Thursday, July 30, 2015

MARA, MORIGAN, MORA I OGNJENA MARIJA

 
        Boginja Mara u hinduizmu je boginja smrti. Morigan (Mórrígan) je keltska boginja smrti. Srbska boginja smrti je Mora (ona u svom imenu nema riječ Ognjena). Sve to govori da značenje imena Morigan i Mora treba tražiti u sanskritu.
 
Sanskritsko "mara" znači "smrt".
Sanskritsko "rgha" znači "nasilje".
 
Ako je ime Morigan nastalo od sanskritskog Marargha (Mara-rgha), onda to ime znači "nasilna smrt".
 
U sanskritskoj riječi "mara" je etimološki izvor imena keltske boginje smrti Morigan, srbske boginje More i ime Marija (Ognjena): "mara" znači "smrt, mora".
 
       Sanskritsko "ghrni" znači "užaren, plamen, ljut, svijetli, svjetlosni zrak". Tako ime Maraghrni (Mara-ghrni) znači "smrt užarena, smrt plamen, smrt ljuta, smrt svjetlosna".
 
       Sanskritsko "agni" je "oganj": "Agni Mara" isto je kao i "Ognjena Marija", odnosno isto kao i  "Mara Rgha", jer su "agni" i "rgha" sinonima za "žar" i "oganj".
 
         U svemu rečenom nalazimo i trag porijekla i značenja imena praznika Ognjena Marija, tj. Ognjena Mora. Ognjena je zato jer ona ubija ognjenom, užarenom svjetlosnom munjom, a Marija (Mara) je zato jer izaziva smrt. Korijen je dakle u sanskritu i vedskoj religiji.
 
        Dana 30. jula (17. jula julijanskog) kod Srba je sveti neradni dan: Ognjena Marija! Da li je crkva ovu boginju zamijenila velikomučenicom Marinom, ili je hrišćanska svetica Marina u srbskom narodu dobila ulogu boginje prehrišćanskog srbskog panteona, to je pitanje?

No comments: