Saturday, May 30, 2015

TAJNE MANASTIRA STUDENICE

 
       Dobih jednu fotografiju od prijatelja sa propratnim tekstom:
       "Ovaj mali glavati je na jednom od zatvorenih ulaza Bogorodičine crkve u Studenici. Imati na umu da su arheloški nalazi ustanovili da je na tom mestu bila nekakva tvrđava i pre Nemanjine gradnje, i pored trabunjanja u žitijima."
       A onda malo na Googlu pogledam da nema tome nešto slično i naletim na drugu sliku istog motiva (slika ispod).
 
Stari prenemanjićki spomenici uza zid Bogorodične crkve u Studenici.
 
Tu su i neki stari ćirilični natpisi o kojima bih i sam nešto više volio znati: iz kog su perioda, čiji su i šta tu piše.
 
Glava Svetovida (Peruna).
 
       Po svemu sudeći glava isklesana na nadgrobniku je predstava Svetovida ili Peruna. Nos sa obrvama podsjeća na luk i strijelu, a u korijenu nosa kao da ima krug sa kolovratom. Oko glave je krivuljasta cik-cak bordura koja uvijek simbolizuje Sunčevu putanju (ekliptiku). Zaista je prava šteta što ne postoje detalji slike, jer ovako sve ovo mogu biti samo moje pretpostavke gledajući uvećanu sliku.
 
O-krst na maketi crkve Sv. Joakima i Ane u Studenici.

      Što se krsta tiče, eto isti O-krst na fresci makete hrama u rukama kralja Milutina, koji je oko 1235. godine tu sazidao crkvu Sv. Joakima i Ane.
       I umjesto da je sve ovo sa fotografije studiozno proučeno i u istorijografiji opisano i da se nalazi u nekom muzeju, sve stoji uz hram nezaštićeno kao Alajbegova slama, jer to "srbskim" crkvenim i političkim vlastima manje vrijedi od cipela pokojnog patrijarha Pavla koje su već, kao sveta hrišćanska relikvija, izložene u beogradskom Muzeju SPC.
       Ono što je sigurno jeste: mi zaista malo o sebi znamo, jer nam "naši crkveni oci" svojim lažima zamazuju oči.

Friday, May 29, 2015

Wednesday, May 27, 2015

PORIJEKLO RUSKOG KRSTA

       Ovaj petroglif nalazi se u sjeverozapadnoj Rusiji (Lake Onega, Cape Besov Nos, Karelia, Russia). Procjene njegove starosti su različite, ali je jedno sigurno: stariji je nekoliko hiljada godina od vremena postanka hrišćanstva .
       Zvanično se tvrdi da su krst dodali ruski monasi u 15. vijeku, koji su ovu antropomorfnu figuru Sunca nazvali đavolom (besom). Međutim, pogledamo li trougao sa krugom Sunca u dnu (koji nije hršćianski simbol) i kad vidimo krug Sunca uz glavu figure, logično je da su trougao (zimski solsticij) i krug Sunca uz glavu (ljetni solsticij) bili spojeni. Da je to zaista tako bilo, svjedoči još uvijek vidljiva uklesana cik-cak linija od trougla do Sunca.
 

       Dakle šta je ovaj krst? Krst je vrijeme godine: trougao je zimski solsticij, kosa prečka donjim krakom pokazuje izlazak Sunca na zimski solsticij, a gornjim krakom pokazuje zalazak Sunca na ljetnji solsticij. Sve to svjedoči ugao ove prečke prema horiznotalnom pravcu iz centra gdje ona presijeca vertikalu krsta: 23,5 stepeni i to je ugao kojim se Sunce kreće: 23,5 stepeni ispod nebeskog ekvatora na dan zimskog solsticija i 23,5 stepeni iznad nebeskog ekvatora na dan ljetnog solsticija. Gornja, horizontalna prečka obilježava proljeće (desni krak) i ljeto (lijevi krak). Znak T u vrhu krsta je najviša sjeverna tačka Sunca na prvi dan ljeta, tj. na ljetni solsticij (zato je i Sunce prikazano iznad te tačke).
      Monasi su mogli jedino da uklešu ono IC XC u vrhu krsta i ništa vise, ali je veliko pitanje: zašto bi monasi pored lika đavola uklesivali krst i Hristovo ime? Oni su onim IC XC samo sakrili istinu o postojanju tog krsta mnogo prije vremena primanja hrišćanstva u Rusiji.
      Isti takav krst nalazii se na ruševini prehrišćanskog hrama u Polju Grabovica kod Bileća u Hercegovini.

Saturday, May 23, 2015

PETROGLIFI I STEĆCI

Motiv ruke Sunca na petroglifu (Langar, Ishkashim district, Mongolia) i na stećku (Raška Gora, Mostar).
 
Svastika u Sunčevom kolovratu na indijanskom petroglifu (Moab, Utah, USA) i svastike na stećcima (Opravdići, Bratunac).
 
Iznad je motiv na indijanskom petroglifu (Newspaper Rock, Utah, USA), a ispod je motiv na stećku (Klašnik kod Višegrada).

Petroglif (Angosturas, Colombia) i stećak iz Radmilje: oborene ruke su simbol vremena jeseni i zime.
 
Solarni krst kao indijanski petroglif (Tularosa Valley, New Mexico, USA) i solarni krstovi na stećku (Kokorina, Gacko).
 
Simbol vremena godine na indijanskom petroglifu (Sego Canyon, Utah, USA) i simbol godine na stećku (Banjevići, Drinjača, Zvornik).
 
Sunce sa dvanaest zraka kao dvanaest mjeseci godine (neolithic petroglyph, Gaura Chindiei Cave, Romania) i cvijet sa dvanaest latica kao simbol Sunca sa dvanaest mjeseci godine (stećak, Kovači, kod Bileća).
 
Sasvim lijevo na slici je jedan od simbola vinčanske kulture. U sredini je petroglif (Petroglyph Cave Art, Utah, USA), a sasvim desno je sličan motiv na stećku (lokalitet Barevište, Mokro, Lištica).
 
Kolo kao motiv indijanskog petroglifa (Moab, Utah, USA) i motiv kola na stećku (Baćina, Makarska).
 
Ljudska figura sa podbočenim rukama na bokovima tipičan je primjer prikazivanja solarnih božanstava drevnih religija sirom svijeta. Na prvoj slici gore lijevo je preistorijski petroglif iz Irana (Niyavaran, Iran), a do njega je petroglif iz Mongolije (Langar, Ishkashim district, Mongolia). U donjoj sekcji slike su motivi na stećcima (Radmilja, Stolac i desno Cista, Imotski).

Motiv ravnodnevnice (ekvinocija) na petroglifu (Gold Canyon, Arizona) i stećku (Rastićevo, Rastićeva mašeta, Kupres).
 
Otvorena ruka je znak iskrenog srca i dobre namjere. U ruci je drevni umjetnik preslikavao svoju dušu sa svevremenom porukom dušama onih koji budu gledali na kamen naslikanu ili uklesanu ruku:  
 "Ova ruka putuje, da se s tobom rukuje".
U gornjem lijevom uglu ove slike je preistorijski pećinski petroglif (Chauvet Cave, France), a do njega je petroglif iz Mongolije (Langar, Ishkashim district, Mongolia). Ispod je indijanski petroglif (Petroglyph Point, Mesa Verde National Park, Colorado, USA) i motiv ruke na stećku (Boljevići, Srebrenica).

Petroglif i stećak: isti motiv ista poruka: blagoslov Boga Sunca!

Na slici su prikazani antropomorfni i zoomorfni motivi vremena godine sa krugovima Sunca. Sekcija u vrhu su petroglif (Three Rivers Petroglyphs Site, New Mexico) i stećak (Donji Jugovići, Gacko). U srednjoj sekciji su peroglif (Tuscon, Arizona) i stećak (Gornji Studenci, Ljubuški). U dnu slike lijevo je petroglif (South Mountain Park, Arizona) i stećak (lokalitet Markuzina ograda, Lovreč, Imotski).

Piramide Sunca sa Božjim žezlom na praistorijskom petroglifu (Valmonica, Italy) i na stećcima (Jela šuma, Olovo i desno Junakovac, Olovo).

Sunce na vrhu piramide vremena na dan ljetnog solsticija.
Lijevo na petroglifu je piramida sa Suncem na Sunčevoj nebeskoj lađi (Puako Petroglyph, Alaska), a desno je isti motiv na stećku, samo nema lađe (Križevići, Olovo).

 
Sunčeve ljestve su simbol Sunčevog penjanja i silaska u pravcu jug-sjever i sjever-jug. U gornjoj sekciji slike su petroglifi (s lijeva: Lake Mojave, Arizona; V-Bar-V Heritage Site, Aizona; Neuspaper Rock, Canyonlands, Utah). Ispod su stećci sa motivima Sunčevih ljestva na stećcima u Radmilji.

Božje žezlo (Ra), račvasti Božji skiptar životvornog Sunca, nalazi se i na petroglifima i na stećcima.
Na lijevoj strani slike je petroglif (McConkie Ranch, Utah), a na desnoj strani su stećci (Rastićevo, lokacija Jezero, Kupres; ispod je stećak u selu Donji Bakići, lokacija Klisa, Olovo).
Uz Božje žezlo na petroglifu u sredini sa strana vide se dva kružića, dva sunca: sunce proljeća i sunce ljeta, dok na stećku pored umjesto ta dva kružića stoje spirale sa istim značenjem.
To nam ujedno kazuje da kuglasta ispupčenja na stećcima nisu nekakve jabuke (kao što se mislilo), nego su to krugovi Sunca.

Rašljasti simbol Y je ideogram najstarijeg imena Sunca: Ra! Na petroglifu lijevo oko Sunca su dva takva ideograma (Wabakimi Provincial Park, Ontario). Ideogram Y nalazi se i na petroglifu u sredini slike (Painted Rock Petroglyphs Site, Arizona). Sasvim desno je ideogram Y na stećku (Gvozno, Kalinovik).

Bog Sunca sa žezlom na petroglifu (Sego Canyon, Utah) i na replici stećka iz Donje Zgošće kod Kaknja.
 
Božje žezlo sa spiralama na petroglifu (Paria Plateau, Arizona) i na stećku (Pridvorica, lokalitet Doganja, Ulog).
 
U ovom položaju Božje žezlo označava proljetni ekvinocij, kraj zime i početak proljeća (petroglif iz Sibira i stećak iz Bratunca kod Srebrenice).
 
Kvadrat je simbol Božjeg mira, a kvadrat sa dijagonalama je solarni simbol mira godine sa četiri godišnja doba.
U gornjem lijevom uglu slike je kvadrat sa dijagonalama i simbolima Sunca (Piedra Horizontes, Sasaima, Cundinamarca, Colombia), a ispod je petroglif sa sličnim simbolom (La Florida, San Miguel, Cajamarca, Peru).
Na slici gore desno je stećak sa kvadratom izdijeljenim dijagonalama (Radmilja, Stolac). Ispod je stećak sa rombovima izdijeljenim dijagonalama. Romb je simbol Božje mudrosti, znanja i kreativnosti, a četiri dijela romba su četiri godišnja doba (Lukovčići, Imotski).
 
Krug Sunca sa dvanaest mjeseci godine na petroglifu i na stećku.
 
Sasvim lijevo je simbol ljetnog solsticija na petroglifu (Moab region, Utah). U sredini je drugi petroglif sa istim znakom (Grimes Point Archeological Site, Fallon, Nevada). Sasvim desno je znak ljetnog solsticija na stećku (Orah, Bileća).

Sunčevo nebesko kolo života na petroglifima je na lijevoj strani slike (Newspaper Rock, Utah; Western Mojave Desert,Naval Air Weapons Station, China Lake, California), a desno su motivi Sunčevog kola na stećcima (Donji Bratac, Nevesinje; Rajačke Pivnice, Negotin).
Sunčevo kolo sa osam podioka je šema cvijeta života, dok na petroglifu iz Kalifornije i na stećku iz Rajačkih Pivnica Sunčevo kolo ima po dvanaest podioka, što su simboli dvanaest mjeseci godine.

