Sunday, September 20, 2015

OBELISK U VAŠINGTONU

Obelisk u Vašingtonu

        O vašingtonskom obelisku ispredaju se razne fantastične priče koje spadaju u priče neznalica, umnih bolesnika i budala, jer obelisku pridaju značenja iluminata, masona, falusa, satanizma i još kojekakvih hrišćansko-islamskih glupizama. 

        Svaki obelisk (pa i ovaj) simbol je Sunca, a Sunce je simbol svjetlosti, toplote, simbol rađanja i života i tu nema ništa iluminatsko, ništa masonsko, ništa falusko, ništa satanističko, jer mjere i simboli ne pripadaju ni iluminatima, ni masonima, nego su univerzalnog znčenja dati od Boga i ne pripadaju pojedincu, grupi, niti narodu  (osim onih lokalnih, koje su ljudi sami za sebe osmislili)Čovjek saznaje mjere i simbole i koristi ih u svom intelektualno-duhovnom životu. Ovdje ćemo pokazati kako ovaj obelisk svojim mjerama simbolično označava zbivanja u prirodi vezana za Sunce i Zemlju.

        Obelisk je visok 555 stopa, 5 inči i 1/8 inča, što u metrima iznosi 169,294175 metara. Od prizemlja do platforme u piramidionu vode stepenice sa 897 stepenika. I sad pogledajmo: 

                               169,294175 x 897 = 151 856, 8875 m

Najveća udaljenost Zemlje od Sunca (aphelion) je 4. jula.

        Broj  151 856, 8875 je razmjera najveće udaljenosti Sunca od Zemlje na dan 4. jula, a 4. juli je Dan nezavisnosti SAD-a (Independence Day). Uzima se da je najveća udaljenost Sunca od Zemlje (aphelion) 152 000 000 km, ali u vrijeme projektovanja obeliska arhitekta je uzeo da je ta udaljenost 151 856 887, 5 km.

        Po zvaničnim mjerama baza piramidiona (piramide) na vrhu duga je 34 stope, 5 inči i 1/2 inča, što je ukupno 413,5 inči. Ovo je zvanična mjera, ali sam siguran da je tačna projektovana simbolična mjera 412,1316378 inči, jer je to dužina Kraljeve odaje u Velikoj piramidi. Broj 412,1316378 inči važan je u svetoj geometriji za izračunavanje proporcije mjera Velike piramide, mjera vremena i odnosa veličine Solomonovog hrama, Piramide i Zemlje (vidjeti u knjizi "Piramidino otkrivenje"). 

        Sad ćemo pokazati kako je veličinom i oblikom obeliska prikazana dužina tropske (sunčane) godine i mjera Zemlje u pravcu sjever-jug. Da bismo to pokazali, treba da pogledamo mapu neba i geometriju Sunčeve ekliptike u vremenu jedne godine (slika ispod).

Karta godine

        Na karti neba vidimo da je geometrija godine oblikom kao jedan jednakokraki trougao. Ako uzmemo da je osnova ovog trougla u pravcu sjever-jug (sa desne strane slike to je obilježeno brojem stepeni iznad i ispod ekvatora), ugao uspona bočnih strana je 70,04919299 stepeni, a to je i ugao uspona strana piramidiona na vrhu vašingtonskog obeliska (slika ispod). 

Trougao oko vašingtonskog obeliska.

        Tangens ugla 70,04919299 je 2,91233148 i pomoću visine obeliska i ovog tangensa 70,04919299 izračunaćemo polovinu dužine osnove trougla oko obeliska, s tim da osnova ide površinom zemlje oko obeliska:

                     169,294175 : 2,91233148 = 58,13011883 metara = 1/2 dužine baze.

Pošto je polovina bazine dužine trougla 58,13011883 metara, cijela osnova duga je 116,2602377 metara. I evo šta to simbolično znači: 

                      116,2602377  x 3,14159 = 365,242 metra

Broj 365,242 metra simbol je broja dana jedne godine, a broj 116,2602377 je prečnik kruga jedne godine. Da napomenemo i to da je Velika piramida visoka 5813,011885 inči.

        Dakle u vašingtonskom obelisku nema ništa iluminatsko, ništa masonsko, ništa falusko, nema ništa satanističko. Sve su to samo simbolične mjere svete geometrije.

...............................
Linkovi ka knjizi "Knjiga piramidina": No comments: