštak, “oko Jovana dne”, “oko svetog Save”.

Februar: sečen (sečan, sečko, sečka), veliki sečko, ljutij, veljača, (aveljača, oveljača, velijača, velje), unor; sretenjski.

Mart: brazen (bresen, brezanj), ožujak, suhi, sušac, mali sečko, letnik, lažak, derikoža; blagoveštenski.

April: cveten (cvetanj), travanj, mali travanj, brzosok, duben, biljar, lažitrava; đurđevski.

Maj: travanj (traven), veliki travanj, svibanj, cvetanj (cvijetanj, kvetel), crvenik, čerešnjar (črešnjar, čerešnjar); carski.

Jun: čerešnjar (crešnjar, trešnjar), izok, cerven, crvenik, žitvar, lipanj (ljepanj), lipstak; petrovski.

Jul: črven (crvenc), srpanj (srpan), zar, žarkij, lepec (lipec), biljar, žetvar; ilinjski, svetoilinski, ilijnštak (ilijštak, ilijinštak).

Avgust: ruin, srpen (srpanj, serpen), kolovov (kolovos), gumnik; makaven, gospođinski, velikogospođinski, gopodinštak, “oko Velike Gospe”; prabraždenski.

Septembar: rujan (rujen), vresen (bresenj), grozdober, gruden; miholjski, miholjitak, malogospođinski, “oko Male Gospe”, bugurojčin.

Oktobar: listopad, pazdernik, rzijen; lejčin mesec, mitrov, mitrovski, mitrovštak, “oko Mitrova dne”, lučinski, lučinštak.

Novembar: gruden, student (studeni), listopad, pazdernik; mratinji, mratinjski, mratinstak, svetoanrejski, aranđelovski, “oko Aranđelova dne”.

Decembar: student (studeni), prosinac, prosinec, gulemjut mesec; nikoljštak, “oko svetog Nikole”, bužukjov, božićnji, “oko Božića”, koledar.
(Nenad Đ. Janković, Astronomija u predanjima, običajima i umotvorinama Srba, Srpska akademija nauka, Beograd, 1951, str. 163-164)

Thursday, October 8, 2015

PELAŠKI BOG DOMATROS Lijevo na slici je tamga pelaškog boga Domatrosa (Dodona):                  
DOM-ATROS = DOM VATRE. Desno je bog ATAR (ATRO), zoroastranski bog vatre.

Wednesday, October 7, 2015

ZAŠTO PROPADAMO

 
         Ovaj srednjevijekovni stećak nalazi se u Zvorniku (nađoh na jednoj staroj ruskoj karti da piše Izvornik). Na stećku su triskeli kao sveti simboli vjere ondašnjih Srba, a mnogi Srbi danas, "zahvaljujući" idiotima crkve, triskel smatraju satanističkim simbolom.
 
         I govore da smo danas učeniji od ljudi srednjeg vijeka. Ne! Danas mi samo više znamo o fizičkim zakonima i zakonitostima prirode, i to nas je pogordilo i udaljilo od duhovne suštine svijeta, udaljilo od ...korijena duha predaka i Tvorca koji je postavio i utvrdio fizičke zakone i zakonitosti. Jedno smo dobili, dvoje smo izgubili. To nije kulturni ni civilizacijski napredak, nego nazadovanje i to je jedan od glavnih razloga opšteg zlog stanja današnjice, jer bez veze sa korijenom prvo se suše grane (ljudi), a onda i stablo (narod).

Tuesday, October 6, 2015

VARIJACIJE NA TEMU "OG"

MOĆ
OG = OGANJ
MOG > MOK > MOĆ
 
SUNCE JE OG
 OG JE OGANJ
 ŠUMA JE LUG
 LUG JE OGREV
 
OG = OGANJ (TOPLINA)
OGED > OŽED > ŽED > ŽEDAN = STANJE DEHIDRACIJE UZROKOVANO TOPLINOM (OGOM) NEKOG VANJSKOG IZVORA ILI TOPLINOM TIJELA.

O
OG
OGN
OGAN
OGANJ
 
SVAR = TOPLOTA
OG = OGANJ
SVAROG = TOPLOTA OGNJA

Б = BUK = ZNAK
SKUP ZNAKOVA = BUKVAR
Б-OГ = БOГ

OG > OGO > OKO 

Monday, October 5, 2015

OG, OGANJ I OGNJIŠTE

        Pretpostavljaju da srbska riječ “oganj” vuče korijen od staroslovenskog “ognь”, a danas govore da je nastalo od sanskritskog “agni” što znači “oganj”. Ali, to nije tačno, jer je srbsko “oganj” starije od sanskritskog “agni”.


        Korijen riječi “oganj” je “og“. Šta je “og”? “Og” je “oganj”. Pogledajmo to u imenu sbrskog prehrišćanskog boga Svaroga: Svar-og! Praslovensko  “svar, svariti”  znači “izložiti nešto jakoj toploti”. Sanskritsko “svar” znači  “nebo, sunce, svjetlost”. Kad kažemo da nešto treba “svariti” znači da ga treba izložiti toploti ognja. Sunce je i nebeska toplota (svar), svjetlost i oganj  (og): Svar-og > Svarog, što znači “nebeski oganj, sjaj i toplota”.