Kretanje Sunca peko neba godine ima tri smijera: svakodnevno kretanje istok-zapad, polugodišnje kretanje sjever-jug i polugodišnje kretanje jug-sjever. Svakodnevno kretanje istok -zapad kroz godinu prerasta u Sunčevu putanju (ekliptiku): pola godine u vrijeme proljeća i ljeta Sunce je iznad nebeskog ekvatora, a pola godine u vrijeme jeseni i zime je ispod ekvatora. Ova kretanja zabilježena su i na petroglifima i na stećima.
Na priloženoj slici u v
rhu na petroglifu (Upper Napo river valyey, Equador) cik-cak linijom prikazano je godišnje kretanje Sunca.
Na drugom petroglifu lijevo ispod (Lobo Canyon, Cebolla Willderness, New Mexico) prikazana su dva Sunčeva godišnja kretanja: u pravcu sjever-jug i u pravcu jug-sjever (krug Sunca u dnu je zimski solsticij (zimska ravnodnevnica), a "rogovi" u vrhu su proljeće i ljeto).
Na stećku u Brštanovu kod Splita (dole desno) u uramljenom prostoru prikazana je godišnja putanja Sunca kroz sva četiri godišnja doba: krug Sunca u sredini je mjesto nebeskog ekvatora gdje se dešavaju prelazi zime u proljeće i prelaz ljeta u jesen (ravnodnevnice ili ekvinociji). Iznad kruga Sunca je Sunčevo kretanje kroz vrijeme proljeća i ljeta, a ispod je kretanje u vrijeme jeseni i zime. Van uramljenog prostora prikazana je godišnja Sunčeva putanja (na dijelu ispod uramljenog prostora po sredini cik-cak linije povučena je linija nebeskog ekvatora).

Neki solarni simboli traju još od vremena vinčanske kulture i sreću se širom svijeta.
U gornjem lijevom dijelu slike je vinčanski simbol godine sa godišnjim dobima. Znakovi >< označavaju Sunce istoka (<) i Sunce zapada (>). Mjesto njihovog spajanja pokazuje proljetnu i jesenju ravnodnevnicu (ekvinociji) i to je na liniji nebeskog ekvatora.
Tri donje linije znakova od pravca istoka <<< označavaju tri mjeseca zime (Sunce je zimi ispod nebeskog ekvat...ora), a tri gornje linije su tri mjeseca proljeća kad je Sunce iznad nebeskog ekvatora. Kod znakova >>> tri donje linije su tri mjeseca jeseni, a tri gornje su tri mjeseca ljeta.
Zašto znakovi <<< pokazuju da su zima i proljeće na istoku, a znakovi >>> pokazuju da su ljeto i jesen na zapadu? Od istoka se podiže Sunce, a podiže se i od juga ka sjeveru od početka zime pa sve do kraja proljeća i zato proljeću i zimi simbolično pripada istok. Sunce se na zapadu spušta, a isto tako od prvog dana ljeta pa do kraja jeseni Sunce od sjevera se spušta ka jugu, te zato ljetu i jeseni pripada zapadni dio neba.
U gornjem desnom uglu slike je petroglif saTibeta: tu je sve isto prikazano kao i na vinčanskom simbolu.
U donjoj sekciji slike lijevo je motiv na stećku (Opličići,Stolac). I tu je simbol isti kao dva prethodna, samo malo dorađeniji: u sredini sa krajeva su dvoje crtice kojima je obilježen pravac nebeskog ekvatora. Znakovi >>><<< upisani su u veći znak X, a u vertikalni prostor znaka X upisana su dva znaka "v", što znači "dole, jug" i to su jesen i zima, dok znakovi "˄", znače "gore, sjever", i to su proljeće i ljeto. Oko ovih znakova prostor je popunjen uspravnim linijama.
Sličan znak nalazi se i na stećku krstači (Podgradinje, Donje Hrasno, Hutovo), samo su tu znakovi >< poredani po šestokrakoj šemi cvijeta života.

Runa "dagaz" (Daeg, Daez, Dagr) je simbol svjetlosti, dana i godišnjih doba. Riječ potiče iz sanskrita. Sanskritsko "dagdha" sa kratkim "a" na kraju znači "upaljen, užežen", a sa dugim "a" na kraju označava prostor oko Sunca na zenitu. Inace rijec "dagaz" u bukvalnom smislu znači "dan".
Na slici gore lijevo je Navajo petroglif na kojem je runa dagaz spojena je sa kukuruznom stabljikom koja raste iz simbola iskonske zemlje (Crow Canyon, Colorado). Gore desno vidimo rune dagaz na drugom petroglifu (Largo Canyon, New Mexico).
U donjoj sekciji slike su rune dagaz na stećima (lijevo je stećak iz Uboškog kod Ljubinja, a do njega stećak u Gornjim Barama kod Kalinovika).