        U riječi “krug” dvije su proste riječi: kr-ug. Riječ “kr” je skraćeni oblik riječi “kriv, savijen” (možda u starini i punoznačna riječ), dok je “u” u riječi “ug” nastalo kasnijim prelazom “o” iz riječi “og”. Dakle je najstariji oblik riječi “krug” glasio “krog”.

         O riječi “krug”  Đura Daničić kaže: “Riječ je praslavenska (krongъ)…” (1)

Daničić, niti bilo ko drugi, nigdje nije mogao naći zapisanu praslovensku riječ “krong”, već ju je sam izmislio sa glasom “n” između sloga “o-g”.

        Petar Skok kaže: “krûg m (Vuk), sveslav. i praslav. (*krpgz), bez paralele u baltičkim jezicima,…” (2)

Skok pretpostavlja da je praslovenko “krpgz” dalo današnje “krug”. Očito je da se ovdje radi o štamparskim greškama gdje je umjesto “p” moralo stajati “o”, a umjesto “z” tvrdi poluglas ”ъ” i tako je cijela riječ glasila “krogъ”, kako i danas glasi u slovenačkom jeziku. U slovenačkom jeziku riječ “krog” ostala je nepromijenjena: krog je krug.

        Pogledajmo po Skoku razvojni put riječi “krugla (krigla)”:

        “krugla f (hrv.-kajk., rukopis 15. v.) ‘nekakav sud’ = ‘krugla’ (ŽK) ‘zemljani sud za ocat’, slov. ‘krugla’ pored ‘krogla, -lja’. Od stvnjem. ‘crugela, nvnjem’. ‘Krügel’, madž. ‘koroglya’. Ovamo još krugla f (rukopis 16. v., Aleksandrida) ‘kugla, lopta’ < unakrštenje njem. ‘Kugel’ i domaće ‘krug’ (v.). Noviji germanizam , hrv. gradova ‘krigl’ (sa /) pored ‘krigla’. (3)

Riječ “krugla” (krigla) izvedena je od starijeg oblika  “krogla”. Isti je slučaj i sa riječju “kugla: kogla > kugla.

        Ogma (Ogmios,Ogmius, Ogom) bio je keltski bog. Pridaju mu značenje boga poezije, govora učitelja koji je izumio ogamsko pismo. Bog Ogmios kod keltskih Gala je jedan od trojice keltske Trijade bogova: Teutha De Danann. Ogmios je prvi i najveći u ovoj Trijadi. U toj Trijadi s njim se pojavljuju bogovi Lug i Dagda.

        Keltsko “og” znači “mlad”. Mlad čovjek je pun snage i tad je najjači. Sunce je vječno mlado. U junu je Sunce najjače. Keltsko ime juna je “oghmios”, a “strahovit, žestok” je “ogluidh” i kao takav keltski bog Ogmios (Ogma) poistovjećuje se sa grčkim Herkulesom. Ogma je imao epitet “Grianainech” što znači  “sunčani, šampionova svjetlost”, a neki tvrde da je bio poznat i pod imenom Cermait, bog svjetla i svjetila, bog koji je ljudima na služenju.

        I sad pogledajmo: Cermait – Kermait – Germait. Rusi zovu Herkulesa Gerkul, a Tračani su imali boga Germana. Brigijsko-tračko “germa” znači toplota (germa se i danas koristi za stvaranje toplote koja izaziva vrenje tijesta). Dakle je trački German istovjetan keltskom Cermaitu, a Cermait je istovjetan Ogmi.

        Biblija kaže: “Bog je oganj koji spaljuje.” (5. Moj. 4, 25)

“Og” je korijen riječi “oganj”, a takođe je i korijen imena  Ogma (Ogmios, Ogmius, Ogom). Riječ “og” dio je riječi “krog”, tj. “krug”. Šta je dakle riječ “og”? To je oganj ognjevitog Sunca koje je vječno mlado, a ognjište je Sunčevo stanište, Božije stanište. Zato su drevni narodi, među kojima i Srbi, svetili oganj i ognjište

        I u nekim sanskritkim riječima nalazimo  “og”: “bhoga” znači “savijanje”, “bhogin” je  “savijen”, dok  “ogha” znači “tok, brzo vrijeme, množina”. “Og” je “oganj” i plamenovi ognja nikad ne idu pravolinijski, nego se savijaju tamo-amo. Sunce se krivom linijom diže od istoka i savija nebeskom putanjom ka zapadu.

        Oganj se manifestuje u tri vidljiva oblika:

        1. svjetlost (žuta boja),
        2. toplota (crvena boja),
        3. lug (zelena boja)

 
Svjetlost je vid i znanje, toplota stvara i održava život, a lug je pokretač vatre (drveće sačinjava lug), a lug je i transformisana vatra (pepeo). U oba slučaja lug je izvor, čuvar i zaštitnik vatre. Ove tri manifestacije ognja simbolično su prenesene na Božiju Trijadu (Trojstvo).

        Sanskritsko “ogha” znači “tok, brzo vrijeme, množina”.  Svako trijada je množina: vedsko Trojstvo: Trimurti (Tridevi),  keltsko Trojstvo: Tautha De Danann, slovenska Trojstvo: Triglav i hrišćansko Trojstvo: Sveta Trojica.

……………………………………

(1)   Đura Daničić, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Dio V, JAZU, Zagreb, 1898 – 1903, str. 663)
(2)   Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Knjiga , JAZU, Zagreb, 1971, str. 213
(3)   Ib. str. 214