Ovdje imamo priču o krugu iznad "polumjeseca". Da bismo to tačno razjasnili i objasnili, poslužiće nam "tibetanska" riječ "hum" prikazana na drevnom petroglifu (gornji lijevi ugao slike).
Riječ "hum" nalazi na kraju tibetanskih mantri kao što je "Om Mani Padme Hum". Značenje ove mantre je mistično, te joj zato u prevodu na engleski određuju raznličite smislove, a to isto važi i za riječ "hum". Neki pretpostavljaju da "hum" znači "mudrost", neki tv...
rde da je to "lotusov presto", treći govore da je "jedinstvo", itd.
Sad ćemo po smislu srbskog jezika pokušati da odgonetnemo značenje cijele mantre ""Om Mani Padme Hum".
"Om" je Bog, Um.
"Mani" znači "dragulj" i sa tim se svi slažu, a dragulj je blještav, sjajan, te bukvalno značenje riječi "Mani" jeste "sjaj", "svjetlost".
Riječ "Padme" znači "lotus", a drevna tibetanska simbolika lotusa je čistoća, novo rađanje. Sve su to atributi Sunca.
Ostala je još riječ "Hum" oko čijeg značenja postoje različita tumačenja sve do totalne suprotnosti.
Šta je "Hum"? To svi znamo: hum je visina, vis na kojem je kraljev ili carev presto, a pošto je u drevnim vremenima Sunce bilo Bog, dakle je Sunčev nebeski presto ujedno i Božji presto .
I evo kako bi u prevodu značila pomenuta mantra: "Bog Svjetlosti rođen je na nebeskom prestolu". To je bio smisao mantre iz vremena prije budizma, a u budizmu je dobila duhovni smisao: "Umno Svjetlo rođeno je na nebeskom prestolu."
I to je značenje kruga Sunca nad "polumjesecom", jer je "polumjesec" podnožje Suncu, a to podnožje je južno nebo ispod Sunca na dan ljetnog solsticija i prvog dana ljeta kad Sunce doseže svoju najvišu tačku na zenitu.
Na stećcima vidimo motive Boga Sunca na nebeskom prestolu o ljetnom solsticiju na Vidovdan (sve slike osim slike u gornjem lijevom uglu). Sunce je nekad prikazano kao kugla, nekad kao krst, nekad rozeta, nekad kolovrat
.

Leptir (ili vilin konjic) kao solarni simbol na praistorijskom pećinskom petroglifu (Valcamonica, Italy) i leptir na stećku (Bujići, Dubrovnik).

Spirale (pite) su simboli Sunca, kružnog toka neba i ciklusa vremena.
Na vrhu slike je simbolična predstava Sunca na petroglifu (Alta Vista, Nayarit, Mexico).
Ispod su spirale na stećcima (Hrušta, Nevesinje i desno Ćanići kod Šekovića).

Ovdje vidimo drevni simbol Vidovdana, najdužeg dana na ljetni solsticij. Po njegovom obliku vidi se da su od njega nastala i latinično i ćirilično slovo V (B), prva slova riječi "vid'. Spirala desno je sunce (vid) proljeća, a spirala lijevo je sunce (vid) ljeta.
U gornjoj sekciji slike lijevo je znak V na petroglifu (San Marcos, Jalisco, Peru), a desno su petroglifi sa istim znakom (Las Labradas, Sinaloa, Mexico; Caicara del Orinoco, Bolivar, Venezuela).
U dnu slike lijevo je simbol Vidovdana na stećku (Dobrića poljana, Borci, Konjic). U sredini je stećak sa istim motivom (Stupari, Kladanj) i desno na bočnoj strani stećka su dva simbola Vidovdana (Vratar, Jasik, Žepa).

I ovdje je prikaz ljetnog solsticija i prvog dana ljeta. Iznad su prekolumbovski petroglifi meksičkih Indijanaca (Xihuingo ruins, Teo Ti Wakan, Mexico), a lijevo ispod je petroglif iz Afrike (Fezzan, Mesak Settafet Plateau, Libya). Tu su i dva stećka sa simbolima istog izgleda i značenja (Nabojine, Kladnj; Cista, Imotski).

Tri grane jednog stabla uperene u vis simbol su vrha Sunčevog drveta života. Taj vrh je dan ljetnog solsticija u kojem je kraj proljeća i početak ljeta: desna grana pripada proljeću, lijeva ljetu, a vertikalna grana u sredini je dan smjene ovih godišnjih doba.
U gornjem lijevom uglu slike je trograni vrh Sunčevog drveta života na petroglifu (Cajamarca, Peru) i na stećku (Cista, Mala gomila, Imotski).
U donjoj sekciji lijevo su motivi vrha Sunčevog...
drveta života na stećku u Drinovcima kod Imotskog, a do njega je motiv na stećku sa lokaliteta Novina u Lokvičićima kod Imotskog.
Do njih je stećak sa motivom Sunčevog drveta života sa šest velikih grana. Desno od stabla su tri grane kao tri mjeseca proljeća, a lijevo su tri grane kao tri mjeseca ljeta. Tri grančice u vrhu su tri vremenska zbivanja na dan ljetnog solsticija: do pola dana je proljeće, od pola dana nastaje ljeto, a srednja grana je momenat njihove smjene (Komin, Kalinovik).

Ljetni solsticij (prvi dan ljeta) obilježen na indijanskom petroglifu u Arizoni i na stećku (Mala Gostilja, Višegrad).
 
Triskelion svastika na petroglifu (Newgrange tomb, Ireland) i na stećku (Boljevići, Srebrenica).
 
U vrhu slike je praistorijski pećinski crtež bika sa račvastim simbolom Sunca Ra (Chauvet Cave, France). U donjem lijevom uglu znak Ra je na petroglifu u Saudijskoj Arabiji (Shuwayamas, Saudi Arabia). U sredini je indijanski petroglif sa znakom Ra u Arizoni, a sasvim desno je simbol Ra na stećku u Zvirićima kod Ljubuškog.

 Antropomorfni prikaz jednookog Sunca na indijanskom petroglifu (Lobo Canyon, Cebolla Wilderness, New Mexico) i jednooka solarna božanstva na stećcima (gore desno: Gornje Bare, Kalinovik. Dole s lijeva: Žovnica, lokacija Troskoti, Mostar; Banjdo, Podvelež, Mostar i sasvim desno je motiv na stećku u mjestu Priluka kod Livna).

Dupli krstovi, kao simboli vremena godine, sastoje se od vertikalne i dvije poprečne linije. Vertikala je znak Sunčevog puta od juga ka sjeveru i obratno. Sa desne strane vertikale dvije poprečne linije simboli su zime i proljeća, a sa lijeve strane predstavljaju ljeto i jesen.
U vrhu slike su dupli krstovi na indijanskim petroglifima (Duck Valley Indian Reservation, state line between Idaho and Nevada). Ispod su dupli krstovi na stećcima iz Vrlike kod Knina (3, 4, 6), a četvrti je u G. Studencima kod Ljubuškog.

Romb kao solarni simbol ima značenje Božjeg znanja, mudrosti i kreativnosti. Lijevo na slici je romb na praistorijskom petroglifu (Newgrange tomb, Ireland), a desno, kao motivi bordure, prikazani su rombovi na stećku (Opličići, Stolac).

 Iznad su simboli Sunca na petroglifima (Three Rivers, New Mexico; Pu'u Loa, Hawaii) i na stećcima (Nikšić i Radmilja).

Solarni simboli C (S), kasnije tkz. ognjila ili ocila, simboli su rađanja, života i besmrtnosti. Kao motiv nalazimo ih i na petroglifima u raznim stilizovanim varijantama.
Gore desno stilizovano C je upisano u univerzalni simbol iskonske zemlje (Lobo Canyon, Cebolla Wilderness, New Mexico). Pored ovog petroglifa je motiv na stećku: solarni krst sastavljen od četiri stilizovana simbola C (Prijevor, Bileća).
Lijevo ispod je stilizovani simbol C u k
orijenu drveta života iskonske zemlje na stećku iz Donje Zgošće kod Kaknja (sada u Zemlajskom muzeju u Sarajevu).
Četiri simbola C oko krsta u kolu čine kolastu azdiju. Po njoj je nazvana i vrsta odjeće vlastelina srednjeg vijeka.

Univerzalni solarni simbol C (S) ima značenje rađanja, života i besmrtnosti. Stilizovan javlja se u različitim varijantama: sa spiralama ili bez spirala, a od srednjeg vijeka stilizovan je kao ognjilo (ocilo). Najstariji nalaz ovog simbola je na kultnom hljebu Starčevačke k.ulture.
U vrhu slike je simbol C (S) na indijanskom petroglifu (Saguaro National Park, Sonora, Arizona). Na sljedećoj slici je takođe indijanski petroglif (Cerro Las Letras, Venezuela).
Ispod petroglifa iz Venecuele je bordura stećka iz Gosića Hana kod Konjica, a sasvim u dnu je stećak iz Banje Koviljače
.

Lijevo je petroglif iz Namibije. Tu je alegorijski prikazano Bog Sunce u svom svjetlosnom oreolu sa dvanaest zraka. Svaki zrak je jedan mjesec godine. Dvije figure na životinji nose Sunčev presto i to su jesen i zima. Linija koju njihove ruke pridržavaju simbol je linije nebeskog ekvatora. Dvije figure iznad sa strana prestola su proljeće i ljeto. Proljeću pripada podnožje prestola, a ljetu pripada gornji dio na kojem Bog Sunce stoji.
To je antropomorfni prikaz Sunca na nebeskom prestolu na dan ljetnog solsticija (prvi dan ljeta) kad Sunce dostiže svoju najvišu tačku na nebu. Ljudima drevnih kultura bio je to najsvetiji dan godine i tad su u znak zahvalnosti Suncu klečeći prinosili žrtvene darove (to se vidi i na ovom petroglifu).
Desno od petroglifa je antropomorfni prikaz Sunca na stećku (Cista, Imotski).

U vrhu slike je petroglif drevnih južnoameričkih Indijanaca (Toro Muerto, Peru). Tu je Sunce oko kojeg je krst i svastika sastavljena od četiri kukasta simbola J. Iste takve simbole vidimo oko krsta na stećku (Zeleno polje, Rogatica).
Kad su četiri znaka J u sastavu svastike, niko se neće zapitati šta znači samo jedan znak J, jer na stećku vidimo te znakove odvojeno. Taj znak je prvi glas i prvo slovo sanskritske riječi "peru", što je jedno od sanskritskih imena Sunca, vatre i darodavca. Tog oblika je i starofeničansko slovo P (П).
Dakle su mnogi stari narodi, među kojima si i Indijanci i graditeji stećaka, sačuvali sjećanje na sanskritsku riječ "peru" i nekadašnje prvo slovo P kojim je ta riječ ko zna kad pisana, a različite svastike samo varijacije drevnog slova

U vrhu slike lijevo je "vanzemaljac" na petroglifu iz Australije, ali i mi imamo iste takve "vanzemaljce" na našim stećcima (peostale dvije slike). Uistinu to i jest vanzemaljac: Bog Sunca.

Sa stećaka sve nama poznati simboli (Museo de Sonora, México).

Solarni simboli na petroglifu-piktografu (Villa Traful, Los Lagos, Neuquén Province, Argentina). Ispod su simboli vinčanskog pisma i stećaka.
 
    Ovim smo završili temu posvećenu simbolima petroglifa i stećaka uvjerivši se da su njihovi simboli istovjetni ili vrlo podudarni. Na osnovu toga vidimo da graditelji stećaka u duhovnom smislu nikakve veze nemaju ni sa "bogumilima", ni sa gnosticima, ni sa hrišćanstvom, niti sa današnjim muslimanima Bošnjacima, jer ako tu duhovnu vezu sa pomenutima imaju ljudi kamenog, bronzanog i gvozdenog doba; ako tu vezu imaju drevni stanovnici Havaja, Australije i   američki Indijanci prekolumbovskog vremena, onda to imaju i graditelji stećaka.